Ohjelmistokehitysprojektin toteutus on kahden kauppa. Helposti esiin nostetaan vain toimittajan vastuu, mutta projekti kulkee sujuvasti eteenpäin, kun myös tilaaja ymmärtää oman roolinsa.

Ketterään ohjelmistokehitykseen erikoistuneen Codenton tuore myyntijohtaja Jami Sjöblom tietää, mitä voi tapahtua, jos tarjouspyyntövaiheessa asiat tehdään huonosti.

– Olen törmännyt tarjouspyyntöihin, joihin on kirjattu perustelemattomia linjauksia esimerkiksi käytettäviin teknologioihin tai arkkitehtuuriratkaisuihin liittyen. Pahimmillaan tällaiset tarjouspyynnöt johtavat huonoihin kumppanivalintoihin ja toteutuksiin.

Sjöblom muistuttaakin, että on toimittajan vastuulla ohjata väärään suuntaan katsovaa asiakasta.

– Jos toimittaja saa käsiinsä huonoja linjauksia sisältävän tarjouspyynnön, hänen tehtävänä on haastaa asiakasta ja tarvittaessa arvioida, millainen ratkaisu toimisi paremmin. Ennakkovalmistelujen aikana toimittajan rooli korostuu myös tilanteissa, joissa asiakas ei ole vielä tarkkaan pohtinut projektin toteutusta. Silloin asiantunteva toimittaja pystyy tukemaan asiakasta projektin suunnittelussa.  

 

Jos toimittaja saa käsiinsä huonoja linjauksia sisältävän tarjouspyynnön, hänen tehtävänä on haastaa asiakasta ja tarvittaessa arvioida, millainen ratkaisu toimisi paremmin.”

 

Ennen Codentolle siirtymistä Sjöblom ehti työskennellä kolme vuotta myyntipäällikkönä Cinialla. Hän huomasi, että usein asiakkaat alkavat pohtia juuri projektin teknistä toteutusta, vaikka oleellisempaa olisi kertoa toimittajalle riittävän tarkasti liiketoiminnasta.

– Jos it-hankkijalla ei ole teknologiaosaamista esimerkiksi ohjelmointikielestä, valinnassa kannattaa kuunnella aihepiirin ammattilaista. Kun kehittäjä on ymmärtänyt asiakkaan liiketoiminnan, hän kyllä hahmottaa, miten tekninen toteutus tulee tehdä.

Sjöblomin mukaan on tärkeää kertoa esimerkiksi siitä, kuka lopputuotetta käyttää ja millaisia toiminnallisuuksia siltä vaaditaan.

– Esimerkiksi koneita valmistavalla teollisuusyrityksellä voi olla tarve ennakoivaa huoltoa tukevalle softalle. Silloin kehittäjän täytyy ymmärtää ensisijaisesti, millaisia asioita huoltopäällikön on ohjelmiston avulla nähtävä.

Jos tilaajalle ei ole täysin selvää, millä ratkaisuilla toiveita voidaan toteuttaa, budjetoinnin tärkeys korostuu entisestään.

– Kun asiakas pystyy heti alussa sanomaan, millainen taloudellinen panos projektille voidaan antaa, toimittaja osaa kertoa, mahtuuko haluttu toteutus budjettiin.

 

Tuoteomistajan on pysyttävä sopivan lähellä kehitystiimiä

Sjöblom kehottaa miettimään sekä teknologian että ohjelmistoprojektin toimittajan valintaa tarkkaan. Vaikka kovimmassa nosteessa olevien Open Source-teknologioiden hyödyntäminen tuntuisi houkuttelevalta, ei se aina ole viisas ratkaisu.

– Ei välttämättä kannata lähteä uusimman hypen mukana, vaan pyrkiä valitsemaan vakiintuneita teknologioita, joiden osaajia riittää tulevaisuudessakin. Silloin myös toimittajalukkoon päätymisen riski pienenee, Sjöblom pohtii.

Myös suljetuilla teknologioilla on omat plussat ja miinuksensa. Toisaalta valmiit ohjelmistokomponentit takaavat projektille nopean lähdön, mutta toisaalta myös lisenssikulut softan koko elinkaaren ajalta voivat nousta suuriksi.

– Pyörää ei silti pidä keksiä uudestaan. Hyvän toimittajan tunnusmerkkeihin kuuluu kyky neuvoa asiakasta valmispalikoiden käytössä. Yhtä tärkeässä osassa ovat sopivat ohjelmointirajapinnat, joiden avulla mahdollistetaan integraatioiden tekeminen.

 

Codenton uusi myyntijohtaja Jami Sjöblom uskoo, että ohjelmistokehitysprojektissa päästään parhaaseen lopputulokseen, kun asiakkaan ja toimittajan kemiat kohtaavat ja projektia viedään eteenpäin yhteistyössä.

 

Kun projektissa päästään vauhtiin, kehitystiimillä on oltava tilaa työn toteuttamiseen.

– Kun sprintti on lyöty lukkoon, täytyy sovituista asioista pitää kiinni ja kehitystiimille antaa työrauha. Tuoteomistajan on oltava kehittäjien tavoitettavissa, mikäli ilmenee kysymyksiä. Radiohiljaisuus voi pahimmillaan johtaa ei-toivottuihin ratkaisuihin lopputuotteessa tai projektin viivästymiseen. Yleensä projektin scrum master pitää kuitenkin huolen siitä, että kaikki projektin osapuolet ovat ajan tasalla sen kulusta, Sjöblom sanoo.

 

Yhteiset toimintamallit kehittyvät palautetilaisuudessa

Sjöblom kertoo, että on uransa aikana tottunut juttelemaan kehitysjohtajien kanssa ja uskoo, että perinteistä asiakas-toimittaja -tasoa syvemmälle päästään, kun asioita pohditaan yhteistyössä läpi koko projektin. Siksi hän suosittelee loppuraportointia myös kasvotusten.

– Molemminpuolinen palaute antaa parhaat edellytykset mahdollista jatkokehitystä silmällä pitäen. Täydellistä projektia ei ole olemassa ja erityisesti ensimmäisten sprinttien aikana vasta opetellaan toisen osapuolen toimintatapoja. Projektin retrossa olisi hyvä olla läsnä koko kehitystiimi, sekä tilaajan puolelta myös kaupallisesta puolesta vastaavaa henkilöstöä ja johtoa.

 

Molemminpuolinen palaute antaa parhaat edellytykset mahdollista jatkokehitystä silmällä pitäen.”

 

Tärkeää on keskustella avoimesti myös tulevaisuuden suunnitelmista. Sjöblom kertoo, että joskus jatkokehityspyynnöt tulevat eteen turhan kiireisellä aikataululla.

– On virhe ottaa yhteyttä vasta siinä vaiheessa, kun kehittäjä tarvitaan saman tien. Ylläpitomoodiin siirtymisen jälkeen olisi hyvä osata kommunikoida ajoissa jatkokehitystarpeesta esimerkiksi kysymällä, onko tiimi käytettävissä kolmen kuukauden päästä. Silloin sopimuksetkin saadaan kuntoon hyvissä ajoin ja kaikilla osapuolilla on helpompi olla.

Jatkokehityksen vaatimasta budjetista ei myöskään kannata tehdä olettamuksia ensimmäisen kehitysjakson perusteella.

– Alibudjetointi johtaa siihen, että softan sisällöistä joudutaan karsimaan. Vuosibudjetointi hankaloittaa ketterää kehitystä, koska kehitystä kaipaavia asioita voi tulla ilmi vasta projektin aikana. Jos budjetti ei riitä niiden toteutukseen, sovellus ei palvele tarkoitustaan ajoissa. Sudenkuoppien välttämiseksi kannattaa varata lisäbudjettia yllättävien tilanteiden varalle.

Ohjelmistokehitysprojektiin kumppania valitseville yrityksille Sjöblomilla on selkeä viesti.

– Kannattaa valita sellainen toimittaja, jonka kanssa on helppo olla ja käydä avointa keskustelua. Se on tärkeämpää kuin sopivat referenssit. Mielestäni onnistuneimpia ovat olleet sellaiset projektit, joissa kemiat ovat kohdanneet asiakkaan kanssa ja ollaan hyvässä yhteishengessä viety projektia eteenpäin.

 

Keskustele projektisi askelluksesta Jamin kanssa – varaa aika

 

Codenton Ite wiki-profiili

Codenton kotisivut