Verkkokauppa on kasvussa, joten tälläkin hetkellä moni yritys puntaroi tärkeää valintaa: palveleeko omia tarpeita parhaiten valmisratkaisu vai räätälöity verkkokauppa?

Selvitimme räätälöidyn verkkokaupan hyötyjä Crasmanin myyntijohtaja Anu Hakkaraiselta

Valmiit verkkokaupparatkaisut ovat suosittuja ja ne myös vastaavat erittäin moneen tarpeeseen. Kaikkeen ne eivät kuitenkaan taivu. Räätälöidyillä verkkokaupoilla onkin vahva asema niin Suomessa kuin maailmalla. 

Hakkarainen kertoo, että uutta verkkokauppaa suunniteltaessa käydään läpi kaikki verkkoliiketoiminnan palaset. Tutkinnan kohteeksi tulee esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiä ja muita taustajärjestelmiä, varastointi ja toimitukset, valikoiman hallinta ja tuotetietojen rikastaminen, maksuprosessit sekä asiakasviestintä. Näin saadaan selville, mikä on juuri kyseisen asiakkaan tarpeeseen paras ratkaisu.

Monet verkkokauppaa perustavat yritykset tekevät jo valmiiksi paljon kauppaa, joten niiltä löytyvät ennestään toimivat prosessit ja järjestelmät. Hakkarainen muistuttaa, että tällöin valmis verkkokauppa-alusta sisältää paljon sellaista, mitä ei tulla koskaan käyttämään. 

Räätälöidyn verkkokaupan ydin on, että se tarjoaa kaiken mitä tarvitset, mutta ei mitään turhaa. Kun verkkokauppa rakennetaan niin sanotusti pitkästä puusta, silloin arkkitehti ensin piirtää ja vasta sen jälkeen toteutetaan.

Uudistusten äärellä korostuu pohjatyön tekeminen

Räätälöity verkkokauppa rakennetaan integraatioiden avulla osaksi jo toimivaa liiketoimintaympäristöä. Se suunnitellaan tarjoamaan paras mahdollinen kokemus paitsi yrityksen asiakkaille myös organisaatiolle itselleen.

Liiketoiminnan tarpeet on tärkeä käydä läpi. Yhtä tärkeää on tietää, miksi uutta palvelua ollaan tekemässä. Uudistusten äärellä tavoitteiden asettamista, perusteellista pohjatyötä ja tarkkaa vaatimusten määrittelyä ei voi tarpeeksi painottaa. Tässä kohtaa myös asiakas ja toimittaja pääsevät tutustumaan toisiinsa ja luomaan hyvän yhteistyön pohjan. Projekteja kannattaa palastella inhimillisiin kokonaisuuksiin, vaikka toki verkkokauppauudistukset ovat aina vähän isompia hankkeita, Hakkarainen sanoo.

Projekteja kannattaa palastella inhimillisiin kokonaisuuksiin.”

Hän on huomannut, että valtaosa verkkokauppaa suunnittelevista yrityksistä kaipaa ratkaisuun jonkinlaista räätälöintiä. Tyypillistä on, että valmisratkaisujen ulkoasu ei täysin miellytä silmää.

Lähes kaikki yritykset haluavat lopulta räätälöidä vähintään verkkokauppansa visuaalista ilmettä, usein monta muutakin asiaa. Omia erityistarpeita ja valmiiden teemojen niihin tarjoamia mahdollisuuksia on usein vaikea hahmottaa etukäteen, joten niiden huolelliseen läpikäymiseen pitäisi varata aikaa ennen projektin aloittamista.

Crasmanin toteuttamien räätälöityjen verkkokauppojen vahvuuksiksi Hakkarainen nimeää vakauden, luotettavuuden ja ennustettavuuden. Ne myös tarjoavat rajattomat mahdollisuudet luoda uutta, skaalata palvelua ja tuoda siihen uusia toiminnallisuuksia.

Moni kuvittelee valmisratkaisun olevan automaattisesti edullisempi vaihtoehto, mutta Hakkaraisen mukaan räätälöidyn verkkokaupan perustaminen ei välttämättä ole kalliimpaa.

Räätälöity verkkokauppa voi olla vain kevyt lisä verkkosivustoon. Etenkin B2B-puolelle ja teollisuudessa verkkokauppa voi tarkoittaa enemmänkin pelkistettyä tilauskanavaa. Silloin voi olla turha ostaa kokonaista valmista verkkokauppaa.

Inspiraatio tulee aidosta kumppanuudesta

Myyntijohtajan työlle keskeistä on osata tuoda oikeat ihmiset yhteen niin Crasmanilta kuin asiakkaalta. 

Inspiroidun aidosta kumppanuudesta asiakkaiden kanssa. Siitä, kun on mahdollista päästä oikeasti kiinni asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin. Usein yllättävän isoissakin yrityksissä kaivataan sparrausta ja näkemystä siitä, miten digitaalisia palveluita kehitetään liiketoimintalähtöisesti, hän kertoo.

Tärkeää on tunnistaa, mitä oikeasti tarvitaan. Monesti asiakas on hakemassa jotain aivan muuta kuin sitä, mitä tilanteessa tarvitaan. Minulle on itsestään selvää, että tämä on uskallettava asiakkaalle silloin kertoa ja perustella.

”Yllättävän isoissakin yrityksissä kaivataan sparrausta ja näkemystä siitä, miten digitaalisia palveluita kehitetään liiketoimintalähtöisesti.”

Räätälöityjä verkkopalveluja Crasman on toteuttanut muun muassa Intersportille, Familonille, Vianorille ja Autotalo Laakkoselle. Hakkarainen uskoo, että Suomessa myös B2B-verkkokauppa on nousukiidossa. Se tekee asiakaskokemuksen kehittämisestä tärkeää.

Jatkossa alalla kuin alalla pohditaan yhä enemmän asiakaskokemusta ja asiakkaiden ostamisen helpottamista. Siinä verkkopalveluilla on iso rooli. Edelleen esimerkiksi suomalaisessa teollisuudessa usein nähdään, että brändinrakennus ja asiakaskokemus ovat vain myyjien ja markkinoinnin osaajien harteilla. 

Verkkokaupan perustamisesta kiinnostuneita yrityksiä hän kannustaa ottamaan yhteyttä, mikäli jokin asia askarruttaa.

Soitelkaa, sparraan mielelläni. Rohkaisen miettimään asiakaskokemusta ja sitä, miten asiakkaita palvellaan verkossa. Voitettavaa on paljon, joten asettakaa omat tavoitteet rohkeasti korkealle.

 

Tutustu Crasmanin tarjontoihin ja referensseihin yrityksen Ite wiki -profiilissa ja verkkosivuilla.

Kuva: Crasman