Ansaintamallit ja digitalisaatio

Perinteisessä teollisen ajan ansaintamallissa yritys toimittaa tuotteita tai palveluita asiakkaille ja asiakas maksaa näistä suoraan yritykselle. Tuotteen tai palvelun hinta määräytyy usein tuotteen valmistamisen tai palvelun toteuttamisen kustannusten ja niiden päälle laskettavan katteen mukaan. Digitalisoituminen vaikuttaa ansaintamallien kehitykseen erityisesti neljästä syystä: Digitalisoituminen pienentää tuotteen tai palvelun valmistamisen kustannusta: osto- ja myyntitransaktion kustannukset pienenevät ja jos […]

Lue lisää

Arkkitehtuuri ja digitalisaatio

Käsite ”digitalisaatio” ei ole mitenkään vakiintunut. Petri Tuominen viittaa blogissaan Gartnerin jäsennykseen IT-kehityksen vaiheista: IT-käsityöläisyyden aikakausi, IT-teollisuuden aikakausi ja digitalisaation aikakausi. IT käsityöläisyyden aikakaudella keskityttiin teknologiaan, järjestelmien ohjelmointiin ja hallintaan. Työtä tehtiin eristäytyneenä – varsinkin ulkomaailmasta. IT-teollisuuden aikakaudelle oli ja on edelleen tyypillistä keskittyminen tuotantoon, prosesseihin, tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Digitalisaation aikakaudelle on tunnusomaista uudet liiketoimintamallit, […]

Lue lisää

Digitalisaatio ja toimintaympäristön muutos

Internet ja digitalisoituminen muuttavat maailmaa enemmän kuin teollinen vallankumous. Yhdessä globalisaatiokehityksen kanssa tämä johtaa kaikkien toimialojen arvoverkkojen muuttumiseen, toimialarajojen hämärtymiseen ja uudenlaisten toimijoiden tulemiseen markkinoille. Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut tulevat osaksi kaikkien toimialojen toimintaa. Digitalisaatio on läpileikkaava ilmiö, joka vähentää maantieteen perinteisesti tärkeää merkitystä: etäisyyksien merkitys vähenee ja kansallisesti kontrolloitu yritysten toiminta muuttuu maarajat ylittäväksi […]

Lue lisää

Ekosysteemit

Ekosysteemiajattelu juontaa juurensa James F. Mooren luomaan käsitteeseen ”Business Ecosystems”. Perinteisen liiketoiminta-ajattelun mukaan yrityksen toiminta perustuu vain yrityksen ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Mitä paremmin ja paremmilla ehdoilla yritys pystyy vastaamaan asiakkaansa tarpeeseen, sitä paremmin se menestyy. Yritysten toimintaympäristö kuitenkin muuttuu koko ajan erityisesti digitalisoitumisen myötä verkottuneempaan ja monimutkaisempaan suuntaan. Esimerkiksi lukulaitesisältöjen myyminen edellyttää, että joku […]

Lue lisää

HTML5

HTML5-kieli on uusi versio verkkosivujen tekemiseen yleisesti käytetystä HTML-merkintäkielestä. HTML5 viittaa nykyisin usein yleisesti moderneihin web-tekniikoihin. Niihin kuuluvat HTML5-kielen uutuuksien ohella esimerkiksi CSS:n uudet piirteet (CSS3) sekä sovellusliittymät kuten File API ja Geolocation API. Sovelluskehityksen alalla HTML5 tarkoittaa nykyisin yleisesti sovellusten toteuttamista webin avoimilla tekniikoilla. Ohjelmointikielenä on tällöin JavaScript ja muotoilun perusvälineenä CSS.

Lue lisää

Liiketoiminnan digitalisoinnin johtaminen

Johdanto Teollinen internet sekä esineiden ja asioiden internet ovat 2010 -luvun kuumimpia termejä yritysmaailmassa. Nopea teknologiakehitys, miniatyrisointi ja jatkuvasti halpenevat yksikköhinnat ovat mahdollistamassa seuraavan kymmenen vuoden aikana ennennäkemättömän teollisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen muutoksen.  Maailma 2025 on jo merkittävästi erilainen kuin miltä se 2008 alkaneen globaalin talouslaman viitoittamana vielä tällä hetkellä näyttää. Suomessa keskusteluissa muutosta kokonaisuudessaan […]

Lue lisää

Strategiatyö

Yrityksen strategia määrittää liiketoiminnassa onnistumisen digitaalisessakin maailmassa. Toimintaympäristön muuttuessa oikein laadittu strategia on edellytys muutoksessa onnistumiseen ja liiketoiminnassa menestymiseen. Tarkastelemme seuraavassa strategiatyön kulkua digimurroksessa ja nostamme esiin digikehityksen kannalta keskeisiä strategiatyön osa-alueita. Digitalisoitumisen rooli strategiatyössä Digitalisoituminen on koko yrityksen toimintaympäristöä ja toimintatapoja leikkaava muutos. Yrityksen toiminnan voidaan ajatella perustuvan pyramidiin, jonka pohjana on osaaminen, sen […]

Lue lisää