Monissa yrityksissä koronaviruspandemia on muuttanut suunnitelmia pilvipalveluiden käytöstä selviää yhdysvaltalaisen it-toimija Flexeran tuoreesta State of the Cloud 2020 -raportista. 

59 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä kertoo, että pandemian seurauksena pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt aiemmin suunnitellusta. Yksi syy kysynnän kasvuun on etätyöskentelyn lisääntyminen, mutta raportissa todetaan, että sen lisäksi pilvisiirtymää on vauhdittanut esimerkiksi koronatilanteesta johtuvat viivästymiset laitteistotoimituksissa.

Raportin mukaan 87 prosenttia yli 1000 työntekijän yrityksistä luottaa hybridipilvitstrategiaan, jossa yhdistetään yksityisiä ja julkisia pilvipalveluita. Jopa 76 prosenttia yrityksistä kertoi hyödyntävänsä Amazon Web Servicen pilvipalveluita. Toiseksi suosituinta julkista pilveä, Microsoft Azurea, käytti 69 prosenttia yrityksistä. Google Cloudin käytöstä kertoi 34 prosenttia yrityksistä.

 

State of the Cloud 2020 -tutkimukseen vastanneista yrityksistä 76 prosenttia hyödynsi AWS:n pilvipalveluja. Kuva: State of the Cloud 2020/Flexera

 

Kustannussäästöt ja konttiteknologiat kiinnostavat

Enemmistö pilvipalveluiden parissa työskentelevistä nosti tämän vuoden agendalle palveluiden käytön optimoinnin. Muutoksilla tavoitellaan kustannussäästöjä. Lisäksi 46 prosenttia vastaajista sanoi pyrkivänsä parantamaan pilvikustannusten taloudellista raportointia. Konttiteknologioiden käytön laajentaminen oli puolestaan listalla noin puolella vastaajista.  43 prosenttia kertoi siirtyvänsä On-Premise-ratkaisusta SaaS-palvelun käyttäjäksi.

 

Tänäkin vuonna kustannussäästöt puhuttivat vastaajia. Kuva: State of the Cloud 2020/Flexera

 

Yksittäisistä palveluista kovinta kasvua viime vuoteen verrattuna tekivät IoT-pilvipalvelut, Container as a Service eli CaaS-palvelut, koneoppiminen ja tekoäly, tietovarastointi ja serverless-palvelut. 

 

Lähteet: Flexera, Cloud Computing News

 

Pilviteknologioiden osaajayritykset Ite wikissä:

Amazon Web Services AWS:n tarjoajayritykset

Google-teknologian tarjoajayritykset

Microsoft Azure pilvipalveluiden tarjoajayritykset

 

Lue myös:

SaaS-liiketoimintamalliin siirtyminen mullistaa ohjelmistoyritysten myynnin ja markkinoinnin

Julkiseen pilveen siirtyminen vaatii yhteisiä pelisääntöjä

Google BigQuery on toimiva tietovarasto datan hallintaan ja työkalu markkinointistrategian toteutukseen