Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinta (eng. Identity Management) on moniulotteinen palvelukehys, joka sitoo liiketoimintaprosessit, toimintatavat sekä teknologiat toisiinsa. Käyttäjähallinnalla organisaatio säätelee kriittisten järjestelmiensä ja resurssiensa saavutettavuutta – osa järjestelmistä voi olla avoimesti yleisön hyödynnettävissä, mutta osa tiukan salauksen takana vain rajatun yleisön saavutettavissa.[1] Kriittisen tiedon salaamisen lisäksi käyttäjähallinnan tehtäviin kuuluu mahdollistaa joustava ja kustannustehokas sisäänkirjautumisen organisaation järjestelmiin. Toimivat käyttäjähallinnan […]

Lue lisää

Käyttöliittymä- & käyttäjäkokemussunnittelu (UI & UX Design)

Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu ovat osa nettisivujen, tietokoneiden, laitteiden, koneiden, mobiililaitteiden sekä ohjelmistojen toteutusta. Niiden tavoittena on luoda käyttäjille yksinkertainen ja selkeä käyttöympäristö, eli käyttöliittymä, jossa pyritään tuottamaan käyttäjille halutunlainen kokemus. Digitaalisissa toteutuksissa käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu ovat osa projektin suunnitteluvaihetta ja niistä vastaavat usein erikseen omat ammattilaisensa. Käyttöliittymäsuunnittelu (UI) Käyttöliittymäsuunnittelu (User Interface Design), johon usein viitataan […]

Lue lisää

Ketterät menetelmät, agile, LEAN ja scrum

Ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja it-projektien läpiviemisessä. Ketterä kehittäminen eli agile development on vaihtoehto perinteiselle vesiputousmallille. Tyypillisesti ketterä kehitys tapahtuu sprinteissä, joiden aikana it-projektin tarpeiden määrittely tarkentuu. Nykyään projekteissa käytetään myös paljon ketterien menetelmien ja vesiputousmallin yhdistelmää. Lean tuotanto tai toimintatapa on filosofia, joka pitää turhana mitä tahansa toimintaa paitsi suoraa arvonluontia asiakkaalle. Lean startup […]

Lue lisää

Konesalipalvelut

Konesali on tekninen tila, jossa sijaitsee operatiivisessa käytössä  tai varalla olevia tietoteknisiä laitteita. Pieniä konesaleja tavataan sanoa myös palvelinhuoneiksi (server room) ja suuria datakeskuksiksi (data center).  Konesalipalveluiksi kutsutaan liiketoimintamallia, jossa organisaatio kauppaa konesalinsa kapasiteettia toisille korvausta vastaan. Ulkoistetun konesalin voi omistaa kokonaan yhdelle toimijalle (ns. oma konesali) tai yhden konesalin kapasiteettia voi tarjota useammalle toimijalle […]

Lue lisää

Laadunvarmistus ja testaus

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan digitalisaatio-kontekstissa it-toiminnan, (esim. tietojärjestelmät, tietoliikenne) tai laajemmin koko tietohallinnon (prosessit, palvelut) laadunvarmistusta. Laadunvarmistuksella pyritään mittaamaan ja kehittämään laatua. Usein laadunvarmistuksesta käytetty termi on testaus. Tyypillisiä tarjonnan tyyppejä ovat testauspalvelut ja tietohallinnon toiminnan ja palveluiden laadunvarmistuksen konsultointi. Digitaalinen konsepti menettää merkityksensä, mikäli sen käyttäjä ei pysty sitä käyttämään sellaisella päätelaitteella tai sellaisessa käyttöympäristössä, jossa […]

Lue lisää

Maksaminen

Maksamisen palvelut mahdollistavat palveluiden maksutoimituksen tai laskutuksen. Maksamisen osaaminen tarjotaan tyypillisesti joko maksamisen prosessin mahdollistavana ohjelmistona, aihepiirin konsultointina tai ohjelmistokehitysosaamisena. Tyypillisesti vaatimuksena korkea tietoturvaosaaminen ja verkkomaksamisen sidosryhmien tuntemus. Maksamisen tarjoajayritykset Maksamisen tarjoajayritykset ite wikissä Maksamisen tarjoajayritykset Maksamisen referenssitoteutukset Maksamisen julkaisut  

Lue lisää

Master Data Management (MDM)

Master Data Managementilla tarkoitetaan (MDM) yrityksen ydintiedon hallintaa, tai liiketoimintakriittisen perustiedon hallintaa, jossa avain on tiedon omistajuudessa. MDM käsittää tiedonhallinnan prosessit, linjaukset, standardit ja välineet, joiden avulla organisaatio varmistaa yrityksen tiedon yhdenmukaisuuden, hallinnan, totuudenpitävyyden sekä vastuunjaon. Ydintiedonhallinnan työkalua voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan liikkeenjohtoa poistamalla päällekkäisyyksiä, standardoimalla dataa (massan säilyttäminen) ja yhtenäistämällä sääntöjä virheellisen tiedon järjestelmään […]

Lue lisää

Mobiilikehitys

Mobiilikehityksellä tarkoitetaan ohjelmisto- ja sovelluskehitystä kannettaviin mobiilipäätelaitteisiin, kuten tableteihin, matkapuhelimiin ja älypuhelimiin. Mobiilisovellus voidaan asentaa laitteeseen jo tuotantovaiheessa, tai ne voidaan toimittaa asennettavaksi jälkikäteen näiden jakeluun tarkoitetusta kauppapaikasta, kuten Applen App Storesta tai Googlen Play palvelusta. Mobiilikehitys voidaan teknisesti jakaa mobiiliapplikaatioiden, responsiivisten verkkopalveluiden sekä niinsanottujen hybrid-sovellusten kehitykseen. Laitteiden mobiilikäytön jatkaessa yleistymistään, sovellus- ja ohjelmistokehittäjien on […]

Lue lisää

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistolla saadaan tietokone tekemään jotain haluttua ja jotta saadaan haluttu ohjelmisto, se pitää kehittää. Ohjelmistokehitys (myös sovelluskehitys tai ohjelmistotuotanto) on tietokoneohjelmistojen valmistusta asiakasorganisaatiolle. Kuka niitä tekee, kuinka, miksi ja milloin?  Ja miksi pyörä pitää keksiä aina uudelleen, eikö maailmassa ole jo tarpeeksi ohjelmistoja? Ohjelmistoja tarvitaan koko ajan ja joka paikassa. Tietokoneohjelmiston avulla liikennevalot vaihtuvat vihreäksi […]

Lue lisää