Datan ja tietojärjestelmien määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Siksi myös tiedon hyödyntämisen ja integraatioiden merkitys kasvaa.

Digian Ville Fernelius ja Isto Kaitosaari käyvät läpi tiedon hyödyntämisen trendejä sekä murtavat niihin liittyviä myyttejä.

Fernelius vetää Digialla integraatioliiketoimintaa, ja Kaitosaari puolestaan liittyi joukkoon joulukuussa, kun hänen luotsaamansa 20-henkinen Integration House yhdistyi osaksi Digiaa yrityskaupan myötä.

– Tunnen itseni jo täysin digialaiseksi, eli integraatiotalojen integraatio on sujunut saumattomasti, Kaitosaari hymyilee.

Integration House -kaupan jatkoksi Digia ja analytiikkayhtiö Avarea ilmoittivat maaliskuussa yrityskaupasta. Nyt Digialla työskentelee yli 200 data-analytiikka- ja integraatioasiantuntijan joukkue.

 

Data liiketoiminnan käyttöön nopeasti

Uusien palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton täytyy tänä päivänä olla nopeaa. Yritysten järjestelmiin kertyvä data ja sen hyödyntäminen on keskeistä raaka-ainetta palvelukehitykselle.

Se tarkoittaa, että liiketoiminnan kehittämisestä vastaavat ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia siitä, millaista dataa järjestelmistä on saatavilla ja mitä mahdollisuuksia siihen kätkeytyy.

Uudet teknologiat myös mahdollistavat nopeat ja helpot integraatiot, joita liiketoiminnan ihmiset pystyvät tekemään itse ilman tietoteknistä osaamista. Näin integraatiot eivät enää pysy vain “konepellin alla” tai it-osaston huolena, vaan ovat yhä enemmän liiketoiminnan väline. Liiketoiminnassa tehdään yhä enemmän päätöksiä, jotka kuuluivat aiemmin selkeämmin it-osastolle.

“Enää ei ole aikaa odotella kuukausia, että jokin iso integraatio saadaan tehtyä”

Taustalla on tarve pystyä hyödyntämään dataa nopeasti liiketoiminnan kehittämisessä. Enää ei ole aikaa odotella viikkoja ja kuukausia, että jokin iso integraatio saadaan tehtyä, Fernelius sanoo.

 

Isto Kaitosaari (vasemmalla) ja Ville Fernelius.

 

Uhkana uudet siilot

Integraatioille on yrityksissä syntynyt aivan uudenlaisia, ehkä myös yllättäviä tarpeita. Helposti käyttöönotettavat SaaS-palvelut uhkaavat lisätä siilojen määrää organisaatioissa.

– Tänä päivänä halutaan toimia maailmassa, jossa alustojen kautta ostetut palvelut ovat saatavilla aiempaa paremmin, mikä vaatii eheää integraatiota järjestelmien välillä. Tämä koskettaa asiakasyrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti, Fernelius kuvaa.

“Jos organisaatiolla ei ole käytössään vahvoja prosesseja, syntyy jälleen uusia siiloja”

– Pitkään oli se tilanne, että it:tä keskitettiin, ja useissa yrityksissä päästiin jo hyviin hallintamalleihin. Mutta nyt kun markkina pullistelee erilaisia SaaS-palveluita, joita saadaan luottokortilla hetkessä käyttöön, niin yrityksiin kertyy helposti eräänlaista varjo-it:tä integroidun kokonaisuuden ulkopuolelle. Jos organisaatiolla ei ole käytössään vahvoja prosesseja, syntyy jälleen uusia siiloja, Isto Kaitosaari kuvaa.  

Kun digitalisaatio leviää eri rooleihin ja organisaatioihin, keskitetyn tietohallinnon sijaan organisaatioissa alkaa olla yhä enemmän erillisiä järjestelmiä.

Siksi markkinoilla on tilaa uusille Dell Boomin tapaisille pilvipohjaisille integraatiovälineille, joiden tehtävänä on purkaa siiloja ja viedä tietohallinto pilvipalveluiden aikaan.  

 

Kohti API-taloutta

API-rajapinnat ovat jo pitkään olleet yksi integraatiokentän kuumista aiheista, eikä niiden merkitys ainakaan vähene vuonna 2018.

– Liiketoiminta-arvoa etsitään uudenlaisista toimintamalleista, kuten API-taloudesta ja erilaisissa ekosysteemeissä toimimisesta. Avoimien rajapintojen kautta haetaan uusia lähtöjä, kehitetään toimintamalleja ja luodaan uutta, Fernelius jäsentää.

Oikeanlaisten kumppanuuksien solmiminen on aiemminkin ollut useiden yritysten elinehto. Nyt kumppanuudet konkretisoituvat yhä useammin datan kautta: tietoa jaetaan ja hyödynnetään digitaalisissa ekosysteemeissä.

– API-talouden kautta asiakkaille rakentuvat tarinat ovat parhaimmillaan huikeita, Kaitosaari kertoo.

Olennaista on huomata, ettei datan määrä sinänsä tee autuaaksi, vaan täytyy tunnistaa, miten dataa voidaan yhdistää, jakaa ja jalostaa niin, että siitä syntyy arvoa.

Mitä suuremmaksi datan hyödyntämisen rooli kasvaa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä, sitä tärkeämpää on myös it-kumppanin kyky tarjota aitoa näkemystä datan hyödyntämiseen.

– Varmistaaksemme liiketoimintalähtöisyyden hyödynnämme APIOps® Cycles -menetelmää, joka yhdistää API-kehityksen yritysten strategiaan, liiketoimintamalliin ja digitaalisten palveluiden muotoiluun, Fernelius kertoo.

 

Ei hypeä, vaan järkeä

Pilvipohjaiset teknologiat ja API-rajapinnat mahdollistavat yhä ketterämmän ja nopeamman liiketoiminnan kehittämisen. Vaikka rajapintoja avataan, datan pitää edelleen pysyä hallinnassa niin sisään kuin uloskin päin.

– Uudistumiseen liitetään myös pelkoja kaoottisesta tulevaisuudesta, jossa muutos on jatkuvaa ja hallitsematonta. Sehän ei muutu mihinkään, että integraatiot ovat aina haastavia: siihen vaaditaan aina absoluuttista laatua. Siksi korostan hallittavuuden merkitystä kehityshankkeissa ja sitä, että siellä taustalla on järkeä. On selvää, että myös uudenlaiset hype-teknologiat täytyy suunnitella huolellisesti osana integraatioarkkitehtuuria, Fernelius toteaa.

Hän painottaa, että samalla kun tehdään nopeita lähtöjä pilviympäristöissä, integraatioihin liittyvät hallintamallit ja integraatioarkkitehtuuri ovat todella tärkeitä. Ei vähiten nousevien tietoturvavaatimusten vuoksi.

– Voi kuulostaa jo kliseeltä, että it-toimittajan pitää ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Sanoisin, että tänä päivänä ei pelkkä ymmärryskään enää riitä, Fernelius sanoo.

Hän korostaa it-kumppanin roolia sekä teknologian tarjoamien mahdollisuuksien näkemisessä että järjestelmäkokonaisuuden hallinnassa.

– On osattava auttaa asiakasta datan mahdollisuuksien ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä innovatiivisesti niin, että kokonaisuus pysyy hallittuna ja tietoturvasta huolehditaan, Fernelius kiteyttää.

 

Digian ite wiki -profiili
Digian kotisivut

Ryhtiä löysään digi-puheeseen! Digian asiantuntijat pureutuivat digitaalisen liiketoiminnan kysymyksiin >>

 

Kuinka välttää disruption hyökyaalto API-rajapintoja hyödyntämällä? Lataa maksuton opas

 

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen juttu kerrottavaksi, ohjelmisto esiteltäväksi tai osaava digitalisaation asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!