Päätöksenteko on minkä tahansa yrityksen keskeisimpiä menestystekijöitä. Myös siihen liittyvä osaaminen on tulevaisuudessa entistä kovempaa valuuttaa. Esimerkiksi itseohjautuvuus ja johtamistaidot nousivat esiin hiljattain julkaistussa The Future of Jobs 2020 -raportissa, jossa Maailman talousfoorumi listasi vuonna 2025 erityisen arvokkaita työelämätaitoja.

Organisaatioiden päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa on edelleen paljon petrattavaa, uskotaan Fingertipillä. Yritys on kehittänyt johtamisen tueksi samannimisen pilvipohjaisen alustan, jonka tarkoituksena on tuoda läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.

Kaikki sai alkunsa Fingertipin perustajan ja moninkertaisen startup-yrittäjän, Jaakko Pellosniemen, omien havaintojen pohjalta. Pellosniemi kertoo hakeutuneensa vastuullisuutta vaativiin tehtäviin nuoruudestaan asti. Luotsatessaan viittä eri yhtiötä hän ymmärsi, ettei johtamiseen ollut tarjolla riittävästi valmennusta ja työkaluja.

Samat virheet tuntuivat toistuvan, eikä niistä opittu riittävän nopeasti. Keskeiseksi havainnoksi nousi kyvyttömyys tehdä hyviä päätöksiä, Pellosniemi muistelee kymmenen vuoden takaisia aikoja.

Hän kertoo, että tutkimusten mukaan tietotyön tuottavuus oli pysynyt paikallaan parikymmentä vuotta. Myös tyytyväisyys työhön oli heikennyt. 

Ympärilläni ihmiset hakivat merkityksen tunnetta ja sitä kautta jaksamista työhönsä. Monet polttavat itsensä loppuun vain huomatakseen toimineensa koneiston osana, vailla omien tavoitteiden tai kutsumustensa toteutumista.

 

Fingertip syntyi Jaakko Pellosniemen omien havaintojen pohjalta.

 

Vahvistaakseen omat päätelmänsä Pellosniemi hakeutui seuraamaan toimitusjohtajien työskentelyä lähietäisyydeltä. Hän havaitsi, että erityisen suuri haaste löytyi päätöksentekoprosessin loppupäästä: tehdyt päätökset jäivät yksinkertaisesti toteutumatta tai hyvän päätöksenteon malli ei juurtunut organisaatioon pidemmäksi aikaa.

Fingertipissä hyvän päätöksenteon konsepti ja prosessin säännöt on digitalisoitu, jotta niiden toistaminen onnistuu ja juurtumista voi tapahtua. Alusta perustuu sosiaaliseen päätöksentekoon, jonka perusidea on tarjota yhä useammalle työntekijälle mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. Ajan kanssa päätöksenteko sekä paranee että nopeutuu.

Fingertip nopeuttaa yksittäisen päätöksen tekemistä, jolloin voimme tehdä samassa ajassa enemmän päätöksiä. Alamme ohjata laivaa nopeammin ja ketterämmin, jolloin myös tavoitteet saavutetaan nopeammin. Tutkimustemme mukaan keskimääräisessä kokouksessa syntyy alle 0,5 päätöstä, joten päätöksenteon tavan on todella muututtava, Pellosniemi sanoo. 

Paremmat päätökset ulottuvat asiakkaisiin asti

Haasteiden taustalla vaikuttaa muutakin kuin ihmisten toiminta. Pellosniemi pohtii, että tiedon määrän räjähdysmäinen kasvu on johtanut siihen, ettei liiketoiminnan kannalta oleellisin data ole aina helposti havaittavissa. Asiat myös linkittyvät toisiinsa yhä useampaa kautta, jolloin syy-seuraussuhteet alkavat helpommin hämärtyä. Koronapandemian ja etätyöskentelyn myötä yhä enemmän asioita uhkaa jäädä piiloon.

Pellosniemen mukaan Fingertip suodattaa oleellisen datan, jotta johtaminen tapahtuu oikeiden hypoteesien pohjalta. Alustan avulla yksinkertaisia päätöksiä voidaan automatisoida, jolloin voimavarat säästyvät strategisesti merkittävimpiin päätöksiin. Fingertipistä löytyy myös dataa hyödyntävä päätösassistentti, joka pystyy avustamaan tiedon jäsentämisessä, arvioimaan sen oikeellisuutta sekä ohjaamaan hyvien päätösten muotoiluun. 

Alustan käyttöönotto sujuu nopeasti. Pellosniemi kuitenkin suosittelee, että sitä aletaan hyödyntää vähän kerrallaan.

– Kannattaa aloittaa tuomalla muutamia yksittäisiä päätöksiä Fingertipiin. Tämän jälkeen ne perustellaan, mietitään ja niille kirjataan toteutus. Lopuksi annetaan vielä palaute prosessista ja lopputuloksesta. Suosittelen aloittamaan pienestä, yksittäisestä osa-alueesta, hän sanoo.

 

Fingertipin tavoitteena on auttaa tietotyöläistä kehittymään työnteossa ja päätöksenteossa.

 

Pellosniemi tietää, että joissakin organisaatioissa ajatus läpinäkyvästä päätöksenteosta voi tuntua pelottavalta. Hän muistuttaa, ettei maton alle piilotetuista virheistä päästä ikinä oppimaan.

Vaakakuppiin pitää nostaa myös alustan tuomat hyödyt. Kun paremmista päätöksistä tulee yrityksessä arkipäivää, ketteryys, vastuullisuus ja parempi palvelu ulottuvat asiakkaisiin asti. Tavoitteena on auttaa jokaista yksilöä kehittymään työnteossa ja päätöksenteossa, sekä johtamaan omaa työtään, hän sanoo ja lupaa Fingertipin rientävän apuun, jos käyttöönotossa ilmenee jonkinlaisia haasteita.

Kohti yhteisohjautuvuutta

Fingertip arvioi, että parempi päätöksentekoprosessi säästää tietotyöläiseltä tunnin päivässä. 

Koko organisaation tehokkuus kasvaa, rattaat saadaan liikkeelle nopeammin ja odotusaika laskee. Havaitsemme myös paremmin päätöksenteon heikkouksia ja opimme niistä, Pellosniemi sanoo.

Hänen tulevaisuuden skenaarioissaan mennään kohti yhteisohjautuvuutta. Pellosniemi toivottaakin kaikki kiinnostuneet matkalle kohti sosiaalista päätöksentekoa. Hän näet epäilee, että jatkossa yhä useampi työntekijä joutuu todistamaan päätöksentekokykynsä. 

Tulevaisuudessa kannamme CV:n ohessa portfoliota, joka kuvastaa tekemiämme päätöksiä. Se kertoo, minkälaisissa päätöksissä meillä on ollut keskeinen rooli ja mihin olemme vaikuttaneet. Vaikeissa päätöksissä mukana oleminen osoittaa, ketkä ovat ottaneet vastuuta. Tulevaisuudessa ei enää kysytä mitä päätettiin ja milloin, vaan kuka päätti ja miksi, hän ennustaa.

 

Fingertipin Ite wiki -profiili

Fingertipin verkkosivut

 

Kuvat: Fingertip