Digitaalisen transformaation myötä bisneksen kehittäminen kulkee nyt käsi kädessä ohjelmistokehityksen kanssa. Koska softakehityksestä on tullut yrityksille niin tärkeää, vaaditaan siltä myös tehokkuutta. Monen yrityksen haasteena on kuitenkin näkyvyyden puute ohjelmistokehityslinjan päällä ajettaviin projekteihin.

Eficoden ratkaisu ongelmaan on ROOT DevOps Platform. Sen myynnistä, markkinoinnista ja kansainvälistymisestä vastaava Niko Herold sekä tuotepäällikkö Tuomas Keränen tulivat haastatteluumme kertomaan, mistä ROOT:ssa on kyse.

– Ohjelmistot ja niiden kehittäminen näyttelevät isoa roolia yrityksen toiminnassa, vaikka se ei tarjoaisikaan softaa lopputuotteena. Ydinliiketoimintaa digitalisoitaessa bisneksen kehittäminen tarkoittaa kuitenkin aika pitkälle softakehitystä. Kun ohjelmistoa pystytään kehittämään nopeasti, myös bisnes kehittyy nopeammin, Keränen aloittaa.

Digitaalinen transformaatio on tehnyt yhä useammasta yrityksestä enemmän tai vähemmän softataloja, jolloin myös alan kompetensseja on lähdetty palkkaamaan talon sisälle.

– Kaikkea ei kuitenkaan kannattaisi tehdä itse, vaan mahdollisimman tehokkaan toiminnan synnyttämiseksi asioita tulisi myös ulkoistaa. ROOT-tuotantolinjan avulla voidaan automatisoida manuaalitekemistä ja tuoda läpinäkyvyyttä ohjelmistokehitykseen, Keränen jatkaa.

ROOT Platform helpottaa softalinjaston suorituskyvyn analysointia

DevOps-menetelmä keskittyy softakehityksen kehittämiseen. Heroldin mukaan siinä tähdätään mahdollisimman lyhyisiin läpimenoaikoihin, jolloin uudet, korkealaatuiset toiminnallisuudet saadaan loppukäyttäjille mahdollisimman lyhyellä syklillä.

– Tämä mahdollistuu, kun automatisoidaan softakehityksen perinteistä käsityötä, kuten testausta. ROOT Platformin avulla pystytään arvioimaan, missä kehitystyön pullonkaulat ovat, mitkä ovat läpimenojat ja mitä kukakin tietyllä hetkellä tekee. Näin voidaan jatkuvasti analysoida softalinjaston suorituskykyä. Näkyvyyden avulla prosessiin päästään tekemään muutoksia ja sitä kautta lisätään seuraavan syklin tehokkuutta, hän kertoo.

“Autotehdas toimii samalla tavalla. Siellä on koko ajan näkyvillä, miten tuotanto etenee ja mitä linjastoilla tapahtuu”

– Autotehdas toimii samalla tavalla. Siellä on koko ajan näkyvillä, miten tuotanto etenee ja mitä linjastoilla tapahtuu. Samalla tavalla me tuomme näkyville tiedon, jota johtoporras, tiimipäälliköt ja softakehittäjät tarvitsevat prosessin tehostamiseksi, Keränen jatkaa.

 

Tuomas Keränen (vasemmalla) ja Niko Herold kertovat, että ohjelmistokehittäjät ovat olleet ROOT Platformista innoissaan.

 

ROOT:n pohjana on valmis, laajalti käytössä oleviin ohjelmistokehityksen työkaluihin perustuva integroitu ratkaisu, jonka ympärille Eficodessa on rakennettu myös omia ratkaisuja muun muassa pääsynhallintaan ja analytiikkaan liittyen.

Halutessaan asiakas saa siirrettyä palveluun kaiken ohjelmistokehitystoimintansa. Eficode huolehtii tuotantolinjan täydestä ylläpidosta.

– Vastaamme tuotantolinjan ylläpidosta ja suorituskyvystä. Jos asiakkaalla on olemassa oma työkalualusta tai yksittäisiä kehitystyökaluja, niin he voivat ulkoistaa sen ylläpidon meille ja keskittyä täysin ydinliiketoimintaansa. Asiakkaan projektit säilyttävät täyden autonomiansa eli he ovat vastuussa projektikohtaisesta tehostamistyöstä, Herold kertoo.

Softakehityslinjaston ulkoistaminen vapauttaa kehittäjät ylläpitotöistä

Heroldin mukaan ROOT Platform on suunniteltu organisaatioille, joilla on vähintään parikymmentä kehittäjää. Hän sanoo, että ohjelmistokehittäjät ovat olleet palvelusta innoissaan. Se vapauttaa heidät tuotantolinjan työkalujen ylläpitovastuusta, jolloin työpanos voidaan laittaa kokonaisuudessaan itse kehitystyöhön.

– Työkaluihn liittyvät integraatiot sekä työkalujen ja integraatioiden ylläpito ovat tehtäviä, joita kehittäjät eivät haluaisi yleensä tehdä. Varsinaisen projektityön kannalta on voimauttavaa, että tekijät kokevat olevansa vastuussa vain niistä asioista, joita osaavat parhaiten. Jos alusta on omassa ylläpidossa, sen toiminnassa ilmenevän ongelman korjaaminen voi kestää kauan ja näkyä työajan menetyksenä tai isonakin rahallisena tappiona, Herold sanoo.

“Varsinaisen projektityön kannalta on voimauttavaa, että tekijät kokevat olevansa vastuussa vain niistä asioista, joita osaavat parhaiten.”

Eficoden puolesta ROOT Platformiin on valittu kustannustehokas ja joustava työkalusetti. Tarvittaessa se voidaan kuitenkin räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

– Mukana on projektinhallinnan työkaluja, versionhallintaa, jatkuvan integroinnin vaatimia työkaluja, erilaisia testiautomaatiotyökaluja ja niiden päällä monitorointi ja analytiikka. Suureen työkalumäärään paneutuminen vaatii aikaa ja osaamista, joten vain harva softakehittäjä pystyy oikeasti johtamaan DevOpsia, Keränen sanoo.

Tuotantolinja on käyttövalmis nopeallakin aikataululla. Kaikkia palikoita ei myöskään tarvitse ottaa käyttöön kerralla.

– Käyttö voidaan aloittaa yksittäisellä työkalulla ja DevOps-transformaation edetessä kokonaisuutta pystytään rakentamaan pala kerrallaan, Herold kertoo.

– Yhteistyön alkaessa kartoitamme aina asiakkaan tilanteen ja sen hetkisen toimintamallin, jonka jälkeen tehdään kehittämissuunnitelma ja katsotaan sopivat työkalut. Hyvä työkalusarja tarjoaa loistavan perustan DevOps-transformaatioon kuuluvalle kulttuurin muutokselle, Keränen päättää.

 

Eficoden Ite wiki-profiili

Eficoden kotisivut

Eficode ROOT DevOps Platformin verkkosivut