Contribyten perustaja ja teknologiajohtaja Lasse Mikkonen on toiminut viimeiset 20 vuotta tuotekehityksen työkalujen kentällä, ja voi sanoa, että hän tuntee aiheen perusteellisesti. 

Valmennusyritys Contribyte perustettiin vuonna 2006, kun Mikkonen ja toinen perustaja Panu Ravolainen huomasivat, ettei kukaan auttanut yrityksiä tuotekehityksen työkalujen kanssa. Contribyte syntyi tähän tarpeeseen luotsaamaan yrityksiä digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä ja optimoinnissa.

– Itseäni on digitalisaatio- ja DevOps-kentässä kiinnostanut etenkin tuotekehitysorganisaatioiden toimintaa ja johtamista ohjaavat työkalut. Useimmiten ihmisille tulee tuotekehityksen työkaluista mieleen DevOps-automaatio ja koodaamiseen liittyvät välineet, mutta yhtä tärkeässä osassa jokaista tuotekehitystä on kuitenkin myös johtamisen ja ohjaamisen työkalut. Tämä onkin DevOps:ia laajemmassa näkökulmassa, Mikkonen sanoo.

Mikkonen kertoi meille ytimekkäässä haastattelussa, mihin suuntaan tuotekehityksen työkalujen markkina on menossa.

Tuotekehityksen työkalujen merkitys kasvaa

Työkalukenttä on nyt ollut suuressa murroksessa, Mikkonen kertoo. Johtamisen ja projektinhallinnan työkalujen merkitys organisaatioissa tulee kasvamaan yhä suuremmaksi. 

– Tuotekehityksen työkalujen merkitys tulee nousemaan oleellisesti ja niistä tulee elinehto tuote- ja palveluorganisaatioille. Sekä rahallinen että ajallinen panostus niihin kasvaa, kun yritykset ymmärtävät näkyvyyden ja parantuneen hallinnan tuoman arvon.

Mikkonen uskoo, että tuotekehityksen työkalut eivät tule enää jatkossa olemaan vain tuotekehityksen sisäinen asia, vaan ne integroituvat kokonaisuutena koko arvontuoton ketjuun, mukaan lukien asiakkaat.

”Tuotekehityksen työkaluista tulee elinehto tuote- ja palveluorganisaatioille.”

Contribytessä murros havaittiin konkreettisesti markkinajohtajan hintojen korotusten myötä. Atlassian on nostanut hintojaan parin viime vuoden aikana, ja tämän seurauksena monet yritykset joutuivat todella puntaroimaan työkalujen arvoa ja kustannuksia. 

– Me huomasimme työkalujen korostuneen merkityksen tuotekehitystoiminnan taustalla tilanteessa, jossa hinnankorotus aiheutti epäjatkuvuuskohdan ja päätöstilanteen. Hyvin harva päätyi luopumaan työkaluista. Useimmat havahtuivat työkalujen tärkeyteen ja päätyivätkin kehittämään työkalujen käyttöä ja miettimään, miten työkaluinvestoinnista saadaan hyödyt irti. 

Tehokas tuotekehitys tarvitsee hyvät työkalut

Mikkosen mukaan hyvät työkalut voivat jopa ratkaista yrityksen menestyksen. Kovenevan kilpailun tilanteessa ne tuotekehitysyritykset tulevat pärjäämään parhaiten, joilla on parhaiten tarpeeseen sopivat työkalut. Kilpailussa pienetkin erot merkkaavat.

– Tehokkaalla tuotekehitysorganisaatiolla on oltava työkalupakki kunnossa myös työn koordinointiin ja johtamiseen. Sovellukset monimutkaistuvat ja tuotekehityksen rooli yrityksen menestyksessä kasvaa, jolloin hyvä tuotejohtaminen vaatii näkyvyyttä ja ohjauskykyä. Kun hierarkioita puretaan ketterien menetelmien myötä, tiimit tarvitsevat sopivia välineitä oman työnsä koordinoimiseen. Kunnollisilla työkaluilla tuotejohto ja muut sidosryhmät voivat helposti seurata työn edistymistä. Myös palautteen kerääminen nopeutuu ja laatu saadaan hallintaan tätä kautta, Mikkonen kiteyttää. 

”Kun hierarkioita puretaan ketterien menetelmien myötä, tiimit tarvitsevat sopivia välineitä oman työnsä koordinoimiseen.”

Mikkonen arvelee olevansa todennäköisesti eniten tuotekehityksen työkalumarkkinaa seurannut henkilö Suomessa. 20-vuotisen uransa aikana hän on tehnyt työkalukäyttöönottoja ja -analyysejä niin pohjoismaisille isoille pörssiyhtiöille, kuin pienille toimintaansa aloitteleville start-up -yrityksillekin.

Mikkonen kertoo, että 2000-luvun alkupuolella markkinaa hallitsivat Atlassianin sijasta Rational/Telelogic IBM, Perforce, Oracle ja CA. Tänä päivänä noin kolme neljästä asiakkaasta Suomessa ja lähialueilla valitsee Atlassian-tuoteperheeseen kuuluvat Jiran ja Confluencen, mutta muitakin vaihtoehtoja on, kuten Microsoft vahvistettuna GitHubilla, Digital.ai VersionOne, TargetProcess, GitLab ja monet kevyet Cloud-ratkaisut. 

Tärkeää on valita omiin tarpeisiin sopiva työkalu. 

– Työkaluissa kallein ei läheskään aina ole paras vaihtoehto. Tärkeintä on ymmärtää mitä ongelmaa työkaluilla ollaan ratkaisemassa. Usein myös unohdetaan kuinka paljon helppokäyttöisyys auttaa työkalun leviämiseen organisaatiossa. Hyväkään työkalu ei auta, jos sitä ei käytetä vaikka lisenssien puuttumisen tai käytön aloittamisen vaikeuden takia, Mikkonen muistuttaa.

”Hyväkään työkalu ei auta, jos sitä ei käytetä vaikka lisenssien puuttumisen tai käytön aloittamisen vaikeuden takia.”

Atlassianin työkalujen voittokulku on jatkunut kohta 10 vuotta, ja syynä tälle on Mikkosen mukaan sen eroavaisuudet kilpailijoihinsa nähden. 

– Isossa osassa on Atlassianin poikkeava hinnoittelu. Voidaan sanoa, että poiketen kaikista muista isommista pelureista hinnoittelu on avointa ja tasapuolista. Kun ei tarvitse miettiä erityisehtoja ja muita asiaan liittymättömiä koukeroita, on helpompi keskittyä työkalujen soveltamiseen ja käytön kehittämiseen. 

Atlassianin MarketPlace pitää huolen siitä, että asiakkaat saavat rahoilleen vastinetta ja omaan tarpeeseensa sopivan tasoisen ratkaisun. Moniin toiminnallisuuksiin on useita valmiita ratkaisuja eli MarketPlace Appejä. 

– Mielenkiintoista Atlassian-ekosysteemissä on myös se, että ominaisuuksia työkaluihin kehittää noin 2000 yrityksen yhteisö. Esimerkiksi testauksen hallintaan Jiralla on kymmeniä kilpailevia Appejä, jotka vaihtelevat hinnaltaan ja toiminnallisuuksiltaan. Koko työkalusettiä mietittäessä ongelmaksi tulee se, mitä kaikkia Appejä tarvitsen ja mitä en. Tätä selvitettäessä on hyvä ymmärtää ekosysteemin tarjoamaa palettia hieman laajemmin, jotta voidaan koota sopiva paketti omista tarpeista riippuen, Mikkonen selittää. 

Atlassian ei ole ainoa työkaluvaihtoehto, eikä pysty vastaamaan aivan jokaiseen tarpeeseen. Esimerkkinä Mikkonen mainitsee, että SAFe-mallin toteuttaminen Jiralla ei onnistu vielä kovin sujuvasti. Koko DevOps-putkea ei myöskään voida vielä rakentaa pelkästään Atlassian-työkalujen varaan.

Työkalujen hyödyntämiseen onkin tärkeää miettiä myös eri työkalujen yhteiskäyttö, integraatioita ja rajapintoja sekä mittarointia unohtamatta.

Contribyte on auttanut kymmeniä tuotekehitysorganisaatioita työkalujen valinnassa ja optimoinnissa. Yritys tarjoaa työkalu-asiantuntemusta konsultoinnin, tuen, huollon, koulutusten ja räätälöinnin muodossa. 

Contribyten Ite wiki-profiili

Contribyten verkkosivut

 

Kansikuva: Lasse Mikkonen / Contribyte