Yritykset voi jakaa kahteen luokkaan: On niitä, jotka kehittävät liiketoimintaansa digitalisaation keinoin ja niitä, jotka joutuvat tuntemaan kehityksen puutteen kantapään kautta.

Jokaisella pk-yrityksellä ei kuitenkaan voi olla omaa CDO:ta eli Chief Digital Officeria.

– Oli kyseessä sitten parturikampaamo, julkinen virasto, tai Koneen tapainen suuri teollisuusyritys, jokaisella yrityksellä  on digialusta, sanoo ohjelmistokehitystalo Anders Innovationsin myyntijohtaja Jari Roos.

Digialusta on Roosin ja Anders Innovationsin tapa jäsentää digitaalisten järjestelmien kokonaisuutta eri yrityksissä ja ymmärtää digitalisaation mahdollisuuksia eri toimialoilla.

– Periaatteessa joka yrityksellä on jo olemassa digialusta. Se viittaa tietojärjestelmään tai järjestelmäkokonaisuuteen, jolla koko liiketoimintaa pyöritetään. Alusta voi koostua irrallisista ja osin päällekkäisistä järjestelmistä tai olla pitkälle integroitu sujuvakäyttöinen kokonaisuus, Roos tarkentaa.

“Digialusta viittaa tietojärjestelmään tai järjestelmäkokonaisuuteen, jolla koko liiketoimintaa pyöritetään.”

– Olkoon kyseessä vaikka pelkkä Facebook-sivu, mutta yksikään yritys ei ole ilman digitaalista läsnäoloa. Vähintään joku on viitannut yritykseesi netissä, komppaa markkinointipäällikkö Sami Haltia.

Digialustan systemaattisen kehittämisen pitäisi kiinnostaa yrityksiä, sillä kaikki liiketoimintaprosessit tuetaan kasvavasti ohjelmistoilla ja yhä useampi liiketoiminta rakentuu täysin digitaalisen alustan päälle. Ensimmäinen askel on hahmottaa oma järjestelmäkokonaisuus, järjestelmien väliset suhteet ja tarkastella näitä kriittisesti.

-Se, miten digitaalisten palveluiden kokonaisuutta kehitetään on kaiken a ja o. Jos kehitys ei ole suunnitelmallista, myöskään liiketoiminta ei kehity suunnitelmallisesti, Roos jäsentää.

-Yritykset ovat miettineet iät ja ajat, miten myydä omia tuotteita ja palveluita. Ne välineet ja keinot, joilla asiakkaat tavoitetaan tänä päivänä, ovat kehittyneet huimaa vauhtia, hän jatkaa.

 

Sami Haltian mukaan digitaalinen läsnäolo on välttämätöntä yritykselle, oli kyseessä sitten Facebook-sivu tai laajempi tietojärjestelmä.

 

Markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen prosessit ovat kenties suurimman mullistuksen alla tänä digitalisaation aikana.

Siksi yritykset eivät voi tehdä asioita enää samalla lailla, kuin miten niitä on tehty viimeiset 30 vuotta. Päättäjien on pakko alkaa ajatella Chief Digital Officerin tapaan ja jäsentää liiketoimintaansa digialustan kautta.

– Klassisia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat luoneet business-imperiumin digialustansa avulla ovat Alibaba ja AirBnB, jotka ovat lähteneet rohkeasti romuttamaan vanhoja käytäntöjä. Alibaban ekosysteemi voidaan nähdä ultimaattisena digialustana,  jossa alusta luo puitteet kaupankäyntiin valtavalle joukolle toimijoita, sanoo Haltia.

– Globaalien menestystarinoiden ei kuitenkaan saa antaa harhauttaa, että digitaalinen kehitys ei koskisi pieniä taloja. Esimerkiksi parturiliikkeen toiminnan keskiössä voi olla kassajärjestelmä, kotisivujen ajanvaraustoiminto ja instagram-markkinointi, jotka muodostavat omanlaisensa digialustan. Näiden elementtien johtaminen älykkäästi voi nostaa pienenkin liikkeen massan yläpuolelle, hän jatkaa.

“Globaalien menestystarinoiden ei saa antaa harhauttaa, että digitaalinen kehitys ei koskisi pieniä taloja.”

Hyvänä esimerkkinä parturi-alalta miehille suunnattu ketju M-Room on lähtenyt kasvamaan toimintamallilla, jossa sisään liikkeeseen tullaan aina ilman ajanvarausta. Jonotustilanne löytyy netistä ja asiakkuuden voi tilata palveluna kiinteällä vuosimaksulla.

Teknisesti toteutus on todella kevyt.

– Tietyillä toimialoilla muutokset ovat maltillisempia, toisilla todella nopeita. Nimenomaan näiden asioiden hahmottamisessa tällaiset ketterät ohjelmistotalot auttavat asiakkaitaan. En odotakaan, että pk-yrityksen toimitusjohtaja on ammattilainen digialustan rakentamisessa, ja juuri siksi tarjoamme niitä apukäsiä, Roos sanoo.

– Monella toimialalla edessä voi olla taantuma, jos vanhaa toimintatapaa ja liiketoimintaa ei lähdetä uudistamaan. Neuvon kyseenalaistamaan vanhan toimintamallin, tai muutoin voit hävitä kartalta kokonaan tulevaisuudessa.

Roosilla on yrityksille yksi konkreettinen ehdotus:

– Ota vuokra-CDO. Aika harvassa yrityksessä on nimittäin nimettyä Chief Digital Officeria.

– Enkä puhu mistään massiivisesta tietojärjestelmähankkeesta, vaan siitä, että juot alkuun aamukahvit esimerkiksi osaavan verkkoliiketoiminnan kehittäjän kanssa. Vaikka me myymme  it-projekteja, haluamme ensin pysäyttää yrityspäättäjät miettimään, mikä on paras järjestelmien kokonaisuus juuri heille. Muodostetaan oma selkeä kuva digialustasta ja katsotaan, tukeeko se yrityksen strategian toteutumista optimaalisella tavalla.

– Monella liiketoimintapäättäjällä ei ole suunnitelmaa, missä ollaan kahden vuoden päästä. Kysymme yrityksiltä mihin he pyrkivät, missä he haluavat olla tulevaisuudessa, minkälaisia sidosryhmiä toimintaan kuuluu, miten asiakkaita lähestytään ja minkälaista tietoa asiakkaista saadaan. Me pystymme tekemään suunnitelman digialustasta, jolle liiketoiminnan tulevaisuus rakentuu, Roos lupaa.

“Monella liiketoimintapäättäjällä ei ole suunnitelmaa, missä ollaan kahden vuoden päästä.”

Tarvitaan siis etenemissuunnitelma. Sen lähtökohtana on yrityksen olemassaoleva digialusta, koska toiminta pyörii lähtötilanteessa käytössä olevien järjestelmien päällä.

– On liikaa vaadittu, että jokaisen yrityksen pitäisi seurata teknologiatrendejä jatkuvasti. Usein kehittyäkseen yritys tarvitsee myös ulkopuolisia silmiä, jotka tunnistavat prosessien epäkohtia, Roos toteaa.

– Digialusta-ajattelun ympärille syntyy uutta bisnestä, mutta jokainen kehityshanke ei ole liiketoimintaa uudistava innovaatio, vaan yrityksen prosesseissa voidaan uudistaa pieniä asioita, jotka yhtäkkiä säästävät firmalle paljon rahaa, hän jatkaa.

 

Anders Innovationsin Jari Roos (vas.) ja Sami Haltia rohkaisevat yrityksiä kokeilemaan esimerkiksi vuokra-CDO:ta verkkoliiketoiminnan kehittämisessä.

 

– Jokainen toimiala ei digitalisoidu samalla lailla kuin esimerkiksi pankkiala, mutta silloin keskitytäänkin liiketoimintaa tukeviin järjestelmiin. Yrityksissä tehdään edelleen valtavasti manuaalista työtä ja ihmiset siirtelevät tietoa järjestelmistä toiseen. Jos myydään teräspalkkeja, kehityskohteet voivat löytyä laadunvalvonnasta, asiakaspalvelusta tai kauppojen tekemisestä verkossa.

Parhaimmillaan vuokra-CDO:n avulla syntyy uusi liiketoimintamalli, joka kantaa yrityksen seuraavalle vuosikymmenelle.

– Ei Konekaan myy enää ensisijaisesti hissejä, vaan palveluita. Rolls-Royce puolestaan myy tehoa per tunti. Heidän loppuasiakkaansa ei halua moottoria, vaan kyvykkyyttä työntää lentokonetta eteenpäin.

Parhaimmillaan digitaalinen toimintatapa mullistaa siis koko liiketoimintamallin.

– Suuret menestyjät ovat aina kokeilleet jotain uutta, lopettaa Roos

 

Anders Innovations ite wikissä
Anders Innovationsin kotisivut