Ite wikin asiantuntijahaastattelussa on tällä kertaa Teemu Kuusisto, joka toimii Senior Sales Managerina Webscalella.

Korkean asiakastyytyväisyyden saavuttanut Webscale tunnetaan erityisesti laadukkaista konsultointi- ja pilviasiantuntijapalveluista. Viime vuosien aikana yritys on panostanut jatkuvien palveluiden tarjontaan mm. pilvi-infran hallinta- ja ylläpitopalveluiden osalta. 

Teknologioista Webscale työskentelee erityisesti AWS:n pilven parissa. Yritys onkin ollut AWS:n konsultointikumppani jo vuodesta 2014 lähtien. Kuluvan vuoden aikana yritys on laajentanut tarjontaansa myös muihin pilviteknologioihin, mikä vahvistaa yrityksen asemaa monipuolisena pilvipalveluiden asiantuntijana.

Lähdetään kuitenkin liikkeelle Kuusistosta.

Kertoisitko tiiviisti itsestäsi?

Olen tehnyt myynnin ja asiakasvastaavan erilaisia tehtäviä parisenkymmentä vuotta eri toimialoilta, joista viimeiset kuusi it-alalla. Vapaa-ajalla minut löytää golfkentältä ja myös fiktiivisen kirjan kirjoittaminen on työn alla.

Miten päädyit Webscaleen töihin?

Rekryvastaavamme Juho Sopanen sattui soittamaan sopivaan hetkeen. Taustalla oli jo toiset YT:t puolen vuoden sisään edellisessä työpaikassa ja vaikka en itse lähtölappua saanutkaan kouraan, niin katsoin ajan olevan sopiva uusille haasteille.

Teemu Kuusisto oli vaikuttunut Webscalen korkeasta asiakastyytyväisyydestä.Webscalessa kiehtoi erityisesti paras koskaan näkemäni asiakastyytyväisyys. Se on myyjän näkökulmasta erinomainen asia.

Mitkä ovat tärkeimpiä kiinnostuksen kohteitasi digitalisaatiokentässä? 

Minua kiinnostaa erityisesti asiakkaiden auttaminen heidän oman digitaalisen maturiteetin kehittämisessä. Hyvä ja stabiili perusta, niin teknisesti kuin prosessienkin osalta, kannattaa jo digitalisaatiopolun alkuvaiheessa.

Myös data ja analytiikka sekä niihin perustuva liiketoiminnan kehittäminen ovat lähellä omaa sydäntäni.

Webscale on halunnut nostaa esiin laadukkaiden jatkuvien palveluiden merkityksen asiakkaille. Miten kuvailisit jatkuvia palveluitanne?

Webscalen jatkuvat palvelut mahdollistavat joustavan tavan tukea asiakasta pilvi-infran kehittämisessä ja ylläpidossa tilanteen mukaan kevyestä neuvonannosta laajamittaiseen palveluiden ja koko pilvi-infran huolenpitoon, aina 24/7 tukeen asti.

Palvelu sisältää pilven ja ohjelmistokehityksen jatkuvat palvelut sekä mahdollisuuden sisällyttää myös pienkehitystä mukaan. Suuremmat kehityshankkeet toki yleensä projektoidaan. Pienkehityksen tekeminen jatkuvan palvelun puitteissa takaa, että kehityshankkeissa on aina mukana ympäristön jo valmiiksi tuntevia kokeneita kehittäjiä.

Meillä on aina asiakkaalle nimetty yhteyshenkilö, mutta taustalla on myös isompi tiimi, jolla varmistetaan jatkuvuus ja riskinhallinta. Näin asiakkaan it-ympäristö ei ole koskaan vain yhden henkilön varassa.

Mitkä ovat Webscalen jatkuvien palveluiden suurimmat lisäarvot tai mahdollisuudet? Mihin tarpeeseen tai ongelmaan palvelu vastaa?

Olen lukuisia kertoja nähnyt tilanteita, joissa alun kokeilujen jälkeen ei ole ajoissa lähdetty miettimään toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen standardointia pilvessä. Ongelmat ja haasteet nousevat tyypillisesti esille vasta siinä vaiheessa, kun niiden korjaaminen on varsin työlästä. Yrityksessä voi olla esimerkiksi jo vallalla eri liiketoiminnoissa hyvinkin erilaisia tekemisen kulttuureja, joiden mukaan on toimittu pidempään. Näiden muuttaminen jälkikäteen on usein erittäin pitkä prosessi.

Webscalen jatkuvan palvelun avulla voidaan päästä korkean tason automatisointiin ja tehokkuuteen tietoturvallisesti. Kaikki infra on koodia, IaC eli Infrastructure as Code.

Tavoitteenamme on jatkuvasti lisätä ja kehittää asiakkaan omaa osaamista ja ymmärrystä. Olemme kokeneet yhteisen Slack-kanavan ja jatkuvan keskustelun paremmaksi tavaksi toimia, kuin perinteiset tiketöintijärjestelmät, jotka jäävät monesti kasvottomiksi ja kankeiksi. Lisäksi varmistamme, että asiakas pysyy aina mukana teknologian kehityksessä ja tuomme AWS:n uusia mahdollisuuksia aktiivisesti asiakkaan tietoon.

Kuvassa Webscalen Varpu Kekkonen, Jukka Dahlbom, Heikki Ma, Antti Elonheimo, Markus Nousiainen, Sara Peltola, Johan Stenroth, sekä Henni Heikkilä.

Asiakkaan kannalta jatkuvat palvelumme mahdollistavat erittäin kokeneiden ja sertifioitujen asiantuntijoiden osaamisen käyttämisen tuki- ja ylläpitopalveluissa.

Teknologiana AWS tarjoaa paljon erilaisia tukimahdollisuuksia ympäristön kehittämiseen. Meidän kauttamme asiakas pääsee hyödyntämään näitä mahdollisuuksia kokonaisuudessaan.

Pienimmillään tarjoamme tuki- ja neuvonantokanavan pilven ylläpitoa itse hoitavalle asiakkaalle, josta voi kysyä asiantuntijan apua tarvittaessa. Laajimmillaan huolehdimme isojen pilviympäristöjen ylläpidosta ja kehityksestä 24/7.

Löytyykö aiheesta kokemuksia, kuten referenssitoteutuksia? 

Eräs julkinen referenssiasiakkuus on case Posti. 

Tärkeimpiä oppeja matkan varrelta?

Olemme onnistuneet tuomaan ketterän tekemisen mallia myös jatkuviin palveluihin. Toimimme proaktiivisena kumppanina asiakkaan ympäristön kehittämisessä, emme piiloudu tikettien taakse.

Paikallisena kumppanina ymmärrämme useiden niin yksityisten kuin julkishallinnon toimintakenttää, joihin saattaa liittyä esim. toimialakohtaisia vaatimuksia tiedonhallinta- ja vastuullisuusasioissa. Kokemuksemme mukaan myös yritysten toimintakulttuurit saattavat erota merkittävästi toisistaan. Suomessa ja pohjoismaissa arvostetaan usein avointa ja ketterää toimintamallia.

Myöskään Onboarding-vaiheen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Molemmilla pitää olla selkeä kuva tahtotilasta ja vastuista.

Tärkeää on myös jakaa tietoa tiimin ja asiakkaan kesken. Asiat eivät saa olla yksittäisten ihmisten takana.

Miten Webscalen jatkuvien palveluiden konsepti tulee kehittymään tulevaisuudessa?

Laajennamme palveluamme AWS:n lisäksi myös muihin pilviteknologioihin, jolloin voimme palvella asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin digipalveluiden kehityksessä. Tulevaisuudessa palveluita saatetaan laajentaa kattamaan myös erilaisia AI- ja datapuolen ratkaisuja, joihin jo nyt tarjoamme konsultointipalveluita. Koska parhaat toimintatavat ovat tärkeä perusta palvelulle, niiden kehittyessä myös palvelu kehittyy jatkuvasti.

Loppuun terveiset lukijoille

Kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Vaikka nyt tuntuisi siltä, että ympäristö pysyy hyvin hallussa, niin jutellaan mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. 

Webscalen verkkosivut

Webscalen Ite wiki -profiili

 

Kannen kuvassa Sara Peltola, Jukka Dahlbom, Heikki Ma ja Henni Heikkilä.