ERP-järjestelmään tallennetaan kaikista bisneskriittisin data ja sen tarkoitus on tehostaa yrityksen päivittäistä työtä. ERPiin liitetään myös paljon vanhoja mielikuvia, joihin Visma Softwarella työskentelevä Lauri Vornanen ei haluaisi ihmisten liikaa takertuvan.

– ERPit ovat historiansa vankeja. Ne on usein luotu aikakaudella, jolloin tiedot kirjattiin ihmisen toimesta järjestelmään, josta ne aikanaan tulostettiin ja laitettiin mappiin. Monet ERPin tuntevat ihmiset yhdistävät sen tähän aikakauteen. Heidän ensimmäinen ajatus on, että ERP on vaikeakäyttöinen ja aikaavievä.

 

“ERPit ovat historiansa vankeja”

 

Vornanen on työskennellyt 2 vuotta Visma.net ERPin myyjänä. Kaikkiaan hänellä on takana vauhdikkaat 9 vuotta B2B-myynnissä. Niiden aikana Vornaselle on muodostunut hyvä kuva siitä, missä suomalaisyrityksissä mennään.

– Olen tavannut paljon yrittäjiä, joilla on kova palo omaan tekemiseen. He haluavat olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnan ongelmia ja muuttaa ympäristöään. Kukaan ei perusta yritystä, koska siihen liittyvä byrokratia on mukavaa tai haaveile työpäivien täyttyvän varastodokumenttien näpyttelystä tietojärjestelmään. Yritystoiminta kaikissa kokoluokissa on kuitenkin täynnä tylsiä, toistuvia työtehtäviä, jotka syövät aikaa tärkeämmäksi koetuilta asioilta.

Vornanen kertoo, että jokin aika sitten Vismalta jäi eläkkeelle henkilö, joka oli toiminut aikoinaan ERP-käyttöönottajan roolissa. ERPin alkuaikoina se tarkoitti, että asiakkaan luokse saatettiin ajaa satoja kilometrejä asennusdiskettien kanssa. Jos jotain unohtui matkasta, sama reissu tehtiin viikon päästä uudelleen.

Nykyisin ERPin käyttöönotto, päivitykset ja käytön varmistus tapahtuvat internetin yli. Toiminnanohjausjärjestelmät hyödyntävät koko ajan enemmän myös tekoälyä ja automaatiota, joka ottaa hoitaakseen juuri tylsimmät työtehtävät.

 

“Tulevaisuuden iso trendi on se, että ERP toimii itsenäisesti tiettyjen sääntöjen mukaan”

 

– Visman tehtävä on luoda ohjelmistoja, joissa arvoa tuottamattomat pakolliset työt ovat mahdollisimman pitkälle automatisoituja. Tulevaisuuden iso trendi on se, että ERP toimii itsenäisesti tiettyjen sääntöjen mukaan ja ihmisen rooli on toimia poikkeamien kautta. Tämä toteutuu monilta osin jo tänään. Jokaisella työntekijällä on meidän ERPissä vastuualueensa mukaan rakennettu dashboard-näkymä, onhan talousjohtajalla eri intressit kuin varastopäälliköllä. Näin poikkeamiin saadaan myös reagoitua nopeammin, Vornanen kertoo nykyajan ERPin ominaisuuksista.

 

API-rajapinnat muuttivat pelin hengen

Visma Softwarella ollaan sitä mieltä, että avoimuus on nykyajan ERP-markkinoilla kilpailuetu. Ohjelmistojen yhteensopivuus mahdollistetaan avoimella ja nykyaikaisella ohjelmointirajapinnalla, jonka ominaisuudet ovat kaikille, myös kilpailijoille, julkisia.

Vornasen mielestä integraatiot ovat yksi it-alan suurimmista murroksista.

– Elämme ohjelmistoekosysteemien aikakautta, jossa yhdellä ohjelmistolla ei enää tarvitse tehdä kaikkea. Visma.net on integroitavissa esimerkiksi CRM- ja verkkokaupparatkaisuihin. Jotta muiden järjestelmien kanssa yhteensopivia ratkaisuja voidaan rakentaa, meidän on tarjottava API-rajapinnat omiin järjestelmiimme.  

 

Lauri Vornasella on pitkä kokemus B2B-myynnistä. Hänen mukaansa suomalaiset yrittäjät haluaisivat olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnan ongelmia ja muuttaa ympäristöään, mutta yrityksen pyörittämiseen liittyvä byrokratia vie paljon työaikaa.

 

Vornasen mielestä integroitavuus on nykypäivän ERPin elinehto.

– Tällä hetkellä ERP-järjestelmiä vaihdetaan omilta tai vuokrapalvelimilta pilviratkaisuihin. Jos yrityksen muita vanhoja operatiivisia järjestelmiä ei uusita samalla, niiden integroitavuus pitää miettiä tarkasti. Vaikka integraatiota ei olisi tässä hetkessä järkevä toteuttaa, niin mahdollisuus sille on hyvä olla olemassa. Kehottaisin kaikkia valitsemaan avoimen rajapinnan ERPin, Vornanen sanoo.

 

“Kehottaisin kaikkia valitsemaan avoimen rajapinnan ERPin”

 

Vornanen vitsailee, että vielä 20 vuotta sitten ERP-myyjä olisi saanut vastaavista avoimuus-kommenteista potkut. Vaikka hän pitääkin integraatioita hyvänä kehityssuuntana, on valtavaksi paisuneella ohjelmistotarjonnalla myös osaamiseen liittyvä kääntöpuolensa.

– Ennen kaikki ohjelmistot pystyi ostamaan yhdeltä toimittajalta, mutta nyt eri ohjelmistoja ja toimittajia on niin paljon, että yrittäjä joutuu miettimään, mikä ratkaisu on paras. Se tekee ostamisesta aiempaa kompleksisempaa. Olenkin miettinyt sitä, mistä pk-yrityksille saadaan riittävää hankintaosaamista.

 

Visma haluaa tukea suomalaisyritysten kansainvälistymistä

Vornanen kertoo, että Visma.net on tyypillisesti käytössä 5-20 hengen yrityksessä, jolla monesti on materiaalihallintoon liittyviä prosesseja. Yksi iso asiakasryhmä ovat myös kasvuyritykset, joiden toiminta muuttuu ERPin vaativaksi esimerkiksi hankinta- tai myyntitiimien kasvaessa.

Tällä hetkellä Visma.net on lokalisoitu Suomen lisäksi Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Hollantiin. Tämä tarkoittaa muun muassa verkkolaskutuksen, viranomaisraportoinnin, pankkiliikenteen ja käyttökielen yhteensopivuutta kunkin maan vaatimukset täyttäen.

Vismalla nähtäisiin mielellään lisää yrityksiä kansainvälistymässä tälle markkina-alueelle.

 

Lauri Vornanen kertoo, että Vismalla halutaan tukea kansainvälisille markkinoille suuntaavia suomalaisyrityksiä. Visma.net on lokalisoitu tällä hetkellä Suomen lisäksi Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Hollantiin.

 

– On luonnollista, että suomalaisyrityksen on helpompi lähteä Pohjoismaihin kuin esimerkiksi Aasiaan. Kyseessä ovat vakaat maat, joissa on toimiva markkina, vähän korruptiota ja demokraattinen hallinto.

Vornanen muistuttaa, että uusille markkina-alueille siirtyminen vaatii toimivan kumppaniverkoston.

– Silloin ei puhuta vain softasta, vaan ihmisistä joiden kanssa uudessa ympäristössä tehdään töitä. Esimerkiksi luotettavan ja paikallisia käytäntöjä tuntevan kirjanpitäjän, palkanlaskijan tai järjestelmäasiantuntijan löytäminen on äärimmäisen tärkeää. Vismalla on eri markkina-alueilla kattavat verkostot, joista löytyy kaikille sopiva kumppani.

 

Visma Softwaren Ite wiki-profiili

Visma.net ERP:in verkkosivut

Visma Softwaren kotisivut