Haastattelimme Erkki Ahosta, joka toimii avainasiakaspäällikkönä Tammi Digital Oy:ssä. Tammi Digital on osa Oakhill Groupia, joka kehitettiin vastaamaan markkinoinnin ja viestinnän murrokseen.

Kerro lyhyesti itsestäsi

Olen järvenpääläinen perheenisä, jalkapallovalmentaja ja asiakkuuksien ammattilainen. Minulle on tärkeää oppia tuntemaan asiakkaat ja heidän liiketoimintansa. Valmentavalla otteella autan asiakkaita löytämään toimivat ratkaisut, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa.  

Kerro jokin hauska yksityiskohta itsestäsi, esimerkiksi harrastuksesta tai kiinnostuksen kohteesta

Valmennan vapaa-ajalla jalkapallomaalivahteja. Tavoitteenani valmentajana on löytää yksilöiden vahvuudet sekä kehityskohteet ja auttaa näiden kehittämisessä. Tätä samaa taitoa tykkään hyödyntää myös työelämässä niin oman organisaation ja sen yksilöiden kehittämisessä kuin asiakkaiden liiketoiminnan edistämisessä.

Mitkä ovat tärkeimpiä kiinnostuksen kohteitasi digitalisaatiokentässä?

Olen nähnyt hyvin läheltä usean yrityksen ottavan käyttöön erilaisia sähköisiä ratkaisuja asiakasrajapinnassa ja tämän myötä syntyvä muutosvirta koko liiketoiminnassa on kiehtovaa seurattavaa. Näin ollen erilaiset web-pohjaiset asiointipalvelut ovat yksi kiinnostuksen kohteistani.

Pitkään kiinteistöalalla toimineena seuraan aktiivisesti myös kiinteistöjen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä teknisiä sekä hallinnollisia innovaatioita.

Vastuullisuus on noussut puheenaiheeksi myös digitalisaatiosta puhuttaessa ja tämä on myös äärettömän kiinnostavaa. Esimerkiksi, kun mietitään miten suurella osalla suomalaisista on jonkinlainen rajoite, niin on erittäin tärkeää huomioida erilaisten palveluiden saavutettavuus myös digitaalisissa ympäristöissä. Tämä jos mikä on vastuullista toimintaa.

Tammi Digitalin Erkki Ahonen haluaa pysyä uteliaana uudelle. Tammi Digital on osa Oakhill Goupia.

 

Miten päädyit Tammi Digitaliin?

Edellinen roolini oli Visma Real Estate Oy:n kumppanuuspäällikkönä, jossa tehtävänäni oli neuvotella Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmän ympärille kumppanuuksia. Viime vuonna neuvottelimme Oakhill Groupin kanssa verkkosivuihin ja -palveluihin, markkinointiin sekä vastuullisuuteen liittyvästä kumppanuudesta. Kun kumppanisopimus saatiin allekirjoitettua, esitti Tammi Digitalin yrittäjä Manu Mesimäki minulle kysymyksen, josko olisin tuntenut heille sopivaa henkilöä, joka ottaisi vastuun asiakkuuksien kehittämisestä. Tämän kysymyksen myötä palasimme neuvottelupöytään ja syyskuussa aloitin Tammi Digitalilla nykyisessä roolissani.

Minkälainen on yrityksenne historia?

Oakhill Oy perustettiin vuonna 2017. Jo tuolloin oli nähtävissä kuinka valtavan murroksen markkinointi ja viestintä tulevat kohtaamaan. Oakhill perustettiin auttamaan organisaatioita selviämään tästä suuresta murroksesta, sillä harvalla yrityksellä on enää nykyään kykyä hallita niitä lukemattomia kanavia ja tekniikoita, joita markkinoinnissa menestyminen vaatii.

Luonteva jatko palveluidemme kehittämiselle oli vuotta myöhemmin perustamamme tytäryhtiö Tammi Digital Oy, joka keskittyy tuottamaan digitaalisen asioinnin ratkaisuja eli verkkosivustoja, verkkokauppoja, niiden integraatioita, sekä jatkuvan ylläpidon palveluita.

”Yhä useammin havahduimme myös tunnistamamme asiakkaidemme kohtaamat haasteet vastuullisuuden saralla”

Yhä useammin havahduimme myös tunnistamamme asiakkaidemme kohtaamat haasteet vastuullisuuden saralla. Moni organisaatio tarvitsee apua tunnistamaan omaan toimintaansa kohdistuvat vaatimukset ja toiveet, joita tulee asiakkailta, muilta sidosryhmiltä sekä työntekijöiltä. Oakhill Groupin kolmas yritys Think Further Oy perustettiin auttamaan organisaatioita tunnistamaan ja johtamaan omaan liiketoimintaan liittyvää vastuullisuutta ja tekemään siitä kilpailuetua, sekä viestimään siitä oikein.

Kuvaile ydinliiketoimintaanne tänä päivänä?

Koemme Oakhill Groupissa olevamme ennen kaikkea liiketoiminnan kehittämisen kumppani. Asiakkaan tilanteen mukaan liikkeelle lähdetään digitaalisten asiointikanavien, markkinointiviestinnän taikka vastuullisuuden ongelmaa ratkomaan, mutta käytännössä aina yksittäisen projektin jatkumona on laajempi kumppanuus, jonka yhteisenä tavoitteena on asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen.

Minkälainen yrityskulttuuri ja arvot teillä on? Mikä olisi hyvä esimerkki tästä?

Me olemme läpinäkyviä. Läpinäkyvyys tarkoittaa meille selkeitä ja avoimia prosesseja, joissa kaikille osapuolille on selvää, mitä tapahtuu ja miksi. Tämä tekee meistä myös luotettavan kumppanin.

Lisäksi me olemme toimijoita. Toimijuus merkitsee meille vahvaa uskoa siihen, että omalla toiminnallaan voi ja pitää vaikuttaa. Se on myös meidän roolimme kumppanina: me teemme asioita ja saamme ne tapahtumaan.

Me haluamme olla myös uteliaita. Se merkitsee sitä, että olemme kiinnostuneita asiakkaistamme ja uteliaita etsimään yhdessä menestymisen keinoja. Olemme myös uteliaita tutustumaan kaikkeen uuteen, mitä vauhdikkaasti etenevä teknologia eteemme tuokaan.

Sitten viimeiseksi, me olemme yhdessä.  Me uskomme, että yhdessä asiakkaidemme kanssa syntyvä arvo on suurempi kuin osiensa summa. Siksi etsimme väsymättä yhteistä arvoa, ymmärrystä ja tapaa olla itseämme suurempia.

Minkälaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudessa?

Haluamme kehittyä yhä enemmän aiemmin esitettyjen arvojemme mukaiseksi yhteisöksi ja toimimme läpinäkyvästi, jotta olisimme helposti lähestyttäviä myös tulevaisuudessa. Olemme jatkossakin aktiivinen toimija, jotta meidät koetaan positiivisesti erilaiseksi it-taloksi. Olemme uteliaita, jotta olisimme jatkossakin edelläkävijöitä uusien teknologioiden kanssa.

Tuleeko mieleesi jotain muuta mielenkiintoista kerrottavaa?

Noin kuukauden päästä meillä täällä Lahdessa kisataan jälleen Salpausselän kisat. Tänä vuonna kyseessä on 100 v. juhlavuosi, jonka suunnitteluissa, markkinoinnissa, viestinnässä sekä verkkopalveluissa olemme vahvasti mukana. Tämä on itseasiassa hieno esimerkki siitä, mitä me voimme kolmen yrityksen voimin tarjota asiakkaillemme. Ei pelkkää markkinointiviestintää, vastuullisuussuunnittelua tai verkkosivujen koodaamista, vaan kaikkien näiden yhdistelmää. Ja yhdessä tekemällä olemme enemmän kuin osiemme summa.

Vastaavia esimerkkejä löytyy myös muilta toimialoilta. On sitten kyse oppilaitosmaailmasta, teollisuudesta, insinööritoimistoista, pihasuunnittelusta taikka kiinteistöalan yrityksistä. Me tunnemme liiketoimintasi ja olemme olemassa teitä auttaaksemme.

Terveiset lukijoille?

Olkaa uteliaita. Haastakaa itseänne ja toisianne joka päivä – etsimään, löytämään, kysymään, kuuntelemaan, oivaltamaan, ymmärtämään ja kehittymään. Näin voimme olla yhdessä rakentamassa parempaa maailmaa huomiseksi.

Tammi Digitalin verkkosivut

Tammi Digitalin Ite wiki -profiili

Oakhill Groupin verkkosivut