Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Työturvallisuuskeskus: Kuormitusvaaka työturvallisuuden tukemiseen

ReferenssiTyöturvallisuuskeskus halusi tehdä uudenlaisen avauksen psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Tavoitteena oli helpottaa esimiestyötä ja luottamuksen rakentamista esimiehen ja työntekijän välillä sekä auttaa työntekijöitä tunnistamaan omaa työkuormitustilannettaan. Yhteistyössä haluttiin luoda työkalusta tavoitteellinen keskustelurunko, joka mahdollistaisi jäsennellyn keskustelun, palautteen ja perspektiivin saamisen omaan kuormituksen ja voimavarojen väliseen tasapainoon työssä. Tärkeää oli myös selkeyttää psykososiaalista kuormitusta.

"Yksilön kuormitukseen ja voimavaroihin keskittyvää työkalua on meiltä toivottu, tarvetta kentällä on tunnistettu laajasti." Kehittämispäällikkö Jarna Savolainen

Työkalun keskiössä helposti ymmärrettävä kokonaiskuva

Päädyimme Työturvallisuuskeskuksen kanssa sovelluksen omaiseen selaimessa toimivaan työkaluun, joka auttaa yksilöä punnitsemaan työnsä kuormitusta. Käytännössä sovellus auttaa tunnistamaan, jäsentämään ja pukemaan sanoiksi työhön liittyviä kuormituksen lähteitä ja myönteisiä piirteitä 13 kysymyksen kautta. Työkalun suunnittelu- ja kehitystyössä painotettiin helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä sekä erityisesti sujuvaa mobiilikäyttöä. Konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelussa keskityttiin erityisesti keinoihin, joilla madallettiin käyttäjän kynnystä aloittaa arviointi ja tehdä se loppuun saakka. Esimerkkejä käyttöönotetuista keinoista on kokonaisuuden kuvaaminen, etenemisen visualisointi, ja selkeä eteenpäinohjaavuus sekä yksittäisten sivunäkymien sisällä että kysymysten välillä. Myös tulosten selkeään esittämiseen ja ymmärrettävään kokonaistilanteen havainnollistamiseen kiinnitettiin paljon huomiota. Palaute esitetään sanallisesti, visuaalisesti ja määrällisesti, jotta erilaiset käyttäjät hahmottavat tilanteen itselleen sopivimmalla tavalla.

Oikeat teknologiavalinnat mahdollistivat sujuvan ylläpidon sekä jatkokehitysmahdollisuudet

Kuormitusvaaka keskittyy yhden toiminnallisuuden ympärille. Sen toteuttamiseksi valittiin taustajärjestelmää varten node.js ja käyttöliittymälle React. Molemmat teknologiat perustuvat avoimeen lähdekoodiin, ovat laajalti käytettyjä ja niille on tarjolla runsaasti erilaisia moduuleja. Näin huolehdittiin siitä, että kehitystyö keskittyy olennaiseen, palvelun tekninen arkkitehtuuri ei vanhene nopeasti, ja että palvelun ylläpito ja jatkokehitys on sujuvaa. Kummallekin teknologialle on helppo löytää kehittäjiä, joten palvelun toimivuus ei päädy vain harvojen osaajien käsiin. Kuormitusvaakaa käytettäessä ei tarvitse ladata erillistä applikaatiota, se toimii sovelluksen omaisesti selaimessa.

Kuinka Kuormitusvaaka toimii käytännössä

Kuormitusvaaka on matalan kynnyksen työkalu, joka tuottaa tietoa työntekijän psykososiaalisen kuormituksen ja voimavarojen kokonaistilanteesta. Se toimii myös työkuormituksen ja voimavarojen ennakoinnin ja seurannan välineenä. Työkalussa voi valita joko itsearvioinnin tai arvioinnin yhdessä työnantajan kanssa, jolloin Kuormitusvaakaa voidaan käyttää esimerkiksi kehityskeskustelun tukena. Kun rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, voi työkalusta seurata kuormituksen ja voimavarojen kehittymistä, sillä rekisteröityneenä käyttäjänä palvelu tallentaa viimeisimmät tulokset seuraavaa käyttökertaa varten. Kuormitusvaaka on helppokäyttöinen ja maksuton työkalu, joka toimii mobiililaitteella ja selaimella.

Kuormitusvaaka psykososiaalisen kuormituksen seuraamiseen

Kuormitus- ja voimavarakysymyksiä on kaikkiaan 13. Kysymyksissä arvioidaan kuormituksen voimakkuutta asteikolla -3 – 3 ja useutta (päivittäin, viikoittain kuukausittain, harvoin). Jokaisen kysymyksen kohdalla palvelu antaa suosituksia toimenpiteistä sen mukaan, kuinka suuri kuormitus vastauksen mukaan on. Jokaisen kysymyksen kohdalla voi myös tehdä muistiinpanoja tilanteista ja asioista, jotka vaikuttivat arviointiin. Tiedot säilyvät seuraavaa kertaa varten, kun rekisteröityy palvelun käyttäjäksi.

"Kuormitusvaaka on helppokäyttöinen ja maksuton sovellus, joka auttaa hahmottamaan yksilön kuormituksen ja voimavarojen välistä tasapainoa työssä, sekä kohdentamaan toimenpiteitä oikeisiin asioihin." Kehittämispäällikkö Jarna Savolainen

Psst. Tutustu myös muihin asiakastarinoihimme!

Pinterest
Referenssin infoboxi
Exove logo

Tiedot

Tilaaja: Työturvallisuuskeskus

Lisätietoja

Yritysprofiili Exove kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Projektinhallinta

Erikoisosaaminen

Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu
Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys
Webkehitys

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
Järjestöt ja yhdistykset

Teknologia

Open source
Node.js
React

Tarjonnan tyyppi

Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Exove kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Exove - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Exove - Muita referenssejä

Exove - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia