Reilut kymmenen vuotta sitten maailmalle esiteltiin ensimmäinen lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä toteutus – Bitcoin. Kryptovaluutta on osoittanut, että lohkoketju voi toimia. Onkin luonnollista, että lohkoketjujen hyödyntäminen myös muilla toimialoilla herättää kiinnostusta.

Ohjelmistokehitystalo IWA:n Rami Korhonen nimeää lohkoketjujen suurimmaksi lisäarvoksi luottamuksen vahvistamisen prosesseissa.

– Perinteisesti luottamus on pohjautunut erilaisiin keskitettyihin auktoriteetteihin. Omaan elämäämme vaikuttavissa asioissa luotamme valtion kykyyn toimia järkevästi ja raha-asioissa luotamme pankkeihin. Maailma on kuitenkin täynnä esimerkkejä tämän luottamuksen murenemisesta, kuten talouskriisien aiheuttama pankkien maksukyvyttömyys tai epäonnistuneesta talouspolitiikasta seurannut hyperinflaatio. Lohkoketjuteknologian avulla voidaan luoda luottamusta myös sellaisten toimijoiden välille, joiden intressit eivät ole kaikissa asioissa yhtenevät.

 

“Lohkoketjun avulla voidaan luoda luottamusta myös sellaisten toimijoiden välille, joiden intressit eivät ole kaikissa asioissa yhtenevät”

 

Korhonen sanoo, että lohkoketju sopii erityisesti isoissa ekosysteemeissä tapahtuviin prosesseihin, joihin liittyy transaktioita toisilleen tuntemattomien tahojen välillä.

Suomessa on totuttu luottamaan toisiin, joten pelkällä luottamus-argumentaatiolla luulisi olevan vaikea myydä lohkoketjuteknologiaa suomalaisille organisaatioille. Korhonen kuitenkin muistuttaa, ettei pidä liikaa tukeutua ajatukseen, että edes Suomessa asiat toimivat aina moitteettomasti.

– Bitcoinin luotettavuus korreloi suoraan sen käytön kanssa. Mitä enemmän käyttöä on, sitä luotettavammaksi se muuttuu. IWA:ssa meitä kiinnostaa se, miten lohkoketjun lupaus luottamuksesta voidaan tuoda muille aloille, joissa esiintyy luottamuspulaa.

 

Julkisilla lohkoketjuilla ratkaistaisiin monia rakennusalan ja maankäytön ongelmia

IWA:lla on toimialakokemusta erityisesti kiinteistö- ja rakennusalalta. Korhoselta löytyykin useita esimerkkejä tilanteista, joihin lohkoketjut voisivat näillä aloilla sopia.

– Potentiaalisena kohteena tulee mieleen hankintaketjut ja datan välitys rakennushankkeissa. Tällä hetkellä alalla on ongelmia esimerkiksi materiaalien laatukriteerien varmistamisessa. Myös materiaalihankinnoissa voi olla epäselvyyksiä. Toisaalta lohkoketjujen avulla voitaisiin puuttua myös harmaaseen talouteen, joka nousee silloin tällöin rakennusalaa käsitteleviin otsikoihin.

Korhonen uskoo, että julkiset lohkoketjut saattaisivat laittaa rahan nopeammin liikkeelle. Hänen mukaan rakennusalan pienten toimijoiden ja alihankkijoiden on joskus pitkissä alihankintaketjuissa vaikea saada maksujaan ajoissa.

– Jos toimitusvahvistukset ja maksutiedot olisivat lohkoketjussa kaikkien nähtävillä, rahan voisi kuvitella liikkuvan nopeammin alihankkijoille.

Toiseksi esimerkiksi Korhonen nostaa kiinteistösijoittamisen, joka toistaiseksi on ollut lähinnä isojen pelureiden puuhaa.

– Voin kuvitella maailmaan lohkoketjupohjaisia joukkorahoitusprojekteja kiinteistösijoittamiseen. Niiden myötä yksittäinen ihminen voisi sijoittaa vaikka 100 euroa ostoskeskuksen rakentamiseen ja seurata, miten projekti etenee. Olemme itse asiassa olleet jo kehittämässä kiinteistösijoittamisen Propfoliojoukkorahoituspalvelua Dubaissa.

 

Rami Korhonen

 

Maailmalta klassinen esimerkki on maanomistus. Korhonen kertoo, että Ruotsissa on jo testattu paikallisen maarekisterin siirtämistä lohkoketjuun. Suurimmat hyödyt lohkoketjuteknologiasta saataisiin kuitenkin kehitysmaissa.

– Kehitysmaissa vallankahvassa olevat ja suuryhtiöt voivat käyttää räikeästi hyväkseen tilannetta, joissa ihmiset eivät pysty todistamaan asuttamansa maa-alan omistamista. Jos näissä maissa maanomistus saataisiin julkiseen lohkoketjuun, vaikutukset olisivat vain positiivisia. Korruptio, isojen toimijoiden ylivalta ja maankäyttöön liittyvät riidat vähenisivät merkittävästi.

 

Lohkoketjujen hyödyntäminen vaatii organisaatiolta avoimuutta

Kryptovaluutat ovat olleet varsinkin viime vuosina useasti esillä mediassa ja varmasti kaikki ovat voineet lukea juttuja Bitcoineilla miljonääreiksi rikastuneista.

Pari vuotta sitten Bitcoinin arvon ollessa toistaiseksi korkeimmillaan hype oli erityisen suurta. Silloin myös kryptovaluuttoihin perehtymättömät henkilöt laittoivat siihen kiinni isojakin rahasummia.

– Kun kupla puhkesi ja Bitcoinin arvo romahti 75 prosenttia, monet näistä ihmisistä kokivat tulleensa huijatuiksi ja nimesivät lohkoketjut huuhaaksi. Todellisuudessa kaikkien olisi hyvä ymmärtää, että lohkoketjuteknologia on alkutekijöissä ja sen erilaisia sovellustapoja opitaan vasta vähitellen ymmärtämään. On mielenkiintoista nähdä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Korhonen kertoo, että jo nyt löytyy ratkaisuja, kuten IBM:n käyttämä Hyperledger, joita isojenkin firmojen on suhteellisen helppo hyödyntää.

– Luulen, että tulevaisuudessa lohkoketju ja tekoäly toimivat vahvemmin yhdessä. Yhtenä visiona voisi olla rakennusalan big data-palvelu, jossa tekoälyn avulla jalostetaan informaatiota alan parhaista käytännöistä. Eri tahot voisivat syöttää järjestelmään dataa tekoälyn myllättäväksi ja he saisivat siitä palkkioksi virtuaalivaluuttaa, jolla voisivat sitten hankkia itselleen järjestelmän rikastamaa dataa, Korhonen jatkaa.

 

Luulen, että tulevaisuudessa lohkoketju ja tekoäly toimivat vahvemmin yhdessä”

 

Korhosen mielestä lohkoketjun hyödyntäminen sopii organisaatioon, jonka ajattelutapa perustuu muutenkin vahvasti avoimuuteen. Myös bisneksen olisi hyvä olla alustamaista.

– Oma tietokanta on parempi ratkaisu, jos yrityksellä on vahva halu pitää data omissa käsissään. Lohkoketjun soveltuvuutta kannattaa miettiä silloin, jos toimintaan liittyy iso määrä osapuolia ja transaktioita tilanteessa, jossa on kasvanut riski väärinkäytöksille.

Korhonen kuitenkin toivottaa kaikki lohkoketjuista kiinnostuneet yritykset juttusille. IWA:n joukoista löytyy aiheen kovia osaajia, joiden kanssa suunnitelmia voidaan käydä läpi.

– IWA on alunperin kehittänyt Coinmotion kryptovaluuttapörssin ja jatkaa yhä sen kehittämistä asiakkaalleen Prasokselle, joka omistaa palvelun. Lisäksi tiimimme kuuluu liiketoiminta-analyytikko, jonka erikoisosaamista ovat kryptovaluutat ja lohkoketjut. Kun asiakkaamme on vakavasti kiinnostunut lohkoketjun mahdollisuuksista, hän tulee mukaan ja tekee analyysin siitä, onko idea järkevästi toteutettavissa lohkoketjuratkaisulla. Tämän jälkeen teemme suosituksen toteutustavasta ja pilotointi on mahdollista käynnistää, Korhonen kertoo.

– Jos tuntuu, että oma idea voisi olla toteutettavissa lohkoketjuteknologian avulla, niin rohkeasti vain yhteyttä tähän suuntaan!

 

IWA:n Ite wiki-profiili

IWA:n kotisivut