Vuonna 1997 perustetulla Verkkoasemalla päätettiin kolme vuotta sitten uudistaa strategia ja muotoilla liiketoiminta uudelleen. Verkkopalveluihin ja digitaaliseen markkinointiin erikoistunut yritys oli kokenut sekä omistajan että toimitusjohtajan vaihdoksen.

Kun muutoksen tuulet puhalsivat, lähdettiin samalla kertaa miettimään, mitä digimarkkinointi oikein on ja miten sillä voi tehdä kannattavaa bisnestä?

– Siinä prosessissa päätettiin ottaa käyttöön malli, joka listaa digitaalisen markkinoinnin vaiheet: Reach, Engage, Activate, Nurture ja Enhance, eli REANE, kertoo digitaalisen markkinoinnin liiketoiminnasta Verkkoasemalla vastaava Riikka Pohjanen.

– Halusimme tarjota selkeän tavan ottaa digimarkkinointi haltuun, hän jatkaa.

Verkkoaseman malli pyrkii vastaamaan internetin myötä asiakkaiden toiminnassa ja digitaalisen markkinoinnin maailmassa tapahtuneeseen muutokseen.

– Sen sijaan, että yritetään vain tavoittaa asiakkaita eri kampanjoilla, rakennetaan nettiin ostopolku, joka sisältää kaiken sen vuorovaikutuksen, mitä verkossa tapahtuu asiakassuhteen rakennuksen aikana. Jos markkinointi tavoittaa ihmiset, mutta he eivät sitoudu, liiketoimintamahdollisuudet karkaavat, Pohjanen sanoo.

 

”Jos markkinointi tavoittaa ihmiset, mutta he eivät sitoudu, liiketoimintamahdollisuudet karkaavat”

 

Verkkoaseman asiakkaat koostuvat suurelta osin b2b-kentästä, jossa osto- ja myyntiprosessit voivat olla pitkiä ja digitaaliset sisällöt yhä merkittävämmässä asemassa asiakkaan päätöksissä. Usein b2b-markkinoinnin ongelmana on se, että markkinointi jää myynnistä irralliseksi osaksi, jolloin se on tehotonta ja vaikeasti mitattavaa.

Verkkoaseman REANE-malli taas mukailee inbound-markkinoinnin analogiaa. Alkuvaiheessa kiinnostuneet tai tarjonnasta tietämättömät asiakkaat pyritään tavoittamaan digitaalisista kanavista ja tuomaan yrityksen verkkosivuston vieraiksi laadukkaan sisällön avulla.

Kun potentiaalinen asiakas on tavoitettu, hänet pyritään sitouttamaan yrityksen digitaaliseen kanavaan ja hoivaamaan aina kaupaksi ja suosittelijaksi saakka.

– Kun potentiaalinen asiakas saadaan tavoitettua, niin seuraavaksi meidän pitäisi saada hänen sähköpostiosoitteensa, eli kääntää hänet verkkovieraasta tunnistetuksi henkilöksi. Sen jälkeen tulee nurturointi-vaihe, jossa liidejä hoivataan kohti asiakkuutta. Verkkoaseman mallissa digitaalinen markkinointi ei kuitenkaan sisällä vain kertakauppaa, vaan yhteys jatkuu kohti uusia ostoja ja niin tyytyväisiä asiakkaita, että he ovat valmiita suosittelemaan toimittajaa eteenpäin.

 

Digitaalinen markkinointi ja teknologiat

Inbound-markkinoinnin mallit ovat yleisesti käytettyjä, mutta Pohjasen mukaan digimarkkinoinnin kumppanin tulee myös varmistaa, että kaikki mahdollinen manuaalinen työ on asiakasyrityksessä automatisoitu.

Tämä vaatii markkinointikumppanilta myös teknistä osaamista eli kyvykkyyttä rakentaa sähköisiä ratkaisuja softaa soveltaen ja tuottaen.

Esimerkiksi verkkosivuille upotetulla laskurilla voi samaan aikaan auttaa verkkovieraita luomaan tarjouksen, sekä tunnistaa liidin.

 

Riikka Pohjanen vastaa digitaalisen markkinoinnin liiketoiminnasta Verkkoasemalla.

 

Integraatiot astuvat kuvaan erityisesti siinä kohdassa, kun markkinoinnin tuotoksia viedään esimerkiksi CRM:ään. Verkkisläiset tuntevat CRM-kentän hyvin, sillä yritys kehittää myös omaa CRM:ää.

Riikka Pohjasen viesti on selkeä: myynnin ja markkinoinnin panokselle saadaan paras mahdollinen vastine silloin, kun kaikki tarpeellinen tieto päästään viemään integraatioiden kautta yhteen kanavaan.

– Digitaalisella kokonaisuudella asiakkuuksien solmimisesta saadaan mahdollisimman tehokasta.

 

Mistä digimarkkinoinnin kehittämisessä lähdetään liikkeelle?

Miten Verkkoasemalla lähdetään liikkeelle asiakkaan digimarkkinoinnin kehittämisessä? Riikka Pohjasen mukaan se ei onnistu ilman asiakkaan panosta.

– Yleensä aloitamme yhteisellä workshopilla, sillä me emme voi tulla sivusta laastaroimaan digitaalista tekemistä vieraan bisneksen päälle. Sen sijaan otetaan alkuun myynti ja markkinointi, sekä mahdollisesti asiakasyrityksen johto mukaan keskusteluun. He ovat oman alansa asiantuntijoita ja ymmärtävät alan toiminnan ja myyntiprosessit. Yhdessä voimme sitten miettiä sitä, miten liiketoimintaa voisi tukea verkossa parhaiten.

Oman digitaalisen palvelun ja markkinoinnin kehittäminen on siis aina yhdistelmä digitalisaation potentiaalia sovellettuna yrityksen toimialakokemukseen.

– Digimarkkinointi nojaa aina sisältöihin koska niillä asiakkaita voidaan puhutella oikein.

Ja sisällöntuotanto vaatii aina vahvaa substanssiosaamista, tai muuten viesti ja samalla yrityksen brändi kärsii.

 

Verkkoaseman tiimi eli verkkisläiset.

 

Mitkä digitaaliset markkinointikanavat Verkkoasemalla nähdään tärkeimpinä b2b-kentässä?

– Se riippuu markkinasta. Länsimaissa Google ja YouTube ovat hyvin keskeisessä roolissa valtavien volyymiensa vuoksi. Myös esimerkiksi Facebook ja LinkedIn ovat tärkeitä, joissain tapauksissa Instagram.  Jos toimitaan venäjän markkinassa, siellä on Googlen ohella Yandex, ja Kiinassa Googlen käyttöä rajoitetaan, jolloin on otettava huomioon paikalliset mediat.

Verkkoasemalla on päädytty myös konsultoimaan asiakkaita eri teknologioiden käytöstä.

– Erilaisia työkaluja on valtavasti ja kun eri yritysten myyjät soittelevat, voi iskeä paniikki. Asiakkaat toivovatkin usein, että digimarkkinoinnin kumppani pystyy jäsentämään eri teknologioiden tarpeellisuutta ja auttamaan valitsemaan oikeat omaan työkalupakkiin. Integraatioiden avulla takaamme, että työkalut toimivat hyvin yhteen. Teknologiakokonaisuuden täytyy olla asiakkaalle hallittava.

Parhaimmillaan markkinointiteknologiaan investointi näkyy myynnissä konkretisoituvina euroina. Digimarkkinointi on kuitenkin palveluiden, kanavien ja sisältöjen testaamista ja sitä kautta toimivien markkinointiaktiviteettien löytämistä.

 

”Digitaalinen markkinointi ja myynti vie meitä siihen suuntaan, että tulosten mittaaminen on mahdollista – se on ainoa järkevä tapa tehdä markkinointia.”

 

-Kun markkinointiautomaation työkalut alkoivat yleistyä, myynti ja markkinointi tulivat lähemmäs toisiaan ja niiden on nykyään pakko tehdä yhteistyötä. Myynti tietää ketä pitäisi puhutella ja millä tavalla, markkinointi taas tietää miten eri kanavissa kuuluu olla esillä. Digitaalinen markkinointi ja myynti vie meitä siihen suuntaan, että tulosten mittaaminen on mahdollista – se on ainoa järkevä tapa tehdä markkinointia.

Verkkiksen tavan toimia ovat todenneet tulokselliseksi myös asiakkaat – Verkkoaseman liiketoiminta on kolmen viimeisen vuoden aikana kasvanut viiden henkilön toimistosta 16 hlöä työllistäväksi markkinointiteknologiatoimistoksi.

 

Verkkoaseman Ite wiki-profiili

Verkkoaseman kotisivut