Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

OT tuo lisäarvoa liiketoiminnalle

BloggausKiinteistön järjestelmäympäristöön eli kiinteistön OT-ympäristöön (Operational Technology) liittyvät mahdollisuudet ovat kehittyneet valtavasti viime aikoina. Automatisoidut prosessit eivät ole rakennetulle ympäristölle uusi asia, mutta suunnitelmallisesti integroitu järjestelmäympäristö on. Ja erityisen kiinnostavia haasteita ratkaistavaksi ja mahdollisuuksia hyödynnettäväksi löytyy, kun IT- ja OT-ympäristöt integroituvat keskenään. Tämän haltuunotto vaatii uutta näkökulmaa, uutta osaamista sekä vahvaa sitoutumista muutokseen.

OT-ympäristöön liittyvät prosessit elinkaaren eri vaiheilta perustuvat vuosikausien aikana kussakin eri siilossa vakiintuneille rakentamisen ja ylläpidon tavoille toimia. Digitaalisten palveluiden nopean kehityksen vaiheeseen siirtynyt kiinteistö- ja rakentamisala (KIRA) on tilanteessa, jossa on jo välttämätöntä tehdä poikkileikkaavaa yhteistyötä eri siilojen välillä. Yhteistyötä tarvitaan sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen että kilpailuedun saavuttamiseen. On tunnettava kokonaisuus, jotta ympäristön digitalisoitumisen tarjoamat edut voidaan rakentamisessa, ylläpidossa ja liiketoiminnassa hyödyntää. Tässä KIRA-alalla on paljon opittavaa IT:ltä.


Yksinkertainen ratkaisu on yleensä toimivin ja tietyissä tilanteissa myös tehokkain. Sanotaan, että yksinkertainen on kaunista. Se voi kuitenkin olla osaoptimointia haastavassa toimintaympäristössä. Kaunis ratkaisu ei sellaisenaan varmista kokonaisuuden turvallisuutta ja jatkuvuutta. Jopa kaikkein elegantein ympäristö voi sisältää merkittäviä haasteita. Ja vaikka OT-ympäristön digitalisoituminen onkin avannut uusia mahdollisuuksia mobiilipalveluiden ja rajapintojen kehittäjille, ympäristön haltuunoton terävin kärki on strateginen. OT sulkee sisäänsä valtavan joukon mahdollisuuksia niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Ja OT avaa pääsyn sellaiseen dataan, jota ei aiemmin ehkä tiedetty olevan olemassakaan. Näkymättömyys onkin yksi OT:n erityispiirre, sillä OT-ympäristö toimiessaan varmistaa hyvät olosuhteet, toimivat tekniset prosessit, sujuvan tuotannon ja automaattisesti vaatimuksiin mukautuvan ympäristön. OT:n toinen erityispiirre on elämä.


Rakennetussa ympäristössä on ensisijaisesti varmistettava kaikkien sitä käyttävien turvallisuus. Se on taattava asennusvaiheessa asentajille ja käytön aikanakin huoltajille, ylläpitäjille, kehittäjille sekä loppukäyttäjille. On myös otettava kantaa palveluiden jatkuvuuteen jokaisesta näkökulmasta ja jokaisessa tilanteessa. On hallittava riskit riippuvuuksineen ja vaikutuksineen. Ja koska OT-ympäristön digitalisoitumisen myötä ratkaisut integroituvat yhä vahvemmin toisiinsa, vaatii tämä uudenlaista kokonaisuuden hallintaa ja uudenlaista osaamista. Niin rakennushankkeet kuin koko rakennetun ympäristön elinkaaren aikainen ylläpitokin vaativat sellaisia tietoja ja taitoja, joita soveltamalla OT-ympäristön hallinta saadaan vähitellen samanlaiseen palveluiden ja ratkaisujen jatkuvuuden takaavaan malliin kuin missä IT-ympäristön järjestelmät tavallisesti toimivat.


OT-ympäristö luo kilpailuetua. Se avaa mahdollisuuksia uusille palveluille ja uudenlaiselle yhteistyölle. Se on portti älykkäiden kaupunkien ekosysteemeihin ja väylä uusille innovaatioille. Oikein käytettynä se säästää luonnonvaroja ja vähentää kustannuksia niin rakennushankkeen kuin rakennetun ympäristön koko elinkaarenkin ajalta. OT on uutta ja vanhaa yhtä aikaa ja siksi se on meille kaikille niin tärkeä.


Hanna Pikkusaari 

Smart Tech Advisor 

Osaango

Pinterest
Osaango Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Osaango kotisivut

Siirry yrityksen profiiliin Osaango kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Osaango - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaango - Muita referenssejä

Osaango - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia