Ohjelmistotalo Geniem on kehittänyt Kaupunkiappiksen, jonka toivotaan pian helpottavan monen kaupunkilaisen ja kaupungissa vierailulla olevan arkea. Ensimmäisenä sovellusta on päästy kokeilemaan Tampereella.

– Kaupungeilla on monia palveluja, joista osa on kaupunkilaisten näkökulmasta vaikeasti tarjolla. Kaupunkiappis on kaupungin kanssa yhteistyössä kehitetty dynaaminen työpöytä, johon palveluja voidaan tuoda kätevästi esille. Yhdestä sovelluksesta voi löytyä esimerkiksi reittiopas, joukkoliikenteen lippujen maksaminen ja tapahtumat, Tuomas Kumpula kertoo.

Vastaavia ratkaisuja on yritetty tuoda markkinoille aiemminkin, mutta ne eivät ole ottaneet tuulta siipiensä alle. Kumpulan mukaan esimerkiksi Helsingin kaupungilla on ollut jo muutaman vuoden joukkoistushanke, jonka kehitys on ollut hidasta.

– Tarve helppokäyttöiselle sovellukselle on kova monessa kaupungissa. Ihmiset käyttävät asiointiin yhä enemmän matkapuhelinta, sillä se kulkee on koko ajan heidän mukana.

Koska Kaupunkiappiksella kehitetään joka kaupungille oma mobiilisovellus, kaupunkikohtainen sovellus saa aina oman nimensä, jolla se löytyy sovelluskaupoista. Tampereen applikaatiolla se on Tampere.Finland.

Kaupunkiappikseen onkin mahdollista tuoda palveluja laajalla skaalalla kaupunkipyöristä yritysten ja kaupunkien tarjoamiin palveluihin. Tampere.Finland-sovelluksesta löytyy toistaiseksi neljä palvelua: joukkoliikenne, yritysten tarjouksia sisältävä Tampere-passi, kirjastokortti sekä tapahtumakalenteri.

 

Kaupunkiappis on jo käytössä Tampereella. Aloitusnäytöstä voi tällä hetkellä valita neljä eri palvelua. Jos aikaa kaupungissa vierailuun on vain muutama tunti, voi hyödyntää sovelluksesta löytyvää Tampere 2 tunnissa -osiota. Valittavana on Tallipihan lisäksi kuusi muutakin reittiä, jotka johdattavat Tampereen nähtävyyksien äärelle.

 

Kumpula kertoo, että tarjonta on laajenemassa. Heti heinäkuun alkupuolella mukaan on tulossa esimerkiksi hiilijalanjälkilaskuri.

– Laskuri näyttää käyttäjälle reittioppaan karttanäkymässä, kuinka paljon haetulla reitillä säästää kulkemalla julkisella liikenteellä, pyörällä tai kävellen verrattuna autolla kulkemiseen. Käyttäjä pystyy myös seuraamaan oman hiilijalanjäljen toteutuneita säästöjä Omat matkat -näkymässään.

 

Tampere.Finland-sovelluksesta löytyy pian myös hiilijalanjälkilaskuri.

 

Sovellus helpottaa kaupunkilaisten osallistumista päätöksentekoon

Kumpula nimeää Kaupunkiappiksen ydinpalveluiksi joukkoliikenteen, tapahtumat sekä kaupungin tarjoamat palvelut. Loppuvuodesta sovellukseen on tulossa uudistus, josta hän on erityisen innoissaan.

– Kaupunkilaisten osallistaminen päätöksentekoon helpottuu, kun appikseen tulee mahdollisuus kyselyjen kautta ottaa kantaa kaupungin asioihin. Tavoittelemme sitä, että mielipiteitä päästään tarkastelemaan hyperlokaalisti. Parhaimmillaan Kaupunkiappiksesta tuleekin demokratian toteutuksen työkalu.

 

Geniemin HR Lead Essi Wäck Tampereen Metso-kirjastossa käyttämässä digitaalista kirjastokorttia.

 

Kumpula uskoo, että pitkällä tähtäimellä juuri asukkaiden ja kaupungin välinen vuorovaikutus tulee olemaan Kaupunkiappiksen ydinjuttu.

– Ihmiset ovat aktivoituneet ilmaisemaan mielipiteitään esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Erilaisten näkökantojen ja fiilisten kerääminen on silti haasteellista, vaikka kaupunki yleensä haluaakin kuunnella asukkaitaan ja saada palautetta.

 

Tampere.Finland -sovelluksesta löytyy muun muassa reittiopas ja yritysten tarjouksia sisältävä Tampere-passi.

 

Jo nyt sovelluksen avulla saadaan kerättyä monenlaista dataa kaupungin pilvipalveluun. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi julkisen liikenteen reittien tai älykkään valaistuksen suunnittelussa.

– Päättäjille sovellus on tiedolla johtamisen työkalu. Kerätyn datan avulla he saavat kaupungista paremman tilannekuvan ja ymmärtävät asukkaiden todellisia tarpeita.

Kiinnostusta on ollut myös ulkomailla

Turismin näkökulmasta Kaupunkiappis on erittäin mielenkiintoinen. Kumpulan mielestä sovellus lisää turistin turvallisuudentunnetta tarjoamalla kaikki matkailijan tarvitsemat perustiedot yhdessä käyttöliittymässä.

Tampereen sovellus toimii nyt referenssinä muille suomalaisille kaupungeille. Tänä vuonna mukaan pyritään saamaan vielä muutama uusi kaupunki. Sen jälkeen tähtäin on myös ulkomaiden markkinoilla.

– Sovellus on osa smart city -ajattelua, joka on nosteessa niin Suomessa kuin maailmalla. Barcelonan Smart City Expossa Kaupunkiappis herätti paljon kiinnostusta. Maailmalla on muutamia vastaavia sovelluksia, mutta niissä on koettu olevan tiettyjä puutteita. Markkinarako tuotteelle on siis olemassa ja kehitämmekin sovellusta jatkuvasti eteenpäin asiakas- ja käyttäjäpalautteen pohjalta, Kumpula toteaa.

 

Geniemin Ite wiki-profiili

Geniemin kotisivut