Maailmasta löytyy lukuisia ohjelmistoja, joiden käyttöaste jää pieneksi erinäisten haasteiden vuoksi. Oli syy sitten vaikea saavutettavuus tai vanhentuneet päivitykset, ohjelmistoasiakkuudet eivät aina pääse täyteen potentiaaliinsa. 

Haastattelimme aiheesta Perfektion osakasta ja ohjelmistokonsulttia Sami Lindqvistia. Hän on toiminut urallaan ohjelmistokehityksen parissa eri rooleissa arkkitehdistä tuoteomistajaan, mutta tällä hetkellä häntä kiinnostaa erityisesti se, miten asiakkaat saisivat digitaalisista palveluista kaiken potentiaalin irti.

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ohjelmistopäivitykset ovat kriittisiä

Lindqvist pitää ohjelmistopalvelun ylläpitoa erittäin tärkeänä osana potentiaalin valjastamista. Ajan kuluessa asiakkaiden ja käyttäjien odotukset palvelulle muuttuvat – ja näihin on kriittistä reagoida. 

Muuttuvat odotukset ohjaavat yritysten toimintaa, mikä uudistaa liiketoimintaympäristöä kokonaisuudessaan. Olemassa olevat digitaaliset palvelut pysyvät Lindqvistin mukaan parhaiten hyödyllisinä, kun niitä päivitetään vastaamaan uusimpia tarpeita.

“Yksikään ohjelmisto ei koskaan varsinaisesti ole valmis: paitsi sitten, kun kukaan ei enää käytä sitä.”

Digitalisaation korostuneen merkityksen vuoksi palveluihin ja ohjelmistoihin on hyödyllistä tehdä sellaisia versiopäivityksiä, joiden avulla automaatiota voidaan lisätä ja työntekijöiden työaikaa vähentää. Tällainen palvelu pysyy Lindqvistin mukaan asiakkaille tarpeellisena.

Päivitykset auttavat asiakkaita saavuttamaan potentiaaliaan, jolloin he ovat todennäköisemmin tyytyväisiä palveluun. Tämä on sekä asiakkaan että tarjoajan etu: tyytyväiset asiakkaat edistävät myös tarjoajien liiketoimintaa.

Positiivinen käyttökokemus on onnistuneiden asiakkuuksien lähtökohta

Digitaalisten palveluiden löytäminen on Lindqvistin mukaan vahvasti hakukoneiden armoilla. 

“Koska useimmat palvelut ovat niin sanotusti piilossa rekisteröitymisten ja sisäänkirjautumisten takana, hakukoneet ovat tällä hetkellä paras tapa saada tietoa halutuista palveluista ja niiden käytettävyydestä”, Lindqvist kuvailee.

Hakukoneiden korostuneen merkityksen vuoksi olemassa olevien asiakkaiden positiivinen käyttökokemus on Lindqvistin mukaan korkeassa arvossa. Asiakkaat jäävät todennäköisemmin käyttämään palvelua, johon he ovat olleet tyytyväisiä.

Läheinen kontakti asiakkaan kanssa edistää tyytyväisyyttä ohjelmistopäivityksiä suunnitellessa.  Ohjelmiston kehittäjän on hyvä kuunnella asiakkaan toiveita ja rakentaa pitkäaikaista suhdetta, sillä tämä edistää palveluntuottajan liiketoimintaa. 

“Arvostan sitä, kun pitkissä projekteissa oppii tuntemaan asiakkaan, asiakkaan ongelman, jota palvelulla ratkaistaan sekä  liiketoiminnan ympäristön. Tämä on kehitettävälle palvelulle merkityksellistä”, Lindqvist kertoo.

Perfektio toteutti Suomen Partiolaisille tehokkuutta edistävän ohjelmistopäivityksen

Perfektion ja Suomen Partiolaisten yhteistyö on Lindqvistin mukaan hyvä esimerkki tehokkuutta tukevasta, asiakaslähtöisestä ohjelmistokehityksestä. 

Perfektio toteutti Suomen Partiolaisille ohjelmiston versiopäivityksen, johon kuului tietoturvapäivityksiä ja merkittävä käytettävyyden parantaminen. Päivityksellä parannettiin sekä palvelun tietoturvaa että hallinnon ja käyttäjien välistä viestintää. Lisäksi päivitetyn kululaskupalvelun myötä onnistuttiin vähentämään organisaation omia hallinnollisia tehtäviä.

Lindqvist uskoo, että markkinoilla olevista taloushallinnon palveluista yksikään ei olisi pystynyt tarjoamaan kustannuksiltaan yhtä järkevää vaihtoehtoa samankaltaiseen tilanteeseen.

“Vaikka tietyllä liiketoiminnan osa-alueella, kuten tässä tapauksessa taloushallinnossa, on markkinoilla valtava määrä jo olemassa olevia palveluita, eivät nekään vaihtelevista ominaisuuksistaan huolimatta aina pysty vastaamaan aivan kaikenlaisten yritysten tarpeisiin”, Lindqvist kuvailee. 

Tarpeisiin vastaaminen on helpompaa silloin, kun tarjoaja on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa – ja tällöin tietoinen sen tarpeista.

“On hyvä, että organisaatiossa lähdetään kehittämään omaa järjestelmää asiakkaan toiveet huomioiden ja että sitä pidetään ajan tasalla tarpeiden muuttuessa”, Lindqvist kiteyttää.

 

perfektio.fi

Perfektion Ite wiki -profiili