Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Case HSL: Digia varmistaa HSL:n digitaalisten palvelujen toiminnan 24/7

Referenssi

Digia varmistaa HSL:n digitaalisten palvelujen toiminnan 24/7

Digitaaliset palvelut ovat kriittinen osa HSL:n liiketoimintaa ja niiden häiriötön toiminta on kyettävä varmistamaan ympäri vuorokauden. Tämän vuoksi HSL turvaa selustansa Digian palvelunhallinnan sekä Digia Iiris -valvontaratkaisun avulla. Osana palvelunhallintaa Digia koordinoi myös HSL:n muiden kumppanien toimintaa häiriötilanteiden ratkaisemiseksi. Näin Digia huolehtii HSL:n digitaalisten palveluiden toiminnasta 24/7.

Helsingin Seudun Liikenne on kuntayhtymä, joka hankkii joukkoliikennepalveluita yhdeksän jäsenkunnan alueella.

Digian ja HSL:n yhteistyö alkoi, kun Digia valikoitui mukaan kehittämään HSL:n mobiilisovellusta vuonna 2017. Kesäkuusta 2019 lähtien Digia on ollut kokonaisvastuussa sovelluksen teknisestä kehittämisestä.

Mobiilisovellus on ollut valtava menestys ja se on muodostunut keskeiseksi osaksi HSL:n digitaalista liiketoimintaa. Siksi sovelluksen toiminnan varmistaminen kaikissa tilanteissa on kriittistä. HSL:llä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta valvoa palveluita jatkuvasti itse, joten heillä ilmeni tarve löytää kumppani, joka voisi huolehtia valvonnasta ja häiriötilanteiden selvittämisestä virka-ajan ulkopuolella, ympäri vuorokauden.

Kumppaniksi löydettiin jälleen Digia, ja ratkaisuksi palvelunhallinta, jonka tueksi toimitettiin valvontaratkaisu Digia Iiris.

Mitä on palvelunhallinta?

Palvelunhallinnan avulla varmistetaan yrityksen järjestelmien sekä digitaalisten palvelujen toiminta 24/7. Palvelunhallinta on kuitenkin muutakin kuin häiriönhallintaa. Siihen kuuluu esimerkiksi riskienhallintaa, palvelun laadun seurantaa ja raportointia sekä palvelun jatkuvaa kehittämistä.

Ideaalitilanteessa yhteistyö on niin tiivistä, että palvelunhallinnan puitteissa kyetään myös ennaltaehkäisemään häiriöitä sekä edistämään hallittavien palveluiden kehitystä. Jotta tässä onnistutaan, keskeisessä roolissa ovat yhdessä sovitut ohjeistukset ja toimintamallit, joita myös päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Palvelunhallinnan tueksi toimitettiin HSL:n tapauksessa Digia Iiris -valvontaratkaisu, joka on kehitetty erityisesti monitoimittajaympäristöihin. Ratkaisun keskiössä ovat digitaalisten palveluiden toiminnasta muodostettavat reaaliaikaiset valvontanäkymät. Näiden avulla kyetään seuraamaan digitaalisten palvelujen tuotantoympäristöjä ja havaitaan helposti, mikäli toiminnassa on puutteita tai häiriöitä, jonka lisäksi saadaan tietoa palveluiden verkkoliikenteestä ja käyttäjistä.

Digia toimittaa Iiristä palvelupohjaisesti asiakkailleen.

Digia Palvelunhallinta ja HSL – miten yhteinen matka alkoi?

Loppuvuodesta 2018 HSL etsi ratkaisua mobiilisovelluksen toiminnan ympärivuorokautiseen varmistamiseen kilpailutuksen kautta. Digian tarjoama palvelukokonaisuus vastasi parhaiten sitä, mitä haettiin.

Yhteistyön alussa määriteltiin, että palvelunhallinnan ja valvonnan piiriin asetetaan neljä toisiinsa nivoutuvaa palvelua. Nämä olivat:

  • HSL-mobiilisovellus
  • HSL-korttipalvelu
  • Lipunmyynnin avoin rajapinta
  • HSL-reaaliaikatietopalvelu

Jokainen palvelu on HSL:n digitaalisen liiketoiminnan kannalta olennainen. Lähes jokaisen palvelun taustalta löytyy myös eri kumppani. Tämä asetti palvelun toimittajalle tiukat vaatimukset.

Krister Karppinen toimii HSL:n digitaalisten palveluiden ryhmäpäällikkönä. Hänen johtamaansa ryhmään on koottu kaikki HSL:n DevOps-mallilla kehitettävät tuotteet ja palvelut. Karppinen kertoo palveluiden ympärivuorokautisen valvonnan ja häiriöhallinnan olevan yritykselle elintärkeää:

”Ottaisimme valtavan riskin, jos palveluidemme tuotantoympäristöjen ylläpito rajoittuisi DevOps-tiimien työaikaan. Tämän vuoksi tarvitsimme luotettavan kumppanin valvomaan ja huolehtimaan palveluiden toiminnasta ympäri vuorokauden.”

HSL:n keskeinen tarve oli löytää kumppani varmistamaan digitaalisten palvelujen toiminta, mutta Digia Iirikselle on löytynyt muutakin käyttöä.

”Itse käytän valvontanäkymiä palveluidemme kokonaistilanteen tarkasteluun. Lisäksi palveluvastaavat sekä osa DevOps-tiimeistä käyttää Digian valvontanäkymiä omien palveluidensa seurantaan ja kehittämiseen”, Karppinen sanoo.

Toimitettavaa palvelukokonaisuutta kehitettiin ja laajennettiin jo alkuperäisen projektin aikana

Alussa toimitettavaksi palvelukokonaisuudeksi määriteltiin Digia Service Centerin toteuttama palauttamispalvelu sekä Digia Iiris. Palauttamispalvelu piti sisällään ympärivuorokautisen valvonnan sekä häiriötilanteiden ratkaisemisen toivutusohjeiden avulla. Palvelukokonaisuuden toimitus sujui nopeasti ja hyvässä hengessä.

Valvontaa toteutetaan kuitenkin monitoimittajaympäristössä, ja siksi laajamittaisten häiriöiden ratkaiseminen saattaa vaatia toimenpiteitä myös HSL:n muilta kumppaneilta. Tämän vuoksi jo alkuperäisen toimituksen aikana havaittiin tarve syvemmälle yhteistyölle ja laajemmille valtuuksille.

Tällöin palauttamispalveluun päätettiin sisällyttää Digian ja HSL:n tiimien toimenpiteiden lisäksi HSL:n muiden kumppanien toimenpiteiden koordinointi. Tämän myötä palvelua alettiin kutsua nimellä Palvelunhallinta 24/7.

”Projektia käynnistäessä meillä ei ollut näkyvyyttä siihen, kuinka paljon eri palvelut hyödyntävät esimerkiksi samoja tietolähteitä ja alustoja tai joitakin tiettyjä mikropalveluita. Tämä tarkoittaa, että häiriö yhdessä paikassa voi vaikuttaa kaikkialle. Siksi läheskään kaikkia häiriötilanteita ei kyetä ratkaisemaan toivutusohjeiden sekä HSL:n teknisen varallaoloringin avulla. Toimenpiteitä voidaan tarvita myös muilta kumppaneilta” Karppinen kertoo ja jatkaa:

”Toivoimme, että Digian tiimi voisi koordinoida myös muiden kumppaniemme toimenpiteitä. He ottivat ehdotuksen hienosti vastaan ja asiaa lähdettiin edistämään välittömästi.”

Yhteistyö HSL:n ja Digian välillä on tiivistä ja tapahtuu yhteisistä lähtökohdista

Julkisena toimijana HSL:n kumppanit valitaan tyypillisesti kilpailutuksen kautta. Toimittajan palveluhalukkuudella on kuitenkin valtava merkitys siihen, minkälaisia lopputuloksia saadaan aikaan. Digian ja HSL:n välisessä yhteistyössä tähän on voitu olla tyytyväisiä.

”Yhteistyö Digian kanssa on ollut erittäin toimivaa, ja heistä on muodostunut meille merkittävä kumppani. Digialaisten aktiivisuus ja halu palvella on ollut erinomaista varsinkin tämän palvelukokonaisuuden osalta. Tarpeeseemme kasvattaa tiimin vastuita reagoitiin nopeasti ja haaste otettiin hyvin vastaan.

Meidän digipalveluidemme toimintaympäristön häiriönhallinta ja eri kumppaneiden koordinoiminen vaatii kumppanilta paljon ymmärrystä ja osaamista. Digialaisilta on löytynyt rutkasti molempia. Palvelun jatkuva kehittäminen on myös tärkeää ja digialaiset ovat osallistuneet ideointiin aktiivisesti”, Karppinen kertoo.

Tulevaisuudessa tarkoituksena on laajentaa valvottavien palveluiden kenttää

Yhteistyön tähänastiset tulokset ovat olleet siinä määrin lupaavia, että palvelua aiotaan nyt leventää koskettamaan myös muita HSL:n digitaalisia palveluita.

”Kyllä tähänastiset kokemukset ovat osoittaneet, että tällainen palvelunhallinta ja valvonta toimii. Ne ovat myös osoittaneet, että Digia on erinomainen kumppani toimittamaan tällaista palvelua. Yhteisenä tavoitteenamme on, että häiriöitä kyetään pian myös ennaltaehkäisemään valvonnan avulla. Uskon, että siihen myös päästään”, Karppinen kertoo.

HSL:llä on myös välittömiä suunnitelmia yhteistyön leventämiseen.

”Nyt tarkoituksenamme on laajentaa valvontaa myös muihin HSL:n palveluihin ja siten parantaa kaikkien digipalveluiden toimintavarmuutta”, Karppinen toteaa lopuksi.

Suosittelija:

Yhteistyö Digian kanssa on ollut erittäin toimivaa, ja heistä on muodostunut meille merkittävä kumppani. Tähänastiset kokemukset ovat osoittaneet, että tällainen palvelunhallinta ja valvonta toimii. Ne ovat myös osoittaneet, että Digia on erinomainen kumppani toimittamaan tällaista palvelua.

Krister Karppinen, ryhmäpäällikkö, digitaaliset palvelut, HSL

Pinterest
Referenssin infoboxi
Digia Oyj logo

Tiedot

Lisätietoja

Yritysprofiili Digia kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Toimialakokemus

Kuljetus, liikenne ja logistiikka

Teknologia

Azure

Tarjonnan tyyppi

Toteutustyö

Omat tagit

Digia Iiris
Valvonta
Palvelunhallinta
Microsoft Azure

Siirry yrityksen profiiliin Digia kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digia - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digia - Muita referenssejä

Digia - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia