Verkkosivustot rakentuvat monesta osasta, joista etenkin sisältö on noussut keskeiseen rooliin. Sisältömarkkinoinnin tärkeys on huomattu jo lähes kaikilla toimialoilla, mutta verkkosivustoja ei vielä toistaiseksi suunnitella läheskään aina sisältö edellä.

Haastattelimme verkkosivustojen suunnitteluun erikoistuneen Poutapilven Reetta Vahasta sisältöjen roolista verkkosivustojen kehityksessä. Vahanen keskittyy työssään verkkosisältöjen hyödyntämiseen asiakasyritysten markkinointiviestinnässä.

 

Aloitetaan perusteista. Mitä sisällöllä tarkoitetaan?

Sisältö on verkkopalvelun sydän. Se on paljon enemmän kuin vain oikeakielinen teksti. Se on tekstin, videoiden, kuvien ja selkeän rakenteen luoma yhtenäinen kokonaisuus. Sisältö on se, mitä verkkopalvelulla halutaan sanoa.

 

Poutapilven Reetta Vahasella on vankka kokemus digitaalisesta viestinnästä.

 

Miksi sisällöt ovat nousseet tärkeään rooliin verkkopalveluiden suunnittelussa?  

Verkkopalvelua kehitettäessä ihan ensimmäisenä pitäisi määritellä verkkopalvelun tavoite eli mitä sen avulla halutaan saavuttaa. Myös jokaisella erillisellä sivulla voi olla oma tavoite. 

”Sisältö on tekstin, videoiden, kuvien ja selkeän rakenteen luoma yhtenäinen kokonaisuus”

Sisällön rooli tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeä. Siksi sisältöön pitää panostaa ja sen rooli huomioida jo alkuvaiheessa. Pitää miettiä, mitkä ovat tavoitteet, ketkä ovat käyttäjiä ja miten verkkosisällöt toteutetaan palvelemaan näitä? Sisältö ohjaa osaltaan myös ulkoasua, käyttöliittymää, rakennetta ja toimintoja.

Sisällöntuotantoa ei kannata jättää viimeiseksi, vaan ottaa huomioon jo määrittelyvaiheessa ja käyttöliittymää suunniteltaessa.

 

Mikä on riskinä, jos sisältöjen merkitystä ei huomioida suunnitteluvaiheessa?

Ongelmana voi olla, että kun sisältöjä aletaan syöttää ja julkaista, havaitaan, että eihän sivusto tue lainkaan sitä, mitä halutaan sanoa. Verkkopalvelu on paljon helpompi suunnitella, kun markkinointiviestintä on selvillä ja tavoite kirkkaana mielessä. Näin saadaan aikaan verkkopalvelu, joka tekee tulosta ja palvelee organisaation tavoitteita.

 

 

Miksi laadukas sisältö on niin tärkeää?

Sisällöt yhdessä visuaalisen suunnittelun kanssa muodostavat olennaisen osan organisaation ulospäin näkyvästä brändistä. Asiakkaat rakentavat yrityksistä kuvaa verkossa ja sosiaalisissa kanavissa. Verkkoviestintä tarjoaa mahdollisuuden luoda ja ylläpitää asiakassuhteita sekä rakentaa luotettavaa bändiä.

Käytännössä laadukas ja monipuolinen sisältö saa sivuston löytymään hakukoneista ja tuo liikennettä eri lähteistä, kuten sosiaalisista kanavista. Aktiivinen sisällöntuotanto saa kävijät palaamaan ja tarjoaa näin väylän asiakassuhteen ylläpitämiseen.

Verkkosisältö vaikuttaa myös suoraan asiakassuhteisiin: se koskettaa asiakasta tunnetasolla ja tehostaa sivuston konversiota, kuten yhteydenottojen ja myynnin määrää, tai saa kävijän osallistumaan organisaation toimintaan.

 

 

Mitkä ovat tyypillisiä virheitä sisällöntuotannossa ja sisältömarkkinoinnissa?

Aika usein unohdetaan, että käyttäjät eivät lue sisältöjä samalla tavalla kuin kirjoja tai lehtiä, vaan silmäilevät sivustoa. Käyttäjät katsovat kuvat, lukevat otsikot ja joukosta erottuvat kohdat, kuten listaukset. Vasta sen jälkeen he päättävät, mille antavat enemmän huomiota. Tästäkin sivusta saatetaan lukea vain 10%.

Näin ollen esimerkiksi pitkät kappaleet tai parhaiden palojen säästäminen sivuston viimeiseen lauseeseen eivät toimi verkossa. Sisältöjen selkeä jaottelu on luettavuuden kannalta tärkeää.

Tyypillinen virhe on myös puhua organisaatiolähtöisesti: “Me olemme, me teemme, meillä on kokemusta…” Verkkosivustolla voidaan kertoa ummet ja lammet esimerkiksi historiasta, kun oikeasti erilaisilla sisällöillä pitäisi tuoda ilmi asiakkaalle välitettävää arvoa.

Yritysten ja organisaatioiden pitäisi ottaa oppia tubettajilta, jotka viestivät todella räväkästi ja luontevasti verkossa. Yritysmaailmassa jokainen haluaa esiintyä asiantuntevana ja luotettavana, mutta kuka erottuu joukosta, jos kaikki ovat samanlaisia? Asiantuntijakin voi olla rohkea, persoonallinen ja jopa huumorintajuinen – ei se tarkoita, etteikö hän voisi olla myös oman alansa rautainen ammattilainen.

”Yritysten ja organisaatioiden pitäisi ottaa oppia tubettajilta, jotka viestivät todella räväkästi ja luontevasti verkossa”

Persoonallisuus toimii, samoin rosoisuus. Otetaan esimerkiksi vaikka pukuun pukeutunut, sliipattu automyyjä. Ostaja miettii väkisinkin, onkohan tuo sitten kuitenkaan luotettavan oloinen. Huomattavasti rehellisempi kuva syntyy myyntimiehestä, joka on pukeutunut farkkuihin ja vaimon kutomaan villapaitaan.

Aitous ja inhimilliset, arkiset asiat saavat samaistumaan. Avoimuus ikävissä asioissa ja kriisitilanteissa herättää paljon enemmän luottamusta kuin kiillotettu ulkokuori.

 

Muistilista sisällöntuottajille

 1. Pidä kappaleet lyhyinä ja ytimekkäinä
 2. Kerro tärkeimmät asiat jo otsikossa – ne luetaan varmemmin kuin muu teksti
 3. Käytä minä- ja me-muotoja, ne luovat lämpimän kuvan
 4. Tarkista aina, miltä sisältö näyttää mobiilissa
 5. Käytä kuvia, jotka herättävät tunteita
 6. Kirjoita selkeitä toimintakehotuksia, jotta käyttäjä tietää, mitä toivot hänen tekevän
 7. Kerro kuin kertoisit ystävällesi tai äidillesi
 8. Tarjoa hyödyllistä ja / tai kiinnostavaa sisältöä
 9. Nimeä kuvat, nekin näkyvät hakukoneiden tuloksissa
 10. Ole rohkeasti sellainen kuin olet – vikoinesi kaikkinesi
 11. Tutki, tarkkaile ja kirjoita uudelleen

 

Poutapilven ite wiki -profiili

Poutapilven kotisivut

 

Löydät ite wikistä toteuttajat, konsultit, ohjelmistot ja laitetarjoajat liiketoiminnan kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi.