Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen koko toiminnan selkäranka, johon kuitenkin edelleen liitetään joukko negatiivisia mielikuvia. ERP:n noustessa puheenaiheeksi, on vaikea välttyä kuulemasta epäilyjä kankeudesta ja vaikeakäyttöisyydestä. 

Viime lokakuussa Visma Softwarella Business Line Managerina aloittanut Tero Oksala uskoo selainpohjaisuuden, ja erityisesti ryhmille tai yksilöille personoitujen käyttöliittymien, olevan ERP-maailman nouseva trendi, joka tulee ravistelemaan perinteisesti toiminnanohjausjärjestelmiin liitettyjä ajatusmalleja.

– Jo nyt löytyy toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden taustalla on puhdas selainpohjaisuus. Uskon, että tulevaisuudessa perinteinen ERP, myös selainpohjaiseksi rakennettu, jää yrityksen ydinryhmän käyttöjärjestelmäksi. Muille käyttäjille ja käyttäjäryhmille rakennetaan omia, niin sanottuja käyttäjäroolikohtaisia käyttöliittymiä, joiden kautta he toimivat varsinaisessa ERP-järjestelmässä, hän sanoo.

“Käyttäjäryhmille rakennetaan omia, niin sanottuja käyttäjäroolikohtaisia käyttöliittymiä, joiden kautta he toimivat varsinaisessa ERP-järjestelmässä.”

Muutosta ovat ajaneet eteenpäin liiketoiminnan digitaalinen transformaatio ja liikkuvan työn yleistyminen, joiden myötä yritysten halu mobiilisovellusten käyttöönottoon on kasvanut. Kaikkiin tilanteisiin natiivi mobiilisovellus ei kuitenkaan sovellu, ja toisinaan käyttöönotto voi tyssätä jopa yrityksen tietoturvasäädöksiin. 

– Osa yrityksistä vetää asiassa tiukkaa linjaa, eivätkä työntekijät saa ladata mobiililaitteilleen minkäänlaisia sovelluksia. Onneksi tämä ei ole kuitenkaan yleistä, Oksala kertoo.

Näissä tilanteissa ratkaisuksi sopii mobiilisovellusta muistuttava selainpohjainen sovellus, jolla on monia etuja natiiviin mobiilisovellukseen verrattuna. Niistä yksi on laiteriippumattomuus.

– Nimensä mukaisesti selainpohjainen sovellus toimii kaikilla laitteilla, joista löytyy verkkoselain, eikä iOS-laitteille, Androidille ja Windows-laitteille tarvitse rakentaa omia sovelluksia.

Käyttäjäkohtainen näkymä on helppo räätälöidä

Koska toiminnanohjausjärjestelmä muodostaa yrityksen toiminnan ytimen ja yhdistää sen liiketoimintaprosessit, on sillä käyttäjiä johdosta myyntiin ja kenttätyöntekijöihin asti. Eri käyttäjien tarpeet eroavat toisistaan, mikä on osaltaan vaikuttanut työntekijöiden kokemukseen ERP-järjestelmien käytöstä. Järjestelmä koetaan helposti vaikeakäyttöiseksi, koska käyttöliittymässä on usein toiminnallisuuksia, joita käyttäjä ei jokapäiväisessä työssään tarvitse.

Oksalan mukaan selainpohjaisen sovelluksen suurimpia etuja on sen suhteellisen vaivaton muokattavuus yritysten erilaisiin tarpeisiin. 

– Myyjälle räätälöityyn käyttöliittymään voidaan tuoda esimerkiksi tiedot tarjouksista, tilauksista ja asiakkaista. Tehtaissa käytettävässä tuotannon käyttöliittymässä voi puolestaan olla työjonon kaltaisia asioita. Varsinainen core-ERP pyörii toki taustalla, mutta työntekijöiden ei tarvitse sitä käyttää.

 

Visma Softwaren Tero Oksala uskoo roolikohtaisten käyttöliittymien olevan ERP-järjestelmien tulevaisuutta.

 

Monet Visma Softwaren asiakkaat hyödyntävät selainsovellusta myös esimerkiksi liikkuvan työn ohjaukseen.

– Asiakasyrityksen työntekijät näkevät sovelluksesta esimerkiksi työlistansa, voivat tilata eri asiakaskohteissa tarvitsemansa osat ja kuitata työn suoritetuksi, eikä heidän tarvitse enää työpäivän jälkeen avata tietokonetta kirjauksia varten. Työ tehostuu, kun se pystytään aloittamaan ja lopettamaan kentällä.

“Työ tehostuu, kun se pystytään aloittamaan ja lopettamaan kentällä.”

Selainpohjaisessa sovelluksessa muokattavaksi tulee useiden mobiilisovellusten sijaan vain yksi näkymä, joten kyseessä on työmäärällisesti pienempi urakka kuin natiivin mobiilisovelluksen kohdalla.

– Esimerkiksi varastotyöntekijöille ei haluta välttämättä näyttää ostohintoja tai myyntikatteita, jolloin nämä kentät pitää poistaa näkymästä. Toisinaan käyttöliittymänäkymään voi olla tarpeellista jälkeenpäin tuoda uusia tietoja. Jos tarvittava tieto löytyy core-ERP:stä, se on mahdollista tuoda myös selainpohjaiseen sovellukseen. Natiivin mobiilisovelluksen muokkaus on tehtävä kaikille alustoille ja alkuperäinen suunniteltu näkymä voi myös kärsiä muokkauksista.

Selainpohjaisuus tuo mukanaan kustannussäästöt

Oksala sanoo, että selainpohjainen sovellus tuo kustannussäästöjä sekä ohjelmistotoimittajalle että tilaajalle.

– Pitkällä aikavälillä selainpohjaisen sovelluksen ylläpito on edullisempaa kuin mobiilisovelluksen. Lisäksi kannattaa huomioida, että mobiilisovelluksesta tulee myös julkaisuvaiheessa kustannuksia.

“Pitkällä aikavälillä selainpohjaisen sovelluksen ylläpito on edullisempaa kuin mobiilisovelluksen.”

Kustannussäästöistä huolimatta Oksala luonnehtii selainpohjaisten sovellusten yleistymistä valitettavan hitaaksi. 

– Tietyssä mielessä Suomessa luotetaan edelleen perinteiseen ERP:iin ja muutosta karsastetaan. Samaan aikaan tiedostetaan, että perinteisessä toiminnanohjausjärjestelmässä on yksittäisen loppukäyttäjän näkökulmasta paljon turhaa informaatiota ja tarpeettomia välilehtiä. Selainpohjainen sovellus mahdollistaa käyttäjäryhmä tai -roolikohtaisen valikoidun informaation tuomisen käyttöliittymään, ja lähes poikkeuksetta niitä käyttöönottaneilta yrityksiltä on tullut positiivista palautetta.

 

Visma Softwaren Ite wiki -profiili

Visma Softwaren verkkosivut