Microsoftin Power BI on yksi tämän hetken nopeimmin kehittyvistä raportointityökaluista.

– Gartnerin tutkimuksen mukaan Power BI on markkinajohtajatuote. Se kehittyy tällä hetkellä huimaa vauhtia ja soveltuu hyvin kaikenlaiseen raportointiin tavallisista talousraporteista edistyneempien analyysien tekemiseen, Digian sovelluskonsultti Andreas Granqvist kertoo.

Esimerkkinä raportointityökalujen monipuolisuudesta Granqvist kertoo työn alla olevasta toteutuksesta, joka auttaa asiakasta ennustamaan jäsenpoistumaa.

– Tarkoituksena on segmentoida liiton jäseniä ja analyysin kautta löytää ne ryhmät, joilla on suurin todennäköisyys irtisanoa jäsenyytensä. Tällä hetkellä analyysi pohjautuu puhtaasti CRM:n dataan, joka kuvaa muun muassa jäsenten aktiivisuutta liitossa. Tulevaisuudessa tarkoituksena on kuitenkin saada mukaan myös muunlaista dataa.

Suuret datamäärät kannattaa keskittää tietovarastoihin

Granqvistin mielestä tiedolla johtamisen ja business intelligencen keskeisenä piirtenä on halu yhdistää eri järjestelmissä ja tietokannoissa olevaa dataa toisiinsa.

– Tietokantojen yhdistämisen tavoitteena on saada liiketoiminnasta 360 asteen näkymä. Power BI tarjoaa valmiita vaihtoehtoja monista eri lähteistä tulevan tiedon yhdistämiseksi, mutta suurille datamäärille ja niiden raskaampaan prosessointiin tietovarasto on todella hyvä ratkaisu. Nykyaikana tietovarastoa varten ei edes tarvitse omaa rautaa konesaliin, vaan se voidaan perustaa pilveen.

Granqvistin mukaan Power BI:n kaltaisen työkalun käyttöönotto tapahtuu usein talousdatan perusraportoinnilla.

– Konsernirakenteisessa yrityksessä voidaan tehdä esimerkiksi täsmäytysraportointeja, joissa yhdistetään monen eri yrityksen dataa. Kirjanpitoa voidaan automatisoida tietovarastojen avulla. Raportointityökalut tuovat mukanaan visuaalisuutta ja mahdollisuuden raportoida kokonaan uusia muuttujia.

 

Raportointityökalut tuovat mukanaan visuaalisuutta ja mahdollisuuden raportoida kokonaan uusia muuttujia.”

 

Granqvist sanoo, että tietovarastojen keskitetyllä rakentamisella on kaksi merkittävää etua.

– Ensinnäkin varmistetaan se, että laskennat tehdään samalla tavalla ja kaikilla on käytössä yhtenäinen rakenne ja samat mittarit. Toisaalta tulokset voidaan helposti kytkeä visualisointityökaluun, jolloin saadaan helppokäyttöisiä ja näyttäviä raportteja.

Alkuun pääsee pienelläkin budjetilla

Power BI:n käyttöönotosta kiinnostuneiden yritysten ei välttämättä tarvitse budjetoida valtavia rahasummia raportointityökalun käyttöönottoon.

– Power BI desktopilla raportointia pääsee kokeilemaan ilmaiseksi ilman käyttäjälisenssejä. Sen voi myös kytkeä mihin tahansa tietolähteeseen. Jossain tilanteissa sillä voikin pärjätä ihan mukavasti.

 

Andreas Granqvist

 

Granqvist kertoo, että yhdessä tietokannassa olevaan dataan perustuva talousraportti on mahdollista tuottaa vain muutamassa päivässä.

– Lisensoinnista puhuttaessa varsinainen raporttien rakennus on pieni osa loppukustannusta, sillä noin 80 prosenttia työstä on tiedon jalostamista tietovarastossa. Tarvittavat palvelut ja infrat lähtevät kuitenkin matalista hinnoista. Azure-tietokanta pilvessä maksaa muutaman kympin kuussa. Sillä saa pari gigatavua muistia, mikä voi riittää aika pitkälle. Power BI Pro lisenssi maksaa puolestaan 8,40 euroa kuukaudessa käyttäjää kohti, joten kovin kallis sekään ei ole.

Granqvist kertoo, että käyttäjät tuntuvat pitävän Power BI:stä. Sen perusteet on monien mielestä helppo oppia.

– Olen kouluttanut satoja henkilöitä Power BI:n käyttäjiksi. Usein nekin henkilöt, joilla ei ollut aiempaa kokemusta, pystyvät päivän päätteeksi tuottamaan raportin. Monet Excelin staattisiin raportteihin tottuneet ovat sanoneet, että Power BI:llä voi tehdä helposti visuaalisesti näyttävää raportointia.

Power BI:n rinnalla kovaa nousua tekee myös Microsoft Azure Machine Learning. Tulevaisuudessa näitä työkaluja käytetään entistä useammin rinta rinnan. Myös Granqvist on hyödyntänyt koneoppimista CRM-dataan perustuvissa asiakasprojekteissaan. Digialla on toiveena, että tulevaisuudessa sen käyttö laajenisi myös talousdataan, esimerkiksi maksuvaikeuksien ja kassavirran ennustamiseen.

Granqvistilla on selkeä näkemys siitä, miksi Azure Machine Learning on tulevaisuutta.

– Vielä viisi vuotta sitten oli pakko olla tohtorintutkinto datatieteistä, jotta pystyi hyödyntämään näitä asioita työssään. Nykyisin on drag-and-drop -tyyppisiä käyttöliittymiä, joiden hallitsemiseksi riittää, että ymmärtää, mitä pitää tehdä. Tekniset asiat tapahtuvat siellä taustalla.

Andreas Granqvist esittelee Power BI:n mahdollisuuksia Hyödynnä Power Platformin mahdollisuudet -webinaarissa 16.10. Ilmoittaudu mukaan!

Digian Ite wiki-profiili

Digian kotisivut