Codento on ohjelmistokehitykseen, kehitystyön muutokseen ja ketteröittämiseen erikoistunut viidenkymmenen työntekijän it-konsulttitalo.

Yritykselle on luonteenomaista, että työntekijälähtöinen ja itseohjautuva johtamistapa on pyritty viemään mahdollisimman pitkälle.

Codenton syyskausi alkoi nimitysuutisilla, sillä Anthony Gyursanszky on juuri nimetty uudeksi toimitusjohtajaksi.

Haastattelimme tuoretta toimitusjohtajaa keskisuuren ohjelmistoyrityksen edessä vuonna 2019 häämöttävistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Suuryritysten puikoista Codentoon

Anthony Gyursanszky päätyi Codentoon tehtyään pitkän uran suuryritysten johtoryhmissä.

– Ympyrä sulkeutuu. Olen työskennellyt pitkään suuremmissa yrityksissä kuten Elisalla. Nyt pidin hengähdystauon miettiäkseni ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, mikä elämässä on minulle merkityksellistä. Totesin, että sydäntäni lähellä ovat työkulttuuri ja työyhteisön arvot, Gyursanszky kertoo.

”Sydäntäni lähellä ovat työkulttuuri ja työyhteisön arvot.”

Suuryrityksen puikoista viidenkymmenen hengen ohjelmistotaloon hyppääminen on tuoreelle toimitusjohtajalle innostava muutos.

– Olin aikoinaan toimitusjohtaja Enderossa, jossa sain kunnian olla kasvattamassa pientä pörssiyritystä ja hankkimassa monia upeita kokemuksia. On hienoa päästä kulkemaan Codenton kanssa samanlaista matkaa uudessa ajassa ja markkinatilanteessa, Gyursanszky kertoo.

Yritys ilman johtoryhmää

Ketterää ohjelmistokehitystä tarjoavassa Codentossa pyritään luonnollisesti elämään modernien työtapojen eturivissä. Moni seikka yrityksessä veti tuoretta toimitusjohtajaa puoleensa:

– Codentossa huomion keskipisteenä ovat itseohjautuvuus, työn merkittävyys, osaaminen, sekä halu kehittää ja kehittyä. Yritys pyrkii ratsastamaan teknologian aallonharjalla ja ymmärtämään toimialan viimeisimpiä kehityskulkuja. Sain nopeasti huomata, että porukkamme kanssa keskustelemalla pääsee hyvin sisään teknologiatrendeihin, Gyursanszky hehkuttaa.

”Yritys pyrkii ratsastamaan teknologian aallonharjalla ja ymmärtämään toimialan viimeisimpiä kehityskulkuja.”

Codentoa johdetaan Sosiokratia 3.0 -mallilla eikä yrityksessä ole lainkaan johtoryhmää. Kuinka tuore toimitusjohtaja on sulautunut osaksi leania organisaatiota ja mikä hänen roolinsa siellä on?

– Ensimmäinen viikko kului tutustuen eri piireihin ja oppien, miten tällainen sosiokraattinen johtamismalli toimii. Systeemi on hämmentävän hieno, sillä asiat etenevät paljon nopeammin kuin perinteisessä organisaatiossa. Porukka tarttuu asioihin heti ja lähtee viemään niitä eteenpäin.

Itseohjautuvassa toimintamallissa asioita käsitellään porukassa työyhteisön kesken. Toimitusjohtajalla on ohjat käsissään, mutta päätökset tehdään yhdessä.

– Tuntuu, että olemme uuden johtamismallin kynnyksellä, Gyursanszky kiteyttää.

Pienuus tuo mukanaan dynaamisuutta

Ohjelmistomarkkinassa on valtavasti erilaisia suuntia, teknologioita, konsepteja ja trendejä, joihin tarttua. Minkä suunnan Codento on ottamassa ohjelmistokentällä?

Gyursanszkyn mukaan Suomen ohjelmistoalaa luonnehtii konsolidoituminen, mutta ohjelmistoyritysten keskisarjaan on noussut hienoja uusia tulokkaita.

– Enderon aikoinani Suomessa ei ollut 300-700 hengen palveluyrityksiä. Nyt löytyvät Vincitit, Reaktorit, Futuricet ja Innofactorit, joiden joukosta löytyy haastajia suuremmille toimijoille. Suuret toimijat joutuvat pitämään laajempaa palveluiden kirjoa kyetäkseen palvelemaan asiakkaitaan. Mutta mitä suuremmaksi it-yritys kasvaa, sitä vähemmän sillä on kykyä erikoistua, selittää Gyursanszky.

”Suuret toimijat joutuvat pitämään laajempaa palveluiden kirjoa kyetäkseen palvelemaan asiakkaitaan. Mutta mitä suuremmaksi it-yritys kasvaa, sitä vähemmän sillä on kykyä erikoistua.”

Pienempi kokoluokka tuo siis mukanaan mahdollisuuden keskittyä ja olla parhaita spesifimmällä osa-alueella.

– On liian aikaista sanoa tarkkoja suuntia, mutta hienoja askeleita on otettu muun muassa AWS:n ja Googlen pilven ympärillä. Devops-tyyppisissä toimintamalleissa olemme aivan kehityksen kärjessä. Kaiken kaikkiaan olemme parhaimmillamme sellaisena kumppanina, joka voi joustavasti sekä konsultoida asiakkaita että tuottaa näille palveluita julkisen pilven ympäristössä.

Ketterät johtamistavat ovat yksi Codenton valttikorteista, sillä samalla kun asiakkaiden prosesseja digitalisoidaan, myös yrityskulttuurit uudistuvat.

– Ohjelmistomaailmassa on syntynyt uusia johtamismalleja, jotka ovat levinneet sieltä asiakasyrityksiin. Toivon, että voimme olla merkittävä valmentaja isommillekin organisaatioille ja viedä uutta tekemisen kulttuuria suomalaisiin yrityksiin, Guyrsanszky pohdiskelee.

 

Anthony Gyursanszky siirtyi Codentolle tehtyään pitkän uran suuryrityksissä.

 

Jatkuva oppiminen ja dynaaminen uudistuminen on ohjelmistoalan tiukassa kilpailussa elintärkeää.

– Asiakkaiden käyttämät palvelut vaativat jatkuvaa integrointia ja räätälöintiä. Kilpailu muuttuu koko ajan, eikä ohjelmistoja voida jättää pariksi vuodeksi lepäämään, sanoo Guyrsanszky.

Hän jatkaa:

– Kun asiakkaiden digitalisaatiohankkeita lähdetään viemään eteenpäin, ei ole yhtä standardia polkua, jota kuljetaan. Mutta määränpää on selvä: yritysten täytyy erottua menestyäkseen joukosta ja tuoda asiakaskohtaamisiin uudenlaista logiikkaa ja digitaalista palvelumuotoilua.

”Yritysten täytyy erottua menestyäkseen joukosta ja tuoda asiakaskohtaamisiin uudenlaista logiikkaa ja digitaalista palvelumuotoilua.”

Käsillä oleva ongelma jäsennellään tapauskohtaisesti siten, että tiedetään, onko kyseessä tarve uusille ohjelmistoille vai kenties järjestelmäarkkitehtuurin tai toimintamallien muutokselle.

Guyrsanszky pitää asiakkaiden rehellistä auttamista tärkeänä ominaisuutena ohjelmistokumppanissa:

– Jos markkinasta löytyy tarpeeseen paremmin sopiva ohjelmistoyritys, Codentolla ohjataan asiakas projektiin sopivan tahon pakeille.

Mitä tulevaisuus tuo mukanaan?

Siintääkö codentolaisten mielissä kasvu?

– Tärkeintä on varmistaa, että työntekijöillä on hyvä olla ja että mukaan tulevat jakavat yhteisen arvopohjan. Kun nämä asiat ovat etusijalla, seuraa hyvä työnjälki ja kasvu. Jos liikkeelle lähdetään pelkkä kasvu etusijalla, päädytään helposti ottamaan riskejä, joissa asiakas kärsii.

”Tärkeintä on varmistaa, että työntekijöillä on hyvä olla ja että mukaan tulevat jakavat yhteisen arvopohjan.”

Anthony Gyursanszkyn mukaan kasvutavoitteet ovat sisäänrakennettuja ohjelmistoalalle.

– Tällä alalla on vaikea olla menestynyt ja tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, jos ei kasva. Vaihtoehtona on hiljalleen hiipua pois markkinasta. Kasvumme taustalla on asiakkuuksien syveneminen ja se, että vastaan tulee yhä haastavampia hankkeita. Ala on kova ja maailmantaloudessa näkyy varoitusmerkkejä, joten mielestäni ei ole myöskään fiksua lähteä puskemaan eteenpäin liian kovalla etunojalla.

– En myöskään halua linjata vielä sanatarkasti, mitkä ovat tavoitteemme tulevaisuudessa. Siitä saa meidän porukka yhdessä päättää, lopettaa Gyursanszky.

 

Codenton ite wiki-profiili

Codenton verkkosivut

 

Kirjoittajat Veera Kujansuu & Johannes Puro