It- ja ohjelmistoalan opiskelu ja työllistyminen kiinnostaa monia, mutta alanvaihto ohjelmistoalalle voi olla vaikeaa. Meri-Lapin alueella pilotoidaan uutta ohjelmisto-osaamista vahvistavaa koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on tukea paikallisia alanvaihtajia ja yrityksiä. Mukaan ovat tervetulleita it-alasta kiinnostuneet henkilöt myös muualta Suomesta.

Sosped-säätiön Feeniks-hanke lanseeraa Puuttuva palanen -toimintamallin, jossa koulutetaan ohjelmisto-osaajia paikallisten yritysten tarpeisiin. Toiminta toteutetaan yhdessä Visma Solutions Oy:n, Hailer Oy:n, Comstructor Oy:n, Hyvän elämän koulun ja Kalliolan opiston kanssa.

Uudelle koulutukselle on tarvetta, sillä Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkeminen koskettaa satoja työntekijöitä ja välillisesti vielä useampia alihankkijoita, palveluntuottajia sekä näiden työntekijöitä Kemin, Keminmaan ja Meri-Lapin alueilla.

Madalletaan kynnystä työllistyä ICT-alalle

Haastattelin aiheesta Sosped-säätiön hankepäällikkö Miikka Vuorista. Hän kertoo, että Puuttuvan palasen tarkoituksena on madaltaa koulutus- ja työllistymispolkuja ICT-alalle ja auttaa yrityksiä ja potentiaalisia osaajia kohtaamaan toisensa.

”Tavoitteena on yhdistää kuilu yritysten liiketoiminnan modernisoinnin ja ICT-alasta kiinnostuneiden ihmisten välillä.”

– Tavoitteena on yhdistää kuilu yritysten liiketoiminnan modernisoinnin ja ICT-alasta kiinnostuneiden ihmisten välillä, Vuorinen kertoo.

Asiantuntijavetoisen kouluttamisen sijaan Puuttuva palanen -malli uskoo vertaisoppimisen, itsenäisen opiskelun sekä yritysverkostoitumisen voimaan.

Internet on pullollaan ohjelmistoalan itseoppimisen mahdollistavaa avoimen lähdekoodin opiskelumateriaalia, mutta siitä huolimatta yrityksillä on pulaa osaajista. Tähän ongelmaan hanke pyrkii vastaamaan.

– Itseopiskelu on vaikeaa monesta syystä. Ihmiset eivät tiedä, mitä teknologioita kannattaisi opiskella, ja ilman motivoivaa porukkaa opiskeleminen voi olla hankalaa. Puuttuva palanen antaa mahdollisuuden opiskella juuri oikeita asioita muiden kiinnostuneiden kanssa ja tilaisuuden näyttää osaamistaan alan yrityksille, Vuorinen kiteyttää.

Ilmainen ohjelmistolähettilään koulutus

Puuttuva palanen -mallin ytimessä ovat vapaaehtoiset ”ohjelmistolähettiläät”, joiden tehtävänä on toteuttaa todellisia kehittämisprojekteja sekä auttaa kumppaniyritysten työntekijöitä relevanttien ohjelmistojen ja liiketoimintaosaamisen oppimisessa. Lähettiläät käyvät yhteiset perusopinnot ja syventyvät sen jälkeen yritysten tarpeiden mukaisiin ohjelmistoihin. Koulutus on täysin ilmainen sekä lähettiläille että yrityksille.

”Erityisesti taloushallintoalan jatkuvassa työvoimapulassa ohjelmisto-osaaminen voi olla olennainen silta uuteen työhön tai uudentyyppisiin työtehtäviin.”

Yhteistyökumppani Visma Solutions uskoo toimintamalliin.

– Erityisesti taloushallintoalan jatkuvassa työvoimapulassa ohjelmisto-osaaminen voi olla olennainen silta uuteen työhön tai uudentyyppisiin työtehtäviin. Uskon että Visma Solutionsin Netvisor Academy -verkko-oppimisympäristö ja mahdollisuus harjaantua ohjelmiston käytössä yhdessä hankkeen toimijoiden kanssa ovat tehokas tapa tuoreuttaa ja täydentää työmarkkinoilla arvostettua osaamista, toteaa Visma Solutionsin senior advisor Harri Koponen.

Ohjelmistolähettilääksi sopivat monenlaiset ihmiset

Millaiset ihmiset voivat lähteä mukaan ohjelmistolähettilästoimintaan?

– Toiminta sopii ihmisille, joita kiinnostaa alanvaihto tai asiantuntija- ja hallintotehtäviin siirtyminen oman alan sisällä ja joilta löytyy jo jonkin verran tietoteknisiä taitoja. Olemme varautuneet ihmisiin monista eri lähtökohdista, Vuorinen kertoo.

Itsenäisen opiskelun lisäksi ohjelmistoalan ammattilaiset muun muassa Hailerista tarjoavat mentorointia liiketoiminnasta ja eri teknologioiden soveltamisesta asiakasyrityksissä. Oppimisessa auttaa Hyvän elämän koulu Oy:n yhteisöllinen oppimisalusta, joka kokoaa oppimateriaalit yhteen paikkaan.

Koulutus ei ole suoraan työllistävä, vaan sen tarkoitus on yhdistää osaajat ja yritykset toisiinsa ja auttaa luomaan verkostoja, jotka auttavat eteenpäin polulla kohti työllistymistä. Koulutuksen jälkeen ohjelmistolähettiläät siirtyvät kumppaniyrityksiin antamaan työnäytteet omasta osaamisestaan.

– Toimintaan osallistuvat yritykset sitoutuvat antamaan todellisia kehitysprojekteja ohjelmistolähettiläiden tehtäväksi. Mallissamme verkostoituminen syntyy osaamisen todentamisen kautta, kertoo työpajojen fasilitoinnista vastaava, Comstructor Oy:n Kim Katainen.

Yrityksille toiminta antaa mahdollisuuden tavata potentiaalisia työntekijöitä, jotka ovat varautuneet tekemään juuri heidän tarpeidensa mukaisia kehitysprojekteja, joihin yrityksillä ei ehkä aiemmin ole ollut resursseja. Yritysten tarpeet kartoitetaan yritystyöpajoissa ennen toiminnan aloittamista.

Kick off -tilaisuus verkossa

Puuttuva palanen -toiminta polkaistaan käyntiin verkossa järjestettävässä kick off-tilaisuudessa 7.6. klo 17.15 – 19.30. Maksuttomassa tapahtumassa puhuvat muun muassa Visma Solutions Oy:n yhteiskuntasuhdejohtaja Harri Koponen, entinen työministeri Jari Lindström Kuntaliitosta sekä mm. yritysten edustusta.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä linkistä.

Yritykset ja ohjelmistolähettiläät voivat hakea mukaan pilottitoimintaan 8.6. mennessä. Mikäli kesän toimintaan ei ehdi mukaan, tullaan toimintaa laajentamaan syksyllä myös muiden maakuntien yrityksille ja toimijoille.

Hae mukaan tästä linkistä.


Löydä it-alan työpaikat ja koulutukset Ite wikistä. Ite wikin rekryhaku listaa it- ja ohjelmistoalan yritysten työpaikat ja tapahtumakalenteri alan tapahtumat, koulutukset ja webinaarit.

Kansikuva: Unsplash