Kun verkkosivuja lähdetään uudistamaan, mietitään ensimmäiseksi usein ulkoasua, käyttäjiä ja sivuille tulevaa sisältöä. Harvemmin uskalletaan kysyä sitä, miten investoinnista saataisiin rahat takaisin.

– Jokaisen organisaation on hyvä kysyä itseltään, tavoitellaanko kasvua, menestystä ja tulosta vai ollaanko vain käyttämässä budjettia, aloittaa web-kehitystalo Poutapilven Klaus Holm.

– Jokaisella investoinnilla pitäisi olla takaisinmaksuaika, mutta raakaa tuloksellisuutta ei vaadita, koska se pelottaa.

“Jokaisella investoinnilla pitäisi olla takaisinmaksuaika.”

Tuloksellisuuden näkökulmasta moni verkkosivu-uudistus tosiasiassa epäonnistuu, mutta yritykset eivät ole tästä edes tietoisia, sillä heiltä puuttuvat mittarit, joilla todeta, ollaanko kehitykseen käytetyt rahat saatu takaisin.

 

 

– Teimme hiljattain pk-yrityksille kyselytutkimuksen verkkosivujen hyödyntämisestä. Tulokset paljastivat, että 23 % prosentille vastanneista verkkosivujen tehtävä ei ollut selkeä, tai sitä ei oltu mietitty. 23 % vastasi ettei mittaa tai analysoi sitä, toimivatko asetetut maalit eli tuottaako sivusto. Käytännössä siis todella moni yrityssivusto on olemassa vain, koska sellainen pitää olla, Holm toteaa.  

“Onko kotisivut rakennettu vain sitä varten, että sieltä päästään katsomaan yhteystietoja?”

– Miksi näihin sivuihin on haluttu investoida ylipäätänsä, jos tulostavoitetta ei ole asetettu? Onko kotisivut rakennettu vain sitä varten, että sieltä päästään katsomaan yhteystietoja?  Budjetti saadaan kyllä käytettyä varmasti, mutta se tuskin on projektin tavoite.  

Holm haastaa organisaatioita kysymään itseltään, mitä verkkosivustolla myydään.

– Jos vastaus kuuluu, että ei mitään, koska osta-nappi puuttuu, se ei voi pitää paikkansa. Jokaisella organisaatiolla yrityksistä julkiseen sektoriin ja yhdistyksiin pitää olla selkeät maalit ja tavoitteet. Haastamme kaikenlaisia toimijoita pohtimaan, mitä verkossa halutaan saavuttaa? Se voi olla lisää jäseniä, myyntiä, seuraajia, sitoutuneita käyttäjiä tai ilmoittautuneita. Pohjimmiltaan jokaisella sivulla myydään jotain, Holm pohtii.

“Budjetti saadaan kyllä käytettyä, mutta se tuskin on projektin tavoite.”

Poutapilvi on kehittänyt erilaisia ajatuksia herättäviä laskureita, joiden täyttö auttaa asiakkaita liikkeelle tavoitteellisen verkkopalvelun kehityshankkeessa.

Asiakas voi lähteä liikkeelle sisällöntuontannon budjetin, verkkosivuston lisämyyntitavoitteen, verkkopalvelu-uudistuksen kannattavuuden tai verkkopalvelun uudistusbudjetin kulmasta.

 

Verkkosivusto voi olla tuloksellinen työväline, joka hyödyttää liiketoimintaa. Poutapilven laskureilla voi arvioida sopivaa kehitysbudjettia.

 

– Käytetään esimerkkinä vaikka verkkopalvelun uudistusbudjetin arviointia. Palvelun sisällöntuotanto, ylläpito ja kehittäminen maksavat esimerkiksi 3000 euroa kuukaudessa ja uniikkeja sivustovierailijoita on 10 000 henkeä kuukaudessa. Näistä 4 % tekee sivustolla sen, mitä toivotaan, kuten lataa oppaan tai varaa ajan asiakaskäynnille.  Näin verkkopalvelun kustannukseksi saadaan 90 euroa per konvertoitu kävijä.

– Jos halutaan, että kävijämäärät tuplaantuvat tai konversio parantuu siten, että sivuston tuottavuustavoite nousee esimerkiksi 200 %, sopiva uudistusbudjetti olisi 36 000 euroa.

Suunnitelmallisuus ja mittareiden katsominen laittavat kehityshankkeen äärellä olevat pohtimaan budjetin kokoluokkaa. Esimerkiksi 20 000 euroa voi tuntua verkkosivujen tilaajasta paljolta, kunnes toiminnan kuluja katsotaan verkkoviestinnän laskurilla.

– Jos 3 ihmistä ylläpitää verkkosivuja yhteensä 3 tunnin ajan arkipäivisin ja yhden työtunnin kustannus työnantajalle on 40 euroa, sivujen ylläpito maksaa 28 800 euroa vuodessa. Monelle voi tulla yllätyksenä, että pelkkä sisältöjen ylläpito kustantaa vuodessa verkkopalvelun kehityshankkeen verran.

Mikä on Klaus Holmin ohje verkkosivuston kehityshanketta starttaavalle?

– Ota tuloksellisuustavoite kehitykseen mukaan alusta lähtien. Mieti mitä tavoitteet ovat, millä tavoin ja missä ajassa investointi saadaan takaisin sekä miten näitä tavoitteita seurataan ja mitataan.

– Uskaltamalla vaatia tulosta, kehitystä ohjataan suuntaan, jossa keskiössä ovat kohderyhmien tarpeet eikä yritysjargon.

 

Tutustu Poutapilven verkkosivulaskureihin

Poutapilven ite wiki -profiili
Poutapilven kotisivut

 

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen ohjelmistotuote esiteltäväksi tai osaava digitalisaatio-asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi tai elina.koskipahta@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!