Vuoden 2019 lopulla lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisuja tarjoavalla Cargotecilla katsottiin tulevaisuuteen selvin odotuksin. Yhtiössä oli varauduttu usean hyvän vuoden jälkeiseen kasvun tasaantumiseen, mutta samalla satama-automaation odotettiin yleistyvän, konttiliikenteen lisääntyvän ja uusien kauppalaivojen tilausten kasvavan noin 25 prosenttia.

Sitten alkoi koranapandemia, jonka seurauksena myös Cargotecin todellisuus on nyt erilainen kuin reilun vuodentakaisissa skenaarioissa.

– Ei tullutkaan pitkän kasvun jälkeistä tasaista kehitystä, vaan pandemian aiheuttama maailmantalouden taantuma. Polarisaatio maailmassa on lisääntynyt entisestään, satama-automaatiot ovat viivästyneet ja koronan takia kauppalaivojen tilaukset laskevat noin 40 prosenttia, Cargotecin talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka sanoo.

Puolakka puhui vuodesta 2020 ja sen tuomista opeista Alma Talentin ja Baswaren marraskuun lopulla järjestämässä Päättäjä Foorumi -virtuaalitapahtumassa.

Hän kertoo, että yhtiön saamat tilaukset laskivat erityisesti vuoden 2020 toisella kvartaalilla. Samaan aikaan joidenkin komponenttien saatavuus heikkeni, ja matkustusrajoitukset aiheuttivat viivästyksiä huoltotoimituksiin. Pandemian alkuvaiheessa myös Cargotec tukeutui lähinnä defensiivisiin toimenpiteisiin, kuten kustannussäästöihin, mutta alkushokin jälkeen muutokseen päätettiin vastata hyökkäävämmällä lähestymistavalla.

Panostuksia digitalisaatioon ja tiiviiseen yhteistyöhön

Puolakan mukaan digitalisaatioon satsaaminen on ollut yksi niistä toimenpiteistä, joilla yhtiön kannattavuutta on voitu turvata.

– Käytännössä kaikki asiakkaille toimittamamme uudet laitteet on kytketty pilvipalveluun. Näemme, miten asiakkaat niitä käyttävät ja pystymme tarjoamaan heille räätälöityjä huoltopalveluja, hän sanoo.

Matkustusrajoitusten astuttua voimaan Cargotecin myynnissä alettiin hyödyntää erilaisia digitaalisia kanavia. Puolakka kertoo, että niiden myötä myynti on osittain jopa tehostunut, sillä myyntitapahtumaan on saatu mukaan asiantuntijuutta laajemmalla skaalalla.

 

Cargotecin talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka kertoi, että koronapandemian keskellä yritys on panostanut paljon digitalisaatioon. Kuva: Cargotec

 

Esille nousevat myös hyödyt, jotka on saavutettu taloushallinnon ja osto-organisaation tiiviin yhteistyön avulla: kustannusten välttämisessä ja kassavirran parantamisessa on onnistuttu Puolakan mukaan erinomaisesti.

– Osto- ja talousorganisaatio ovat käyneet yhdessä tapaamassa toimittajia ja esitelleet muun muassa uutta toimittaja-rahoitusjärjestelyä. Uusien toimittajien valintaa on tehty yhteistyössä, ja yhtenä kriteerinä on ollut EDI-laskutus, koska tällaisena aikana posti ei välttämättä kulje.

”Useissa yhtiöissä on saatavilla taloustiedon lisäksi myös muuta reaaliaikaista dataa. Sen yhdistäminen osaksi päätöksentekoa on tärkeää. ”

Puolakan mielestä korona on asettanut talousorganisaatiolle lisää vaatimuksia. Hänen mukaansa tällaisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää, että taloushallinto pystyy viestimään muulle organisaatiolle yhtiön kehityssuunnasta. Samalla korostuu taito tunnistaa talousinformaatiosta liiketoiminnan uudet mahdollisuudet.

– Useissa yhtiöissä on saatavilla taloustiedon lisäksi myös muuta reaaliaikaista dataa. Sen yhdistäminen osaksi päätöksentekoa on tärkeää. Toisaalta talousorganisaatio ei voi katsoa vain lukuja. Sen on mentävä niiden alkulähteille tuotekehitykseen, ostoon ja muihin toimintoihin, ja siellä vaikuttaa mahdollisimman optimaalisen lopputuleman saavuttamiseksi.

Mielessä pitkän aikavälin strategia

Puolakka on toiminut Cargotecin talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2016. Sitä ennen hän toimi vastaavissa rooleissa Outotecilla ja Elcoteqilla. Vuosien varrelta mukaan on tarttunut erityisesti yksi iso oppi, joka korostaa ketteryyttä.

– CFO:n roolissa olen huomannut, että kriisejä tulee ja menee. Kun kovin pitkälle tulevaisuuteen ei voida ennustaa, on oltava joustava. Oma lähestymistapani on ollut se, että valmistaudutaan myös pahimpaan skenaarioon, mutta toivotaan asioiden kääntyvän parempaan. Niin sanotut plan B:t ovat olleet tänä vuonna Cargotecin salaisuus. Olimme tehneet skenaarioita ja laatineet niiden perusteella toimenpiteet, joita lähdemme toteuttamaan plan B:n käydessä toteen.

”Kun kovin pitkälle tulevaisuuteen ei voida ennustaa, on oltava joustava.”

Muutoksen keskellä yhtiössä pidettiin koko ajan selkeänä mielessä tulevaisuuden kiintopiste. Puolakka kertoo, että kustannussäästöjen ulkopuolelle jätettiin kaikki pidemmän aikavälin strategian kulmakivet. Myynnistä tai tuotekehityksestä säästäminen olisi hänen mielestään sahannut oksan strategian toteuttamiselta. Koronasta huolimatta Cargotec myös julkisti viime keväänä uuden ilmastotavoitteensa ja kertoi allekirjoittaneensa YK:n 1,5 asteen ilmastositoumouksen.

Lopuksi Puolakka korostaa jälleen kommunikoinnin merkitystä. Haastavina aikoina tiedonjano on yleensä erityisen suurta, joten henkilöstön on pystyttävä muodostamaan mahdollisimman selkeä kuva yhtiön lähitulevaisuuden suunnasta.

– Kommunikointia ei voi koskaan tehdä liikaa. Vaikka kyseessä olisi pienikin tiedonmurunen, on tärkeää pystyä antamaan se organisaatiolle, hän toteaa.

 

Kansikuva: Cargotec