TURVALLINEN TULEVAISUUS

IT-järjestelmät ja loppukäyttäjän välineet kehittyvät vauhdilla ja edistyksellisempää teknologiaa tulee markkinoille jatkuvalla syötöllä. Niin pitkälle kuin näemme, on muutos jatkuvaa ja muutosta parempaan. Kilpajuoksuun uusimman teknologian kanssa ei kannata ryhtyä, mutta tasapaino toiminnan tarpeiden, turvallisuuden ja tehokkuuden osalta on järkevää.

IT-palvelut ja siihen liittyvä ammatillinen osaaminen eli asiantuntemus on monimutkainen paketti, joka pitää hallita asiakastarpeiden mukaisesti. Kustannustehokkuus syntyy hyvästä yhteistyöstä ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä. Säästöä saadaan kun kyetään kehittämään toimintoja tukemaan paremmin loppukäyttäjän käyttökokemusta ja työ ei keskeydy kohtuuttomasti ongelmien takia. Yritykset ulkoistavat ja ottavat sisään palveluita sen mukaan mikä on milloinkin tietohallinnon ja johdon näkemys kustannustehokkaasta toiminnasta. Näkemys perustuu aina kulloisenkin ryhmän kokemuksiin menneestä tai nykytilasta ja käsityksestä kokonaiskustannusten muodostamisesta. Paljonko nopea avunsaanti ja työn jatkuminen säästää, paljonko käyttäjätyytyväisyys ja työn jatkuva kehittyminen tehostaa työntekoa. Halutaanko maksaa varallaolosta vai vain käytöstä jne. Totuus on, että kaikki mallit huonosti toteutettuina tulee kalliimmaksi ja hyvin toteutettuina edullisemmaksi kuin tavanomainen.

Työtä avustavat välineet ja tavat muuttuvat yhtälailla kun taustajärjestelmät mahdollistavat muutoksen. Pilvipalveluista on muodostunut käsitys netistä saatavasta palvelusta kaikilla käytettävissä olevilla välineillä ja erityisesti valtavilla säästöillä. Kaikki tarjottava pilvipalvelu ei ole pilvipalvelua ja pilvipalvelu ei sellaisenaan ole täysin verrattavissa perinteisiin palveluihin. Tärkein huomioitava seikka pilvipalveluiden asiakkaalla on varmistaa kaiken datan omistaminen ja omistamisella tarkoitetaan sellaisia ajantasaisia varmistuksia joiden avulla liiketoimita voidaan käynnistää nopeasti kaikissa tilanteissa. Toiminnan turvaaminen maksaa, mutta hyvästä tietoturvasta kannatta maksaa nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa kun käytettävät välineet ja tiedon määrä kasvaa.

WWF GreenOffice jäsenyys on opettanut ja haastaa meitä jatkuvasti miettimään vähemmän energiaa käyttäviä ratkaisuja. Joudumme jatkuvasti ihmettelemään miksi vastaavaa ajatusta ei ole toteutettu aina, koska energiaa säästävät ratkaisut on myös taloudellinen säästö yrityksille. Eli säästöä syntyy kun järjestelmien osalta suunnitteluun otetaan mukaan vihreät arvot.

Mikä meidän rooli on tulevaisuudessa? Vaikka järjestelmät ja ympäristö muuttuu, niin asiantuntevaa palvelua arvostetaan nyt ja jatkossa. Tarjoamme asiantuntijaorganisaatiomme osaamisen asiakkaamme käyttöön ja räätälöimme yksilölliset, asiakaslähtöiset, toiminnan jatkuvuuden takaavat IT-ratkaisut jotka toimivat ympäristöystävällisesti sekä tänään että tulevaisuudessa.

Bloggauksen infoboxi
Bloggaus
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Accountor ICT:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Pilvipalvelut / SaaS
Tietoturva
IT
Kauppa
Kiinteistöala
Koulutusala
Kuljetus, liikenne ja logistiikka
Konsultointi
Laitteet
Tuki- ja ylläpitotyö
kyberturvallisuus IT-järjestelmät IT-infra tietoturvallisuus pilvipalvelu
Pinterest

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Accountor ICT kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Muita julkaisuja Accountor ICT:lta

Siirry Accountor ICT kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Ohjelmistoalalla parhaiten tienaavat Helsingissä työskentelevät ammattilaiset
Apple on nyt biljoonan dollarin yritys
Teamit lupaa tuoda monikanavaisen myynnin kaikkien yritysten saataville

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia