Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

HiQ blogi: Tutkiva testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä

BloggausTutkiva testaus on tärkeä osa ketterää ohjelmistokehitysprosessia, koska se auttaa testaajia pysymään ajan tasalla ketterän projektin nopeasti etenevässä elinkaaressa. Automatisoidussa testauksessa keskitytään tiedossa oleviin asioihin, kun taas tutkiva testaus auttaa löytämään ja ymmärtämään asioita, jotka eivät ole tiedossa. Tutkiva testaus on pohjimmiltaan löytämistä, tutkimista ja samanaikaista oppimista.1. Määritä laajuus: Jotta tutkivasta testauksesta saisi suurimman hyödyn, kannattaa suunnitella testattavat asiat ja testauksen kesto. Kattavuutta voi olla vaikeaa ylläpitää testauksen aikana ilman kunnon suunnitelmaa. Tutkivaa testausta sisältävissä projekteissa voikin olla parempi, että testauspäällikkö kertoo testaajille, mitä yhden testisession odotetaan kattavan, jotta testaajat voivat keskittyä oikeisiin asioihin ja välttää päällekkäistä työtä.

2. Yhdistä riskiperusteiseen lähestymistapaan: Riskiperusteisessa lähestymistavassa keskitytään tutkimaan itse tuotetta sattumanvaraisten asioiden sijaan. Koska lopputulos perustuu usein riskiarvion lopputulokseen, on tärkeää tehdä tutkivaa testausta suuren riskin osa-alueilla, jotta voidaan löytää potentiaalisia ongelmia, mikä todella luo lisäarvoa.

3. Sessiopohjainen testauksen hallinta: Tutkivan testauksen tulisi olla rakenteellista, hallittua ja suunniteltua, kunhan pääpaino ei ole testauksen yksityiskohtaisessa kuvailussa. Testisessioiden pituuden määrittäminen testausohjeessa on hyvä tapa hallita testausta ja auttaa testaajia keskittymään. Kukin sessio suunnitellaan etukäteen, mutta korkealla tasolla.

4. Kokenut testaaja: Tämäntyyppinen testaus perustuu testaajan osaamiseen ja kokemukseen enemmän kuin muut testaustekniikat, joten kannattaa varmistaa, että testaajalla on kokemusta tutkivasta testauksesta.

5. Tuoreet ominaisuudet: Tutkiva testaus on paras tapa antaa kehittäjälle nopeasti palautetta uudesta toiminnosta. Kun kehittäjä on saanut uuden toiminnon valmiiksi, testaaja tutkii sitä nopeasti ja antaa kehittäjälle palautetta huomauttamalla mahdollisesta vaatimustenvastaisuudesta tai käytettävyysongelmasta.

6. Yhdistä automatisoituun testaukseen: Koska laatutyössä pyritään usein luomaan lisäarvoa nopeasti, monet olettavat testauksen olevan automatisoitua, eivätkä he usko manuaalisen testauksen – johon tutkiva testauskin lasketaan – olevan yhtä arvokasta tai tehokasta. Automaatiolla saavutetaan toki suuri kattavuus, mutta tutkiva testaus voi paljastaa todellisessa käytössä ilmeneviä merkittäviä vikoja nopeammin. Lisäksi tarvitaan tutkimushenkinen testaaja, joka osaa kertoa, mitä kannattaa automatisoida ja mitä ei. On erittäin tärkeää muistaa, että molemmat testaustyypit täydentävät toisiaan. Oikeanlaisella valmistautumisella ja priorisoinnilla näiden yhdistäminen antaa laajan kattavuuden, jolloin päästään hyödyntämään molempien menetelmien parhaita puolia.

7. Hybridimenetelmä
: Testaajalta voi helposti jäädä huomaamatta jokin olennainen vika, jos hän seuraa testitapauksia orjallisesti ja sulkee silmänsä niiden ulkopuolisilta asioilta. Yhdistämällä skriptatun testauksen ja tutkivan testauksen voidaan tunnistaa piilovikoja, koska testitapaukset on usein kirjoitettu vaadittujen toiminnallisuuksien perusteella ja ne menettävät merkityksensä siinä vaiheessa, kun toiminnallisuus on jo kehitetty.

8. Muista kirjata ja dokumentoida: Koska tutkiva testaus on vapaamuotoista, testaaja saattaa innostua liikaakin. On aina hyvä kirjata ylös syöte ja toimenpiteet sekä dokumentoida testauksen tulos. Hyvään dokumentointiin kuuluu testausohje, jossa määritellään tavoite tai laajuus, ja siinä luetellaan testatut ominaisuudet, kerrotaan testauksen toteuttamistavasta ja löydetyistä vioista sekä määritetään testausjärjestelyjen edellytykset.

9. Paritestaus tuo tehokkuutta: Paritestaus on erinomainen tekniikka täydentämään tutkivaa testausta, sillä siinä kaksi henkilöä testaavat tuotetta yhdessä. Työparina voivat olla kaksi testaajaa tai testaaja ja liiketoiminta-analyytikko tai testaaja ja kehittäjä. Kun toinen testaa, toinen ehdottaa uusia ideoita, tekee muistiinpanoja tai kiinnittää huomiota muihin prosessin kannalta tärkeisiin osa-alueisiin. Ideoiden tuottaminen on keskeinen osa paritestausta, sillä tämä menetelmä saa testaajan selittämään ideoita ja reagoimaan niihin.

10. Älä intoudu testaamaan kaikkea maan ja taivaan väliltä
: Tutkivan testauksen tarkoituksena ei ole testata kaikkea mahdollista vaan pikemminkin löytää piilovikoja, joita ei löytyisi muilla testaustavoilla. Siinä keskitytään usein osa-alueisiin, jotka eivät sisälly normaaliin käyttömalliin eivätkä siksi välttämättä tule testatuksi perusteellisesti.

Käytän itse tämänhetkisessä testausprojektissani useimpia näistä menetelmistä, ja tutkivasta testauksesta on projektissa enemmän hyötyä kuin haittaa. Tutkiva testaus ei välttämättä sovi kaikenlaisiin projekteihin tai projektivaiheisiin. On olennaista analysoida, minkätyyppinen testaus luo projektiin eniten lisäarvoa tai sopii parhaiten valittuun ohjelmistokehitysmenetelmään.


Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Yada Tyni
Test Specialist
yada.tyni@hiq.fi

Pinterest
HiQ Finland Oy

Lisätietoja

Yritysprofiili HiQ Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Tietohallinto

Toimialakokemus

IT

Omat tagit

testaus
ohjelmistokehitysprojekti
Automatisoitu testaus
Tutkiva testaus
Paritestaus

Siirry yrityksen profiiliin HiQ Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

HiQ Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

HiQ Finland - Muita referenssejä

HiQ Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Kahdeksan suomalaista ehdolla Nordic Women In Tech -palkinnon saajaksi - naiset edelleen vähemmistössä teknologia-alalla
Kaikki koodaa -uutuuskirja opastaa digitaitoihin – “Tällaisen kirjan olisimme itse halunneet lukea oman matkamme alussa”
Helsinki on maailman toiseksi älykkäin kaupunki - älykaupunkivertailun TOP3 kärjessä Singapore, Helsinki ja Zürich

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia