Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Huolehtivatko sote-toimijoille palveluita tarjoavat yritykset riittävästä kyberturvallisuudesta?

BloggausKunnollista tietosuojaa on mahdotonta toteuttaa ilman teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimia. Oikein ymmärrettynä kyberturvallisuus laajentaa tarkastelun koko toiminnan turvallisuudesta varmistumiseen. Kohtaavatko teoriat ja käytännöt sote-alalle palveluita tuotettaessa?

Sote-alan tiedonhallintaan ja erityisesti asiakas- ja potilastietojen tietoturvallisuudesta huolehtimisen yhteyteen liitetään mm. sote-kokonaisarkkitehtuuria, kanta-arkkitehtuuria sekä näiden kautta viittauksia lukemattomiin eri standardeihin ja hyviin käytäntöihin. Perusteltua on pohtia, että pystyvätkö kaikki sote-toimijoille palveluita tarjoavat tahot täyttämään kaikki myös keskenään hieman eri tavalla asioita painottavat hallinnolliset menettelyt täydellisesti. Etenkin tietoturvallisuuteen ja myös tietosuojaan liittyy riskien tunnistaminen ja riskiperusteisuus – siis riskienhallinnan näkökulma. Riskiperusteisuudessa korostetaan riskienhallinnan jatkuvuutta ja arviointien toistuvuutta – ei siis pelkästään yhteen tiettyyn hetkeen ja tietyissä olosuhteissa vallinneeseen tilanteeseen pysähtyvää käsitystä.

Onko riskienhallinta tarpeeksi aktiivista ja oikeassa suhteessa vaatimuksiin nähden?

Sote-toimijan tulisi säännöllisesti pysähtyä tarkistamaan kaikkien alihankintatahojensa osalta, milloin niiden kyberturvallisuuden taso ja vaatimustenmukaisuus on viimeksi arvioitu. Liian helposti hyvät käytännöt jäävät vain mantrana toisteltaviksi korulauseiksi, joiden toteutuminen tai niiden noudattaminen jää käytännössä osoittamatta. EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) viidennen artiklan ensimmäisessä kohdassa luetellaan pakollisesti noudatettaviksi säädetyt tietosuojaperiaatteet. Saman artiklan toisessa kohdassa säädetään osoitusvelvollisuudesta, eli rekisterinpitäjän on kyettävä osoittamaan noudattaneensa ensimmäisessä kohdassa mainittuja tietosuojaperiaatteita.

Palveluita tarjoavan yrityksen kyberturvallisuuden arvioinnissa sote-toimijan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Kuinka yritys on toteuttanut tietoturvallisuuden hallinnan?
  • Miten yritys huolehtii sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta?
  • Kattaako yrityksen riskienhallinta koko organisaation toiminnan?
  • Onko olemassa selkeää menettelyä poikkeamien (mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukset) havaitsemiseen ja käsittelyyn?

Kaikkiin em. näkökulmiin liittyy ohjeita ja kuvauksia, vastuiden määrittelyä sekä prosessin hallintaa, jotka ovat organisaation ylimmän johdon hyväksymiä. Mahdollisilla sertifikaateilla tai standardeilla voidaan helpottaa yleistä vaatimustenmukaisuuden osoittamista.

Pinterest
Netum Group Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Netum Group kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Tietoturva

Toimialakokemus

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Omat tagit

kyberturvallisuus

Siirry yrityksen profiiliin Netum Group kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Netum Group - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Netum Group - Muita referenssejä

Netum Group - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia