Vaikka tietotyön automatisaatiosta puhutaan paljon, on ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen käytännössä vasta alussa.

Sen huomasi muutama vuosi sitten myös Matias Tiala.

– Kiinnostuin ohjelmistorobotiikasta ymmärtäessäni, että Suomessa tehdään edelleen paljon manuaalista tietotyötä. Sen jälkeen kävin aihetta käsittelevillä kursseilla ja toteutin omia harjoitusprojekteja UiPath-työkalulla.

Aiemmin elektroniikkainsinöörinä työskennellyt Tiala päätyi konsultiksi Starialle alkuvuodesta 2018. Uudessa työpaikassaan hän pääsi soveltamaan käytännönläheistä osaamistaan ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntämisessä sekä Starian palveluliiketoimintojen automatisoinnissa että ulkoisten asiakkaiden kanssa. Nykyään Tiala toimii liiketoimenjohtajana vastaten kokonaisuudessaan Starian ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyliiketoiminnasta.

Haastattelussamme hän haluaa keskittyä teknologioiden esittelyn sijaan siihen, miten automatisointiprojektit johdetaan onnistuneesti maaliin.

– Olen huomannut, että ongelmia tuottaa ymmärtää kehitysprojektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Toisaalta automatisaatiota seuraava tehokkuuden kasvu on osattava johtaa organisaation hyödyksi.

 

“Automatisaatiota seuraava tehokkuuden kasvu on osattava johtaa organisaation hyödyksi.”

 

Tialan mukaan kaikki alkaa uudistuksen vaikutusten määrittelystä.

– Riippumatta yrityksen koosta ja toimialasta, valmisteluihin on otettava mukaan ihmiset, joiden työhön muutos vaikuttaa. Näin varmistutaan siitä, että toimintamallit kehittyvät tekijöiden näkökulmasta oikeaan suuntaan. Työntekijöiden osallistaminen vaatii avointa viestintää yrityksen johdon pyrkimyksistä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa työntekijät otetaan mukaan muutoksen suunnitteluun, sitä parempi vaste sille saadaan.

 

Avainasemassa riittävät resurssit ja vapautuneen potentiaalin hyödyntäminen

Jotta automatisointiprojekti saadaan toteutettua, pitää resurssien olla kunnossa. Teknisen toteutuksen pohjana toimii prosessiosaaminen.

– Kehitysprojektiin lähdettäessä pitää löytyä osaamista niin ohjelmistorobottien rakentamisesta, prosesseista kuin järjestelmistäkin. Ohjelmistorobotti pystyy tekemään monia asioita eri tavalla kuin ihminen. Se voi esimerkiksi lukea tuhansia ostolaskuja muistiin ja käsitellä ne kerralla. On tärkeää, että automatisoitavan prosessin substanssiosaaja pystyy kertomaan tekniselle toteuttajalle, miten robotin tulee toimia ja mikä on haluttu lopputulos.

 

Matias Tiala

 

Tiala muistuttaa, ettei ohjelmistorobottien myötä automaattisesti saada enemmän aikaiseksi. Etukäteen pitää miettiä sitä, miten automatisoinnin myötä vapautuva potentiaali otetaan hyötykäyttöön.

– Toteutuksille lasketaan usein säästöjä, esimerkiksi kuinka paljon sen seurauksena vapautuu työtunteja. Jos useamman henkilön työ keventyy, täytyy miettiä, miten vapautunut aika hyödynnetään asiakkaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Sekin on vapautuneen ajan hyötykäyttöä, että kiire vähenee ja työn jäljestä tulee sitä kautta laadukkaampaa.

 

Taloushallinto suunnannäyttäjänä

Tialan mielestä robotisaatio ja automaatio ovat strategisia kysymyksiä, joissa asioita tehdään kokonaisvaltaisesti ja pyritään muuttamaan laajasti yrityksen ajattelutapaa.

– Tietysti kokonaisuus koostuu yksittäisistä projekteista ja toteutuksista, mutta ilman kokonaisuuden hahmottamista voidaan automatisoida osa-alueita, joiden vaikutus jää kokonaisuuden kannalta vähäiseksi, hän sanoo.

 

“Robotisaatio ja automaatio ovat strategisia kysymyksiä, joissa asioita tehdään kokonaisvaltaisesti”

 

Käytännössä robotit soveltuvat lähes kaikkiin manuaalisiin sekä toistuviin tehtäviin. Monesti ensimmäiset kokeilut ohjelmistorobotiikan saralla tehdään taloushallinnon puolella, koska siellä on paljon toistuvaa käsittelyä sisältäviä tehtäviä.

– On liiketoiminnan ja käytetyn järjestelmän muodostamasta kokonaisuudesta kiinni, missä automatisointi olisi eniten hyödyksi. Mielelläni näkisinkin, että rohkeammin lähdettäisiin miettimään toteutuksia myös ydinliiketoiminnan tarpeisiin.

Tiala kuitenkin suhtautuu varauksella ajatukseen asiakaspalvelun täydellisestä automatisoinnista.

– Uskon ihmisten arvostavan sitä, että he voivat kommunikoida toisen ihmisen kanssa, enkä lähtisi kovin helposti automatisoimaan kaikkea asiakaspalvelua. Maailmassa mennään usein ääripäästä ääripäähän. Tällä hetkellä arvostetaan tehokkuutta ja helppoutta, jota roboteilla tavoitellaan. Kun teknologia kehittyy riittävän kauan, nostaako asiakaspalvelun ja ihmiskontaktin arvostus uudelleen päätään, hän pohtii.

 

Starian Ite wiki-profiili

Starian kotisivut