Ohjelmistokehitysyhtiö IWA:n ja rakennusalan tietotalo Rakennustieto Oy:n pilottiprojektissa syntyi PEPPOL -yhteyspiste, jonka tarkoituksena on parantaa rakennusalan tuottavuutta. Haastattelimme aiheen tiimoilta IWA:n Kare Sourua, joka uskoo, että nyt pystytetty yhteyspiste on vasta alkusoittoa:

-Seuraavan parin vuoden aikana Suomessa tullaan näkemään lisää vastaavia toteutuksia ja isot teollisuudenalat lähtevät tähän mukaan. Kun yhteyspiste saadaan pystyyn, monien alojen kaupankäynti voi siirtyä PEPPOLiin, Souru sanoo.

Mistä PEPPOLissa oikeastaan on kyse?

Souru kertoo, että infrastruktuuriltaan PEPPOL (Pan European Public eProcurement On-Line) muistuttaa hiukan internet-verkkoa:

-PEPPOL tarkoittaa yhteiseurooppalaista viestintäjärjestelmää, jonka kautta eurooppalaiset julkisen sektorin toimijat ja yritykset voivat hoitaa esimerkiksi laskutusdatan siirtoa. PEPPOLissa sähköiset dokumentit liikkuvat lähettäjän ja vastaanottajan välillä yhteyspisteiden kautta, jotka puolestaan muodostavat oman verkkonsa.

Tämän vuoden alussa PEPPOL oli käytössä jo 16 Euroopan maassa. Kuitenkin se on monille suomalaisille toimijoille edelleen vieras. Suomi on totuttu näkemään kehityksen kärkipäässä varsinkin teknologian saralla, joten on aiheellista kysyä, miksi emme ole alkaneet PEPPOLin käyttäjiksi aiemmin.

Sourun mielestä on oleellisempaa miettiä, miksi joissakin maissa ollaan edellä kuin ihmetellä sitä, miksi Suomessa ollaan heräämässä PEPPOLiin vasta nyt.

-Monissa maissa riittävän iso ja visionäärinen  organisaatio on lähtenyt kirittämään projektia eteenpäin ja tällaiset maat ovat tällä hetkellä Suomen edellä. Esimerkiksi Ruotsissa Tukholman kaupunki on ottanut sen keskeiseksi elementiksi hankinnoissaan.

 

Kare Souru

 

Euroopasta kantautuvat esimerkit todistavat, ettei suomalaisten toimijoiden kannata enää jäädä katselemaan sivusta, miten PEPPOL jatkaa kehittymistään.

-Jos Euroopassa tehdään jotain, kannattaa kehityksen mukana pysyä kilpailukyvyn varmistamiseksi, Souru sanoo.

Hän odottaakin, että PEPPOLista kiinnostuvat lähivuosien aikana myös maamme julkisen puolen toimijat:

-PEPPOLin avulla julkisen puolen toimijat voivat hoitaa velvoitteitaan ajanmukaisesti. Mitä isompi julkinen hankinta, sitä enemmän potentiaalia PEPPOLin hyödyntämisessä on.

 

Tiedon yhdenmukaistuminen luo tehokkaampaa kaupankäyntiä

Liiketoiminnan kannalta PEPPOLin hyödyt ovat selvät. Järjestelmän käyttäjiksi rekisteröityneiden toimijoiden tietojärjestelmät ovat keskenään yhteensopivia. Hankinta-, logistiikka- ja laskutustietojen käsittelystä ja siirtämisestä eri järjestelmien välillä tulee aiempaa turvallisempaa ja luotettavampaa, kun kaikki käyttävät samaa standardia alustaa ja digitaalisen tunnistamisen menetelmiä.

-Tieto myös yhdenmukaistuu kaikille toimijoille. Järjestelmä tietää automaattisesti, mitä tietty yksilöity tuote tarkoittaa. On paljon helpompi tehdä kauppaa, kun tiedetään tarkasti mitä ostetaan. Samalla laskutuskin helpottuu. Asiat hoituvat kaiken kaikkiaan tehokkaammin, nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla koko Euroopan mittapuulla, Souru summaa.

 

-Järjestelmä tietää automaattisesti, mitä tietty yksilöity tuote tarkoittaa. On paljon helpompi tehdä kauppaa, kun tiedetään tarkasti mitä ostetaan.

 

Sourun mukaan PEPPOLista hyötyy minkä tahansa toimialan yritys, mutta kaupankäynti tehostuu sen avulla erityisesti silloin, kun kauppaan kuuluu paljon kilpailutusta ja kauppaa käydään vakioiduista hyödykkeistä.

Tällä hetkellä rakennusalan kustannukset ovat Pohjoismaissa korkealla verrattuna muuhun Eurooppaan. McKinsey Global Instituten tutkimuksien mukaan rakennusalan tuottavuutta on mahdollista parantaa jopa 33% mikäli hankintaa, toimitusketjuja ja työmaiden toteutuksia pystytään kehittämään ja uusia teknologioita otetaan käyttöön. Tästä syystä ensimmäisen yhteistyökumppanin etsiminen rakennusalalta oli IWA:lle luonnollista.

Uusien liiketoimintainnovaatioiden mahdollistaja

PEPPOL-yhteyspiste toteutettiin Rakennustiedon KiraDigi -projektia varten ja sen välityksellä liikkuu mm. tuotetietoja sekä laskuja. Yhteyspiste on kiinni ruotsalaisessa yhteyspisteessä, joten tiedonsiirto onnistuu myös kaikkien siihen liittyneiden toimijoiden kanssa.

IWA:ssa halutaan nimen omaan kiriä kiinni sitä aukkoa, joka Suomen ja muiden Pohjoismaiden välille on PEPPOLin osalta syntynyt. Siihen on auttanut toiminta yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa sekä Rakennustiedon kaltaisten johtavien yhteistyökumppaneiden löytyminen.

 

-Ilman muuta PEPPOL synnyttää uutta liiketoimintaa, palveluja ja uusia mahdollisuuksia monille aloille

 

Lopuksi Souru visioi vielä hetken sitä, miten PEPPOL lopulta auttaa yrityksiä automatisoimaan hankintaprosesseja ja synnyttämään uutta liiketoimintaa.

-Tulevaisuudessa tekoäly voi astua mukaan toimintaan ja silloin on mahdollista, että kaupankäynti muuttuu reaaliaikaiseksi ja tapahtuu osittain koneiden välityksellä. Ei ihmisten kannata käyttää aikaa esimerkiksi hiekan ostamiseen. Ilman muuta PEPPOL synnyttää uutta liiketoimintaa, palveluja ja uusia mahdollisuuksia monille aloille. Se mahdollistaa aivan uusia liiketoimintainnovaatioita, hän päättää.

 

IWA:n ite wiki profiili

IWA:n verkkosivut