Monessa organisaatiossa on siirrytty kuluneen vuoden aikana osittaiseen tai kokonaiseen etätyöskentelyyn. Tilanne on vaatinut sopeutumista sekä yrityksiltä että työntekijöiltä, eikä siirtymä ole ollut kaikille helppo.

Tietoa ja taitoa etätyöskentelyn jalkauttamiseen löytyy yrityksistä, jotka ovat panostaneet etätyöhön jo ennen korona-aikaa. Tätä osaamista löytyy muun muassa teknologiayhtiö Oivanista, joka syntyi alkusyksystä IWA:n ja NXme:n yhdistymisen tuloksena. Haastattelin Oivanin toimitusjohtajaa Rami Korhosta, jolla on pitkä kokemus it-yritysten johdosta.

“Olen teknologia-alan sarjayrittäjä. Ensimmäinen yhtiö, jota olin perustamassa, oli Small Planet vuonna 1999. Yhtiö kuului mobiileja sisältöpalveluita kehittäneiden yritysten ensimmäiseen sukupolveen ja oli aktiivinen aina vuoteen 2008 asti. Vuonna 2009 olin perustamassa räätälöityjä web- ja mobiilisovelluksia kehittävää IWA:aa”, Korhonen kertoo.

Korhonen on yritysjohtajakokemuksensa ohella osallistunut useiden web- ja mobiilipalveluiden innovointiin ja palvelusuunnitteluun.

“Olen aina ollut kiinnostunut ihmislähtöisten digitaalisten palveluiden kehityksestä. Olen koulutukseltani sosiologi, joten yritän aina hahmottaa laajempia kokonaisuuksia kehittämiemme palveluiden ympärillä.”

Vapaa-ajallaan Korhonen on rockmuusikko.

“IT-bisnesten vastapainoksi laulan Fumble-nimisessä rock-yhtyeessä, joka on perustettu jo vuonna 1992. Tämän haastattelun tekemisen sijaan minun piti alunperin olla tähän aikaan parin viikon Euroopan kiertueella bändin kanssa. Koronan takia kiertue typistyi yhteen keikkaan Helsingissä.”

EDT-malli antaa vapauden työntekijöille

IWA on pyrkinyt edistämään paikasta riippumatonta hajautettua työskentelymallia jo perustamisestaan lähtien. Sama työ jatkuu Oivanissa.

“Ideologinen ydin oli yhdistää maksimaalinen vapaus työntekijöille tehdä töitä missä ja miten he haluavat erittäin kovaan tekemisen laatuun”, kertoo Korhonen.

“Ideologinen ydin oli yhdistää maksimaalinen vapaus työntekijöille tehdä töitä missä ja miten he haluavat erittäin kovaan tekemisen laatuun”

Oivan on kehittänyt Enhanced Distributed Teams– eli EDT-toimintamallin, jossa 1-2 projektitiimin jäsentä tekee töitä joko asiakkaan tiloissa tai lähellä asiakasta. Samaan aikaan loput 4-6 tiimiläistä tekevät töitä yrityksen omilla maatoimistoilla tai etätyöpisteissään.

“Ensimmäiset viisi vuotta olivat haastavia, kun rakensimme ensimmäiset hajautetut tiimimme Suomeen ja Thaimaahan. Asiakkaamme Suomesta olivat kiinnostuneet enemmän alan perinteisestä mallista, jossa IT-toimittajien konsultit työskentelivät asiakkaiden tiloissa.”

Vaikka alku oli kankeaa, yritys uskoi konseptiinsa. Tehty työ alkoi tuottaa tulosta vuonna 2015, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut kannattavasti yli 30% vuodessa.

“Pikkuhiljaa asiakkaamme Suomessa ja Lähi-Idässä tottuivat EDT-malliimme. Nykyään malli toimii paremmin kuin koskaan myös kansainvälisissä projekteissamme. Meillä on tälläkin hetkellä käynnissä useita miljoonaluokan projekteja, joissa kehitämme muun muassa asumisen e-palveluita ja tietoturvallista pikaviestintäratkaisua julkiselle sektorille”, kertoo Korhonen.

 

EDT-mallissa työntekijä voi tulla mistä päin maailmaa tahansa.

 

Etätyö auttaa luomaan parhaat mahdolliset tiimit

Etätyön karsastaminen asettaa turhia rajoitteita käytettävissä oleviin resursseihin, kun yritykset etsivät osaajia vain samasta kaupungista tai samasta maasta. Korhosen mukaan parhaat digitaaliset palvelut ja tietoturvaratkaisut syntyvät parhaiden tekijöiden parhaasta tiimidynamiikasta. Kun fyysiset raja-aidat on poistettu ja toimintamalli on alusta asti rakennettu etätyötä varten, voidaan keskittyä parhaiden mahdollisten tiimien luontiin ja saada mukaan huippuosaajia ympäri maailmaa.

“Koronan aikaansaamasta etätyöbuumista huolimatta monet asiakkaat edelleen suosivat kotimaisia ja kotikaupungin resursseja omissa projekteissaan. Nyt kun sprinttitapaamiset joka tapauksessa pidetään Teamsissä ja Zoomissa, niin miksi rajata käytettävissä olevaa asiantuntijoiden joukkoa vanhanaikaisin kriteerein? Yksi projekti voi tarvita loistavan Hyperledger-lohkoketjuasiantuntjan teleoperaattorille Thaimaassa ja hän voi löytyä Helsingin toimistoltamme. Toinen projekti voi tarvita erinomaista React-kehittäjää Suomessa ja hän voi löytyä Vietnamin tiimistämme.” hän kertoo.

”Nyt kun sprinttitapaamiset joka tapauksessa pidetään Teamsissä ja Zoomissa, niin miksi rajata käytettävissä olevaa asiantuntijoiden joukkoa vanhanaikaisin kriteerein?”

EDT-mallilla on Korhosen mukaan monia etuja. Osaajia voidaan rekrytoida eri puolilta maailmaa, ja monikulttuurisuus lisää tiimin luovuutta ja tehokkuutta. Huippuosaajat ympäri maailmaa pääsevät mukaan kehittämään merkittäviä digitaalisia palveluita yhdessä ilman, että kenenkään pitää muuttaa toiseen maahan.

Paikasta riippumaton rekrytointi voi auttaa myös organisaatiota kasvamaan nopeammin, kun se ei joudu kilpailemaan vain saman kaupungin osaajaresursseista muiden yhtiöiden kanssa.

Päivässä saadaan aikaan enemmän projektitunteja, kun töitä tehdään eri aikavyöhykkeillä, eikä tiimin toiminta ole sidottu yhteen fyysiseen tilaan. Korhosen mukaan malli lupaa parempaa hinta-laatusuhdetta myös asiakkaille sen sijaan, että kalliit konsultit istuisivat töissä heidän tiloissaan.

Yhtenä esimerkkinä monikulttuurisesta ja -paikkaisesta tiimistä Korhonen nostaa esiin sähköautojen latauspalveluita kehittävän Virran, jonka työstä vastanneessa ydintiimissä oli  mukana IWA:n Helsingin toimistolta vietnamilainen ja suomalainen kehittäjä ja Thaimaassa asuva suomalainen.

Etätyö on tullut jäädäkseen

Sujuva siirtymä etätyöskentelyyn vaatii organisaatioilta panostusta. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa suomalaiset työntekijät raportoivat korona-ajan etätyöhön siirtymisen aiheuttaneen muun muassa työkaverien välisen vuorovaikutuksen vähentymistä ja työn laadun ja tehokkuuden muutoksia.

Rami Korhonen korostaa, että onnistunut hajautettu tiimityö ei synny itsestään.

“Toimiakseen EDT-malli edellyttää vahvaa projektiosaamista, saumatonta ja avointa viestintää niin projektitiimin sisällä kuin myös asiakkaan johdon kanssa sekä kirkasta näkymää yhteisestä tavoitteesta. Viestintävälineisiin tulee panostaa kunnolla, koska työpäivät kuluvat etätapaamisissa. Tapaamiset tulee myös suunnitella hyvin etukäteen, jotta ne ovat tehokkaita”, Korhonen kiteyttää.

Koronan mukanaan tuoma poikkeustilanne sai Oivanin skeptisimmätkin asiakasyritykset suhtautumaan etätyömalliin entistä avoimemmin, ja lähes kaikki ovat siirtyneet joko täyteen tai osittaiseen etätyöhön.

“Kevättalvella iski korona ja myös aiemmin etätyötä hieman karsastaneetkin asiakkaamme joutuivat vaihtamaan toimintamalliaan muutamassa viikossa. Onkin ollut mielenkiintoista päästä konsultoimaan ja neuvomaan heitä tässä siirtymässä Oivanista löytyvän monivuotisen kokemuksen perusteella. Autoimme esimerkiksi keväällä asiakastamme Helsingin kaupunkia skaalaamaan tietojärjestelmiään käytännössä noin viikossa. Tuhansien uusien työntekijöiden siirtyminen tietoturvallisesti etätyömalliin onnistui saumattomasti.”

“Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin – suosittelen rohkeasti ottamaan seuraavan askeleen ja kokeilemaan tulevissa projekteissa monikulttuurisia ja kansainvälisiä hajautettuja tiimejä.”

Etätyö on tullut jäädäkseen. Korona-aikana otetut etätyön ensiaskeleet saattavat johtaa monen organisaation hyödyntämään pysyvästi erilaisia etätyöskentelymalleja. Korhonen kehottaa yrityksiä rohkeasti tutkiskelemaan hajautettujen tiimien tarjoamia mahdollisuuksia.

“Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin – suosittelen rohkeasti ottamaan seuraavan askeleen ja kokeilemaan tulevissa projekteissa monikulttuurisia ja kansainvälisiä hajautettuja tiimejä. Varsinkin Oivanin EDT-mallin myötä on mahdollista löytää toimintatavat, jotka yhdistävät asiakkaan tiloissa työskentelyn projektin erityistarpeisiin kasattuun huippuosaajatiimiin”

 

Oivanin Ite wiki-profiili
Oivanin verkkosivut