Tampereen kaupunki pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, ja järjestää innovaatiokilpailun tavoitetta edistävien ratkaisujen löytämiseksi.

Datalla Tampere kestäväksi -kilpailussa etsitään innovaatioita, joiden avulla esimerkiksi IoT ja big data voidaan valjastaa tekemään kaupungista kestävämpi optimoimalla kaupungin sisäisiä prosesseja, parantamalla päätöksentekoa ja ohjaamalla kaupunkilaisten käyttäytymistä.

“Tehottomat prosessit voivat luoda tarpeettomia kustannuksia ja ympäristökuormituksia. Voisiko data auttaa kehittämään prosesseja niin, että syntyisi säästöjä?”

“Tehottomat prosessit voivat luoda tarpeettomia kustannuksia ja ympäristökuormituksia. Voisiko data auttaa kehittämään prosesseja niin, että syntyisi säästöjä? Kehittämistyön tueksi tarvitaan nopeita päätöksiä. Voisiko dataa hyödyntää niin, että se tarjoaisi päättäjille faktapohjaista tietoa ja kokonaiskuvan päätöksenteon tueksi?”, pohdiskellaan innovaatiokilpailun verkkosivuilla.

Kilpailuun osallistuvien ratkaisujen on tuettava Tampereen tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä ja osoitettava, että niillä on oikeita vaikutuksia kaupunkiympäristön kestävyyteen.

Innovaatiokilpailu alkaa 8.10. infotilaisuudella, jossa kerrotaan tarkemmin haasteista ja tarjotaan apua alustavien ideoiden täsmentämiseen. Tämän jälkeen yrityksillä on aikaa työstää omaa ratkaisuehdotustaan, joka tulee jättää 27.10.2019 mennessä.

Kilpailu huipentuu 30.10. finaaliin, jossa julkistetaan voittajat ja esitellään syntyneitä ratkaisuja.

Innovaatiokilpailun voittajat pääsevät pilotoimaan ratkaisuaan Tampereen kaupungin kanssa. Yhdessä toteutettuja kokeiluja esitellään vuosittain Smart City Expo World Congressissa Barcelonassa.

 

Innovaatiokilpailun infotilaisuuteen voi ilmoittautua tästä linkistä.

Innovaatiokilpailun kotisivut