logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Alkaako tekninen velkakattosi tulla vastaan? – Siirry julkiseen pilveen ennen kuin on liian myöhäistä

28.1.2019 - Jani Meuronen - Tekninen velka

Monissa yrityksissä sopiva hetki roadmap-ajattelulle ja liiketoimintalähtöisen IT-infran rakentamiselle on käsillä juuri nyt.

Tekninen velka on yksi yrityksen digitalisaatiokehitystä eniten hidastavista tekijöistä. Se rinnastuu pankkilainaan, jonka ottaja pyrkii saavuttamaan halutun lopputulokseen mahdollisimman nopeasti.

IT-maailmassa teknistä velkaa synnyttävät erityisesti harkitsemattomat päätökset ja kireät aikataulut sekä suunnittelemattomuus.

Uusissa IT-projekteissa mennään usein siitä, mistä aita on matalin. Kiireessä suunnitelmallisuus unohtuu ja tekniseen ympäristöön rakennetaan toisistaan irrallisia, pistemäisiä ratkaisuja, jotka palvelevat vain yhden projektin verran. Sen jälkeen ne alkavat kasvattaa yrityksen teknistä velkaa.

Tietohallinnossa voidaan ajatella, että olemassa oleva alustaratkaisu tai järjestelmä skaalautuu ketterästi myös yrityksen myöhempiin tarpeisiin. Näin ei aina ole, ja jatkokehitysvaiheessa täytyy rakentaa uusia pistemäisiä ratkaisuja.

 

Kun kaikki raha valuu vanhojen, pistemäisten ratkaisujen ylläpitoon, yrityksen koko liiketoiminnan kehitys hidastuu ja on vaarassa rampautua.

 

Syntyy itseään ruokkiva kierre, ja pitkällä aikavälillä teknisen velan synnyttämää korkoa maksetaan joka kerta, kun halutaan tuoda uusia ominaisuuksia tai kokeilla ketterästi jotain kokonaan uutta.

Lopulta on päällä tilanne, jossa kaikki aika menee vanhan alustan ylläpitämiseen ja uusien digiratkaisujen kehittämiseen jää vain murto-osa budjetista. Kun kaikki raha valuu vanhojen, pistemäisten ratkaisujen ylläpitoon, yrityksen koko liiketoiminnan kehitys hidastuu ja on vaarassa rampautua.

 

Roadmap viitoittaa tien kohti liiketoimintalähtöistä IT-infraa

Hektisessä työympäristössä tietohallinnon ja liiketoiminnan väliseen vuoropuheluun ei aina ymmärretä käyttää riittävästi aikaa. Sujuva kommunikointi liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä on kuitenkin tärkeää onnistuneiden IT-palveluiden luomiseksi ja teknisen velan minimoimiseksi. Jos uuden ratkaisun rakentamiselle annetaan aikaa viikko, ei tietohallinnolle jää muuta vaihtoehtoa kuin kiireessä tehty toteutus.

Ketterästi toimivia ja liiketoimintaa hyödyttäviä IT-ratkaisuja voidaan lähteä suunnittelemaan luomalla malli, jossa tietohallinto tekee vahvaa yhteistyötä liiketoiminnan kanssa. Kun vuoropuhelu on jatkuvaa, saadaan IT-infrastruktuuriin liittyvät asiat kytkettyä saumattomasti yhteen liiketoiminnan tavoitteiden ja haasteiden kanssa. Tämä mahdollistaa yhtenäisen roadmapin laatimisen palvelukehitykselle. Näin sekä liiketoiminnalle että tietohallinnolle tulee selväksi, millaisia palveluja markkinoille tuodaan ja edessä olevat haasteet pystytään ennakoimaan. Selvitystyön jälkeen voidaan lähteä kartoittamaan käyttöön otettavaa teknologiaa.

 

Roadmapin tarkoituksena on valita yhdessä juuri se alusta tai järjestelmä, joka kulloinkin parhaiten tukee bisneksen tekemistä.

 

Soveltuvimmasta teknologiasta ei ole olemassa yhtä totuutta. Roadmapin tarkoituksena on valita yhdessä juuri se alusta tai järjestelmä, joka kulloinkin parhaiten tukee bisneksen tekemistä. Yhdelle yritykselle se voi tarkoittaa Microsoft Azuren käyttöönottoa ja toiselle Amazon Web Services -alustaa. Joskus myös On premise -ratkaisu osoittautuu parhaaksi vaihtoehdoksi. Kun IT-infra tukee liiketoiminnan palveluita ja siinä on otettu huomioon modernit tavat ohjata infraa ohjelmallisesti eli API-rajapinnat ovat kunnossa ja palveluiden automatisointi mahdollistettu, saadaan rakennettua pitkän käyttöiän omaava tekninen ympäristö ja päästään eroon pistemäisten ratkaisujen toteuttamisesta.

Monissa yrityksissä sopiva hetki roadmap-ajattelulle ja liiketoimintalähtöisen IT-infran rakentamiselle on käsillä juuri nyt.

Tällä hetkellä käytössä on paljon End of Life -teknologioita. Kun mennään siitä mistä aita on matalin ja ratkaistaan tilanne päivittämällä uusi versio nykyisestä tuotteesta, tapa tuottaa palvelua ei muutu ja seurauksena teknistä velkaa kertyy lisää. Ennen kuin näistä otetaan lennosta käyttöön uusin versio, on hyvä miettiä laajemmin sitä, mitä tulevaisuudelta odotetaan ja millainen IT-infra tukee parhaiten liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

 

Telia Inmics-Nebula on luonut viisivaiheisen pilvipolku-konseptin, joka takaa saumattoman ja turvallisen tavan siirtyä pilveen. Lue lisää blogista.

 

Kirjoittaja: Jani Meuronen, Director, Digital Services, Telia Inmics-Nebula

Muita julkaisuja

Veera Kujansuu - Startupit
7 lupaavinta terveyden ja hyvinvoinnin startupia Suomesta
Suvi Lindström - Drone Olympics 2019
Drone-olympialaiset järjestetään syyskuussa Suomessa
Suvi Lindström - Autot
Suosituimmat automerkit Länsiväylällä
Veera Kujansuu - Digitalisaatio
Suomi on EU:n DESI-digitalisaatiovertailun ykkönen
Suvi Lindström - Internetin trendit
Top 6 internet-trendit 2019 by Mary Meeker
Daniel Pakkala - Digitalisaatio
Digitalisaation uudet ulottuvuudet – digitalisaation vastuut, vaikutukset ja rajoitteet monimutkaistuvat uusien teknologioiden myötä
Suvi Lindström - Digiarvoa 2019
Digiarvoa 2019-kilpailussa etsitään ideoita Suomen digitaalisen tulevaisuuden rakentamiseksi
Suvi Lindström - Digibarometri 2019
Digibarometri 2019: Suomi sijoittui jälleen vertailun kolmanneksi
Veera Kujansuu - SHIFT 2019
Ääripäitä yhdistelevä SHIFT käynnistää bisnessyksyn
Lataa lisää