Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

LATO on työkalu organisaation strategian jalkauttamiseen ja johtamiseen

11.11.2019 - Suvi Lindström - LATO strategiatyökalu

LATO strategiatyökalu mahdollistaa tavoitteiden toteuttamisen, sanovat Onni Matti Manninen ja Paavo Kytölä.

LATO sai alkunsa vuosia sitten, kun Onni Matti Manninen oli tiimeineen erään talousjohtajan juttusilla. Asiakas kaipasi työkalua, josta markkinajohtajuutta tavoitteleva yritys voisi helposti seurata koko strategiansa toteutumista ja eri osastojen tavoitteita, eikä tietoja tarvitsisi kaivella ja koostaa monista eri järjestelmistä. 

Lopputuloksena syntyi aluksi vain kyseisen asiakkaan tarpeisiin räätälöity strategiatyökalu. Manninen työtovereineen ymmärsi kuitenkin nopeasti, että strategian seuranta eli tieto siitä, missä mennään, aiheutti harmaita hiuksia monissa muissakin organisaatioissa. 

– Usein strategia on dokumentoitu PowerPointiin tai Wordiin. Sen yläkuva on ehkä hallituksessa selvillä ja verkkosivuillakin strategia voidaan lyhyesti mainita, mutta tilanne muuttuu tiimitasolle mentäessä. Siellä kenellekään ei välttämättä ole kokonaiskuvaa, missä vaiheessa strategian toteutuksessa mennään, Manninen kertoo huomioista, jotka johtivat LATO:n kehittämiseen.

Hänen mukaansa strategian tai vuosisuunnitelman tekeminen on sitä yleisempää, mitä isommasta organisaatiosta on kyse, mutta ennen kaikkea kyse on johtajuudesta.

Strategian tekeminen ja jalkauttaminen on toimialasta riippumatta enemmän johtamiskysymys.”

– Strategian tekeminen ja jalkauttaminen on toimialasta riippumatta enemmän johtamiskysymys. Jos johtoryhmä, toimitusjohtaja ja hallitus eivät ole kiinnostuneita seuraamaan strategian toteutumista, lähtökohdat ovat aika heikot, Manninen sanoo.

Muuttuvassa toimintaympäristössä hyvästä strategiasta on pelkkää hyötyä. Manninen mieltää strategian kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi organisaation kehittymiseen. Se on keino muokata prosesseja ja onnistua nopeammin ja varmemmin. 

– Strategia tähtää aina johonkin muutokseen ja parhaimmillaan sen toteutuminen johtaa yksinkertaisesti tavoitteiden toteutumiseen.

Ylätasolla tehdyt päätavoitteet jalkautetaan vaivattomasti kaikille tulosyksiköille

LATO:a voivat käyttää kaiken kokoiset yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot toimialasta riippumatta, mutta se on kehitetty huomioiden erityisesti yli 10 hengen organisaatioiden tarpeet. Työkalussa on kolme päätoiminnallisuutta. 

– Ylätasolla tehdään ensin tiivistelmä strategian teemoista ja painopisteistä sekä suunnitellaan päätavoitteet. Sen jälkeen suunnittelu voidaan jalkauttaa eteenpäin eri yksiköille ja vastuullisille, jotka purkavat päätavoitteet omiksi tavoitteikseen ja listaavat niiden toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet.

Valmiin toteutusprosessin LATO jakaa automaattisesti osallisille jokaisen oman vastuun mukaan, joten kaikkien on helppo hahmottaa roolinsa strategian toteutuksessa.

 

LATO jalkauttaa strategian myös mobiilisti.

 

Tavoitteiden toteutumista seurataan tietojen pikapäivityksin, joihin Mannisen mukaan kuluu aikaa kuukausitasolla muutama minuutti. Myös työkalun katselmointinäkymä on erilainen riippuen siitä, onko kyseessä tiiminvetäjä vai hallituksen jäsen. Ajantasainen tieto mahdollistaa nopeidenkin suunnanmuutosten tekemisen.

– Seurannan aikana on mahdollista luoda kokonaan uusia tavoitteita tai korvaavia toimenpiteitä, jos tavoitteiden toteutuminen näyttää epätodennäköiseltä. Yrityksiltä on puuttunut strategisten tekojen näkymä, joka kertoo, kuka vastaa mistäkin, mitä on suunniteltu ja millä aikataululla. LATO:ssa nämä asiat ovat näkyvillä, hän sanoo.

Onnistumiset muuttuvat läpinäkyviksi

LATO:n kehittäjät uskovat, että työkalu antaa ihmisille myös motivaatiota saavuttaa asetetut tavoitteet. Keväällä LATO:n tiimissä aloittanut Paavo Kytölä toteaa, että strategiatyökalun myötä tekemisestä tulee läpinäkyvää. 

– LATO:n avulla organisaation onnistumiset tulevat läpinäkyviksi. Yleensä asiat, joita dokumentoidaan ja seurataan systemaattisesti, tulevat myös tehdyksi.

Yleensä asiat, joita dokumentoidaan ja seurataan systemaattisesti, tulevat myös tehdyksi.”

Manninen ja Kytölä sanovat, ettei LATO ole johtamisfilosofia- tai menetelmäriippuvainen tuote. Pilottijakson jälkeen tuotteen käyttö perustuu kuukausilaskutukseen.

– Tarjoamme tuen käyttöönottoon. Alkuvaiheessa valmennamme johtoryhmät, ja tarvittaessa myös tulosyksiköt, LATO:n käyttöön työpajamuotoisissa perehdytyksissä, Kytölä kertoo.

Manninen sanoo, että ennen kaikkea LATO:n tarkoitus on tehdä yritysten ja organisaatioiden toiminnasta suunnitelmallisempaa.

– LATO on myös vuorovaikutus- ja viestintäväline, jonka avulla tiimien yhteistyö paranee. Se auttaa välttämään yllätyksiä ja vähentämään riskejä, jolloin yrityksen johto voi nukkua yönsä rauhallisemmin, hän toteaa.

 

Katso alta lyhyt esittelyvideo LATO -strategiatyökalusta.

 

LATO:n Ite wiki -profiili

LATO:n verkkosivut

Muita julkaisuja

Suvi Lindström - Tietoturva
Tietoturvamerkki julkaistu – Suomi aloitti ensimmäisenä Euroopan maana tietoturvasertifikaattien myöntämisen älylaitteille
Veera Kujansuu - Hyväntekeväisyys
Ohjelmistotalo Softability lahjoittaa 2% tuotostaan hyväntekeväisyyteen
Heikki Melama - Liiketoimintalähtöinen tietohallinto
Liiketoimintalähtöinen tietohallinto vaatii muutoksen mallintamista
Johannes Puro - Planet centric design
Vincit julkaisi Planet Centric Design Toolkitin ja avaa ympäristökeskustelun ohjelmistoalalla
Suvi Lindström - Hankinta
SoulCoren ohjelmisto ratkaisee hankintojen, sopimusten ja toimittajien hallinnan – Espoo on edelläkävijä strategisessa hankinnassa
Veera Kujansuu - Verkkokauppa
Gigantin verkkokauppaan jopa tunnin jono – näin muut verkkokauppiaat kommentoivat
Veera Kujansuu - Sosiaalinen media
Twitter alkaa poistaa inaktiivisia käyttäjätilejä
Suvi Lindström - Google BigQuery
Google BigQuery on toimiva tietovarasto datan hallintaan ja työkalu markkinointistrategian toteutukseen
Suvi Lindström - Analytiikka
Matalan kynnyksen analytiikkatyökaluilla kohti positiivista muutosta
Lataa lisää