Kaksi kolmesta korona-aikana menestyneestä pk-yrityksestä arvioi digitalisoinnilla olleen merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä, selviää Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämästä tutkimuksesta. 

Digitaalisuudesta hyötyneitä korona-ajan menestyjiä yhdistää erityisesti kasvuhakuisuus. Elisan julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että moni menestyjistä oli suhteellisen nuori työnantajayritys. Tyypillisimmin menestyjät löytyivät ICT-alalta, liike-elämän palveluista, rakennus- ja kiinteistöalalta tai kaupan alalta.

“Pk-yritykset ovat osoittaneet erinomaista sopeutumiskykyä vaikeassa tilanteessa. Tutkimus osoitti, että poikkeusajassa menestyneet yritykset ovat digitalisoineet toimintojaan ahkerasti, ja ovat aloittaneet sen usein jo ennen koronapandemiaa”, Elisan asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen johtaja Minna Virtanen kertoo tiedotteessa.

Digiloikka jatkuu myös tänä vuonna

Tutkimuksessa selvisi, että joka viides pk-yritys ei ollut digitalisoinut toimintaansa ollenkaan ennen koronapandemiaa. Heikoin tilanne oli majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan yrityksissä. Koronan aikana kuitenkin kolmannes digiä karttaneista pk-yrityksistä aloitti digitalisoinnin.

Tutkimus osoitti, että poikkeusajassa menestyneet yritykset ovat digitalisoineet toimintojaan ahkerasti, ja ovat aloittaneet sen usein jo ennen koronapandemiaa.”

Digiloikan ottaneet yritykset aikovat myös pääsääntöisesti jatkaa valitsemallaan tiellä. Tiedotteessa kerrotaan, että lähes puolet pk-yrityksistä arvioi omasta liiketoiminnastaan olevan digitalisoitu yli viidennes vuoden 2021 loppuun mennessä. Digitalisaatiota puoltaa myös etätyön yleistyminen. Puolet vastanneista pk-yrittäjistä kertoi liikkuvansa tai matkustavansa paljon työssään, joten moni hoitaa osan töistään kiinteän työpisteen ulkopuolella. Neljännes pk-yrityksistä on aikeissa siirtyä tai on jo siirtynyt 5G-puhelimiin.

”Erittäin hienoa havaita, että pk-yritysten digitalisoituminen on edennyt aikaisempaa nopeammin. Yhä useampi yritys on kyennyt hyödyntämään digitalisaation luomia mahdollisuuksia toimia aiempaa tehokkaammin”, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo tiedotteessa.

Myös suuret ja keskisuuret yritykset investoivat uusiin digitalisaatiohankkeisiin

Digitalisaatioon aiotaan investoida tänä vuonna voimakkaasti myös suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Ite wiki ja Basware kartoittivat viime vuoden lopulla pääasiassa yli 100 miljoonan euron liikevaihtoon yltävien suomalaisten yritysten taloustilannetta ja liiketoimintaprosessien digitalisointia. 

Talouden ja digitalisaation tila 2021 -kyselytutkimukseen osallistuneista noin 70 prosenttia arveli, että omassa yrityksessä tullaan käynnistämään vuoden 2021 aikana uusia digitalisaatiohankkeita melko tai erittäin paljon. Näissä yrityksissä tärkeimpien kehityskohteiden joukkoon nostettiin muun muassa järjestelmien integratiot, datan analysoinnin kehittäminen, tekoälyn hyödyntäminen sekä tietoturvan kehittäminen. Talouden ja digitalisaation tila 2021 -tutkimuksen päätulokset on esitelty tarkemmin helmikuussa julkaistussa koosteartikkelissa.

 

Elisan ja Suomen Yrittäjien tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen Yrittäjien jäsenyritykset. Tutkimukseen vastasi 561 yrittäjää, joista viidennes on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edustavat pääosin 2-50 hengen yrityksiä. Tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy.

Kuva: Unsplash