Mistä rakennusaineista muodostuu aito ohjelmistokumppanuus?

– Luottamus on kaiken a ja o. Vahva kumppanuus kestää myös välillä epäonnistumisia, kuvaa Esa Mäkelä.

Eatechin perustajana ja toimitusjohtajana Mäkelä on luotsannut ohjelmistoyrityksensä napakkaan kasvuun. Eatech nousi Deloitten teknologiakasvajien listauksessa 29. sijalle 196% prosentin kasvulla, on laittanut pystyyn uuden toimipisteen Helsinkiin, sekä kasvattanut kansainvälistä liiketoimintaansa.

Mäkelä vastasi haastattelussamme kysymykseen siitä, mitkä ovat luottamuksellisen yhteistyön rakennusaineet ohjelmistoalalla ja mistä aito ohjelmistokumppanuus muodostuu?

 

1. Yrityskulttuuri, arvot ja asiakkaan edun ajaminen

Arvojen tulisi Mäkelän mukaan olla keskeisessä roolissa, kun yrityksissä valitaan ohjelmistokumppania.

– Enkä halua puhua kulttuurista markkinointimielessä, vaan todellisina arvoina, jotka ohjaavat yrityksen jokapäiväistä tekemistä ja auttavat tekemään päätöksiä tiukoissa tilanteissa.

Mäkelä kuvaa liiketoiminnan etiikkaa tyypillisessä tilanteessa, johon moni ohjelmistoyritys joutuu asiakastapaamisissa; kun asiakkaan tarve alkaa aueta, huomataan, että tarvittu osaaminen ei ole suoraan ohjelmistoyrityksen omalla alueella.

– Kyetäänkö ajattelemaan asiakkaan etua, vaikka päätös ei olisi itselle optimaalinen lyhyellä aikajänteellä? Yksilöiden ratkaisut juuri tällaisissa tilanteissa määrittävät yrityksen etiikkaa. Jos joku osaaminen ei ole ohjelmistoyrityksen omalla alueella, silloin kuuluu hakea hankkeeseen kumppani, joka sopii tarpeeseen paremmin, tai jonka kanssa voidaan palvella paremmin yhdessä.

Sama analogia pätee Mäkelän mukaan usein jo kaupantekovaiheessa.

– Voidaan joko kätellä nopeasti viidenkymmenen tuhannen kaupat, tai sitten lähteä rakentamaan ensikosketuksesta alkaen aitoa kumppanuutta ja auttaa asiakasta ymmärtämään, mitä ollaan tilaamassa ja mitä työpanosta ja sitoutumista se tulee vaatimaan. Molempien etua tulee ajatella pitkällä jänteellä. Kumppanuutta rakennetaan jo ensi keskusteluista lähtien, ja yhteistyön jatkuessa se rakentuu koko ajan vankemmalle pohjalle.

 

2. Elinkaariajattelu

Jokaisella palvelulla on elinkaarensa, niin kehitysprojektin kuin palvelun käytönkin näkökulmasta. Esa Mäkelän mukaan yksi asiakkaille tärkeimmistä kysymyksistä on se, miten heitä pystytään palvelemaan kattavasti erilaisissa tarpeissa kehityshankkeen elinkaaren aikana.  

– Luotettava ohjelmistokumppani on mukana asiakkaan matkassa ideasta lähtien aina ylläpito- ja tuki-moodiin.

”Koska yksi henkilö ei voi mitenkään hallita kaikkea, on vahvuus nimenomaan tiimityössä. Yhteen hiileen puhaltaminen johtaa parhaimmillaan yhteisölliseen asiantuntijuuteen.”

Kumppanuus vaatii siis erilaisia lisäarvon välitystapoja toteutustyöstä tuen tarjoamiseen, mutta myös erilaisia digitaalisaatio-substanssien erikoisosaamisalueita.

– Käyttöliittymä- ja ohjelmistosuunnittelu ovat kehityshankkeen kulmakiviä, joiden toimivuus tulee myös testata huolellisesti. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä tulevat jatkuvat palvelut. Ohjelmisto pitää kyetä ottamaan haltuun, eikä vain luovuttaa asiakkaalle. Asiakkaasta tulee pitää aidosti huolta, Mäkelä määrittelee.

Erilaisten osaamisten tarjoamisen mahdollistaa ohjelmistokumppanin henkilöstön kattavuus ja pätevyys.

– Koska yksi henkilö ei voi mitenkään hallita kaikkea, on vahvuus nimenomaan tiimityössä. Yhteen hiileen puhaltaminen johtaa parhaimmillaan yhteisölliseen asiantuntijuuteen, Mäkelä kuvailee.

 

Eatechiä luotsaava Esa Mäkelä pyrkii rakentamaan aitoja kumppanuussuhteita asiakkaisiinsa. Kuva: Rami Marjamäki

 

3. Prosessilähtöisyys

Asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen tulee olla prosessilähtöistä, ja ohjelmistoilla tuetaan nykyisiä prosesseja. Digitalisaation kautta voidaan tuoda kokonaan uudenlaisia toiminta- ja palvelumalleja, jotka tehostavat asiakkaan toimintaa ja luovat uudenlaista asiakasarvoa. Esimerkiksi mobiilitankkaus mahdollistaa uudenlaisen ja paremman asiakaskokemuksen.

– Ohjelmistokumppanilla pitää olla rohkeutta kyseenalaistaa asiakkaan suunnitelmia ja vaatimuksia, sillä asiakas ei ole aina oikeassa. Maailma menee nopeasti eteenpäin ja joka toimialalla tai organisaatiossa ei välttämättä olla toimittu niin paljon ohjelmistojen kanssa.

”Ohjelmistotalon ei koskaan pidä lähteä korjaamaan yrityksen prosessiongelmia ATK:lla tai digitalisaatiolla.”

Silti ohjelmiston kehityshanke tai käyttöönotto ei ole koskaan itseisarvo.

– Ohjelmistotalon ei koskaan pidä lähteä korjaamaan yrityksen prosessiongelmia ATK:lla tai digitalisaatiolla. Ensimmäisenä täytyy voida kyseenalaistaa itse prosessin kulku ja funktio.

Prosessien uudelleenajattelu onnistuu kuitenkin usein nimenomaan teknologian kautta. Silloin prosessikaaviosta päästään esimerkiksi nitistämään niitä kohtia, jotka vaativat yhä manuaalista työtä.

– Meidän ohjelmistotyöläisten pitää kehittyä jatkuvasti, seurata maailmaa, kouluttaa itseämme ja harrastaa aktiivisesti. Jatkuva oppiminen tukee kumppanuusajattelua:  ohjelmistotalon kollektiivista osaamista voidaan soveltaa asiakkaan visioon ja tulevien vuosien tiekarttaan.

Ohjelmistoala on jatkuvassa liikkeessä ja suuri määrä järjestelmiä on tälläkin hetkellä vanhentumassa.

– Siksi eri toimialoilla tarvitaan sparraajaa joka auttaa hahmottamaan, mihin nykybisnestä kannattaa lähteä viemään.

 

4. Teknologiariippumattomuus

Luottamukselliseen rooliin pääseminen vaatii Esa Mäkelän mukaan ohjelmistotalolta teknologiariippumattomuutta.

– Koska yritykset toimivat tyypillisesti monitoimittajaverkoston kanssa, aitoon kumppanuuteen pääsemiseksi ohjelmistokumppanin täytyy kyetä toimimaan strategisessa roolissa asiakkaan ja toimittajaverkoston kanssa. Tässä on keskiössä objektiivisuus ja riippumattomuus, jolloin teknologiavalinnat eivät ohjaa työtä, vaan päästään miettimään case-by-case, mikä sopii tarpeeseen parhaiten.

 

5. Jalat maassa -asenne

Digitalisaatiohype ei taida sytyttää Esa Mäkelää, ainakaan mainosmielessä. Hänen mielestään on tärkeää antaa tekojen puhua puolestaan.

– On palkitsevaa kuulla asiakkaalta, jos osaaminen on todellisuudessa ollut korkeammalla tasolla, kuin mitä myyntipuheet ovat antaneet ymmärtää. Osaamisesta saa ja pitääkin olla ylpeä, mutta minusta on tärkeää mennä tekeminen ja substanssi edellä, hän pohtii.

”Ketterä kehittäminen vaatii täydellistä kahdenvälistä luottamusta ja läpinäkyvyyttä.”

Varsinkin räätälöidyt ohjelmistokehityshankkeet, vaativat läheistä asiakassuhdetta.

– Ketterä ja työmäärään perustuva kehittäminen vaatii täydellistä kahdenvälistä luottamusta ja läpinäkyvyyttä. Se voidaan saavuttaa esimerkiksi yhdessä tekemisellä ja yhteisten työvälineiden käytöllä niin, että asiakas tietää koko ajan missä mennään. Sitten voidaan keskittyä tekemiseen ja yhteiseen tavoitteeseen, eikä aikaa kulu esimerkiksi sopimuksen tulkitsemiseen ja muutospyyntöjen tekemiseen.

Aikana, jolloin puhutaan sankarikoodareista ja sosiaaliset kanavat huutavat milloin kenenkin guruutta, sitoutuneen ohjelmistoasiakkaan rooli voi jäädä huomioimatta.

– Loistavat asiakkaat ovat tärkeässä roolissa Eatechin kasvussa. Meillä on ollut onni päästä rakentamaan hienoja kumppanuuksia, Mäkelä lopettaa.

 

Eatechin ite wiki -profiili
Eatechin kotisivut

 

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen ohjelmistotuote esiteltäväksi tai osaava digitalisaation asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi tai elina.koskipahta@itewiki.fi niin tehdään artikkeli!