Osaamisen hallintaan ohjelmistoa kehittävä Cinode on löytänyt Suomen it- ja ohjelmistokonsultoinnin markkinasta useita uusia asiakkuuksia, kuten Vincit, Silo.AI ja Nitor.

Kysyimme Country Manager Kimmo Kärkkäiseltä kuulumisia konsulttiliiketoiminnan muutoksesta ja Cinoden toiminnasta Suomessa.

Kärkkäinen tapaa työssään paljon it-konsulttiyritysten päättäjiä ja pääsee kuulemaan heidän näkemyksiään markkinatilanteesta.

“Maailma ravistelee meitä kaikkia, yrityksinä ja yksilöinä, ja suuria, vaikeasti ennakoitavia muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Tämä yhdistää meitä kaikkia”, hän aloittaa.

Kärkkäinen näkee, että makroilmiöiden ohella konsulttiyrityksissä suurimmat haasteet ja mahdollisuudet löytyvät osaamisen hallinnasta. 

“Sen varaan koko ala rakentuu. Miten löydän sopivan tiimin toteuttamaan projektin, miten pidän osaajani tyytyväisenä ja talossa, miten varmistan että yhteisön osaaminen kehittyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin”, hän luettelee haasteita, jotka koskettavat konsulttiliiketoiminnan arkea.

Kimmo Kärkkäinen kuvattuna keskustakirjasto Oodissa.

 

Kärkkäisen mukaan riippuen yrityksestä ja taloudellisen syklin vaiheesta, haasteena voi olla myös myyntiprosessi, eli se, miten löytää kiinnostava ja tuottava projekti kullekin asiantuntijalle.

Miksi osaamisen hallinta sitten on niin olennaista?

“Konsulttiala on malli siitä kuinka moni muukin työ tullaan tulevaisuudessa organisoimaan: työ on yhä enemmän projektiluontoista, ja tiimit kasataan kuhunkin projektiin tarvittavien osaamisten perusteella. Pysyvät tittelit ja tarkkaan lokeroidut roolit ovat vähenemään päin organisaatioissa”, Kärkkäinen summaa.

Samalla konsulttialalla rakennetaan edelleen tiimejä henkilön sijainnin, projektipäällikön ulkomuistin, asiantuntijan oletetun osaamisen ja monen muun vaihtelevan ja joskus epäolennaisen tekijän perusteella.

“Jos myynnillä ei ole helppoa tapaa nähdä asiantuntijan osaamista ja tavoitteita, on helppo mennä muistin varassa ja toistaa tuttuja kaavoja”

Haaste on yleisesti tunnistettu ja johtaa Kärkkäisen mukaan ongelmallisiin tilanteisiin. 

“Esimerkiksi tarjouksiin ei vastata, koska oletetaan että tarvittavaa kompetenssia ei löydy talosta. Tai sitten maksetaan ulkopuolisesta avusta, vaikka tarvittavaa osaamista löytyisi talon sisältä. Jos myynnillä ei ole helppoa tapaa nähdä asiantuntijan osaamista ja tavoitteita, on helppo mennä muistin varassa ja toistaa tuttuja kaavoja”. 

Konsulttien osaamisen hallinta on Cinoden keskeisiä kyvykkyyksiä. Yritys on löytänyt kumppaneita muun muassa it-konsultoinnin kentästä Suomessa.

 

Cinodella on huomattu myös se, että projektien työtilanteen ennustaminen pidemmälle kuin muutaman viikon päähän voi olla erittäin hankalaa.

Miten osaamisen hallintaan suunniteltu alusta voi sitten auttaa konsulttiyrityksiä?

“Osaamisen hallinnan tarkoitus on tuoda selkeyttä tähän osaajien organisointihaasteeseen. Mikään softa ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta monia asioita voidaan parantaa merkittävästi. Useimmin esille nousee läpinäkyvyys: organisaatiolle voidaan luoda parempi näkyvyys siihen mitä kukin osaa ja minkä parissa he mieluiten työskentelevät. Parhaimmillaan tämä nostaa organisaation kellotaajuutta – asiat tapahtuvat nopeammin, on kyse sitten tarjouksen kasaamisesta tai sopivan tiimin rakentamisesta”, Kärkkäinen kertoo.

Konsulttiyritysten toiminta perustuu luotettavaan tietoon saatavilla olevasta osaamisesta. Kun tämä tieto on helposti saatavilla, on koko yrityksen helpompi tehdä päätöksiä jotka miellyttävät pyhää kolminaisuutta: asiakasta, asiantuntijaa ja yritystä.

Kärkkäinen kehuu Cinoden tarjoamaa alustaa kattavaksi, sillä ohjelmistolla voi projektien lisäksi hallita ansioluettelot, asiantuntijoiden henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat ja osaamisen gap-analyysin. Kärkkäisen mukaan Cinode tukee organisaation päätöksentekoa  taktisella ja strategisella tasolla.

It-konsulttimarkkina 2023 rakentuu yhteistyöverkostojen kautta

Miten Suomen it-konsulttimarkkina näyttäytyy alan osaamisen hallintaan erikoistuneelle yritykselle?

“Konsulttiyritykset katsovat toimintaympäristöään uusin silmin: muut yritykset nähdään tietysti edelleen kilpailijoina, mutta yhä enemmän myös potentiaalisina kumppaneina. Tämän verkostomaisen toiminnan tukeminen softan avulla on tosi mielenkiintoinen haaste meille. Ruotsissahan Cinode on tämän kanssa jo paljon pidemmällä, ja se on mielestäni loistava malli myös Suomeen, sillä markkina on hyvin samantyyppinen”, Kärkkäinen kertoo.

Hän kuvaa, että Cinode soveltuu konsulttialan tekijöille freelancereista tuhansien henkilöiden yrityksiin. It-konsulttiyritysten kenttään Cinode varoo kuitenkin astumasta.

“Mielestäni on tärkeää että me olemme pelkästään alustan toimittaja: emme operoi omaa osaajaverkostoamme eli pystymme olemaan puolueeton kumppani kaikille ekosysteemin osille”, Kimmo Kärkkäinen päättää.

 

Cinoden verkkosivut

Cinoden Ite wiki -profiili