Reaktor on sijoittanut Oululaislähtöiseen ohjelmistoyritys Codemateen. Hankinnan myötä Reaktor saa noin 30% prosenttia Codematen omistuksesta itselleen.

Tuoreet partnerit uskovat kumppanuuden hyödyttävän molempia yrityksiä ohjelmistoalan kasvaessa.

Reaktor hakee laajentumista kotimaassa ja Codematelle kumppanuus tarkoittaa kansainvälisten mahdollisuuksien avautumista jo 50% kasvustaan ulkomailla tekevän Reaktorin vanavedessä.     

“Koemme, että voimme ottaa seuraavan kasvuloikan yhdessä Reaktorin kanssa. Reaktorilla on etabloituneet toiminnot Helsingissä, Tokiossa, New Yorkissa ja Amsterdamissa. Kasvu ja kysyntä Reaktorin palveluille vaikuttaisi kiihtyvän tulevina vuosina entisestään”, toteaa Codematen toimitusjohtaja Toni Piirainen.

Kuvassa (vasemmalta oikealle) Juha Ilola, Reaktorin General Counsel, Tomi Kyllönen, Codematen hallituksen pj, Jukka Katajaharju, Codematen operatiivinen johtaja, Toni Piirainen, Codematen tj ja Antti Mäkelä, Reaktorin CFO.


“Oulun teknologiakeskittymä on ollut jo pitkään tutkallamme, mutta viime syksynä rupesimme toden teolla selvittämään päteviä kumppaneita. Codematella on alueen parasta osaamista ja asiakkuuksia, minkä vuoksi päätös oli helppo. Tällä hetkellä kasvustamme noin puolet tulee ulkomailta, Codematen kanssa partneroituminen tukevoittaa jalansijaamme myös kotimaassa. ”, sanoo
Marko Sibakov, Reaktorin liiketoimintajohtaja.

Codemate on oululaislähtöinen, 80 henkeä työllistävä ohjelmistokehitysyritys. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 4 miljoonaa euroa. Codematella on toimistot Oulussa, Helsingissä, Vuokatissa, Bangkokissa ja Dhakassa.

Reaktor on teknologia-, design- ja strategiayritys, joka työllistää yhteensä 450 henkeä Helsingissä, New Yorkissa, Tokiossa ja Amsterdamissa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 52 Miljoonaa euroa.

 

Codematen kotisivut ja ite wiki-profiili

Reaktorin kotisivut ja ite wiki-profiili