Ite wikiin on kertynyt yli 500 referenssiä sitten helmikuun 2014, jolloin palvelu julkaistiin. On mahtavaa lukea läpi kuvauksia oivalluksista ja onnistumisista, digitalisaation ilmentymistä sen konkreettisimmassa muodossa. Mitä saadaan aikaan parhaimmillaan, kun tilaajan liiketoiminta- ja toimittajan digitalisaatio-osaaminen yhdistyvät?

Tänään alkavalla ”Digitalisaation TOP30 toteutukset”-blogisarjallamme haluamme tuoda esiin ite wikistä löytyviä, hyvin kuvattuja digitalisaation referenssitarinoita. Olemme poimineet ne tarinat, jotka saavat aivomme raksuttamaan: tässä on jotakin erityisen hienoa ja tavallisuudesta poikkeavaa! Usein lukuhetkeä seuraa ahaa-elämys ja lisäideointia. Uskomme, että tarinoiden avulla on helpompi saada kiinni siitä mitä digitalisaatio on tai voisi olla. Ensimmäinen teemamme on yritystoiminnan tukeminen.

 

Yritystoiminnan tukeminen – TOP5 toteutukset

Yritykset harjoittavat (liike)toimintaa, joka jaloimmassa muodossaan tuottaa lisäarvoa paitsi asiakkailleen myös yhteiskunnallemme. Lisäarvoa syntyy yrityksen ydintoimintojen kautta. On kuitenkin selvää, että ydintoimintojen ympärille kietoutuu myös muuta, ydintoimintoja tukevaa toimintaa, joka hyvin hoidettuna voi niin ikään luoda kilpailuetua. Seuraavassa on esitelty poimintojamme ite wikistä yritystoimminnan tukemisen näkökulmasta (esimerkit eivät ole tärkeysjärjestyksessä).

 

Yritysvastuullisuusalusta (Tilaaja: Verso Globe Oy, Toteuttaja: Exove Oy, 2012)

Exove ja verso copy

Yritys- ja yhteiskuntavastuu on tärkeä ja tunteita herättävä asia, jonka luulisi ohjailevan kenen tahansa ostopäätöksiä, jos vain tietoa olisi järkevästi saatavilla. Exoven Verso Globelle toteuttamalla yritysvastuullisuusalustalla yritykset voivat julkaista omat vastuullisuuskäytäntönsä henkilöstölleen ja asiakkailleen. Löytyisikö tästä potentiaalia jopa vertailevan ja avoimesti saatavilla olevan yritysvastuutiedon jakamiseen?

http://www.itewiki.fi/p/verso

 

Asiakkuudenhallinnan järjestelmä, CRM (Tilaaja: Privanet, Toteuttaja: Whitestone, 2013)

Whiotestone privanet

Myyntiä ja asiakkuussuhteista huolehtimista on hyvä tukea it:n keinoin. Whitestone toteutti Privanetille CRM asiakashallintajärjestelmän, joka ”muovautuisi heidän prosesseihinsa mahdollisimman hyvin.” Referenssi saa meiltä erityismaininnan, sillä se osuu asian ytimeen: Digitalisointi muuttaa usein prosesseja, jolloin niiden kuvaaminen ja ymmärtäminen puolin ja toisin on onnistuneen digitalisoinnin edellytys. Ei siis ihme, että referenssi saa myös tilaajan suosituksen.

http://www.itewiki.fi/p/privanet-pankkiiriliike-crm

 

Yrityksen arvonmääritys Arvotyökalulla (Tilaaja: Avenue Advisory Partners Oy, Toteuttaja: Nord Software, 2014)

Nord Software ja valuaatio

Yrityksen strategisen päätöksenteon tueksi, Nord Software on toteuttanut Avenue Advisory Partnersille mielenkiintoisen Arvotyökalun: ”Palveluun syötetään arvioitavan yrityksen edellisen tilinpäätöksen avainluvut ja oma arvio tulevien kolmen vuoden liikevaihdon kehityksestä. Palvelu mallintaa syötettyjen tietojen perusteella yrityksen arvon, hyödyntäen laajaa tietokantaa suomalaisten yritysten tilinpäätöstiedoista ja toteutuneiden yrityskauppojen kauppahinnoista.” Työkalu on ketterästi kaikkien saatavilla. Mainio esimerkki siitä, miten käyttäjän ja markkinan tietoja yhdistämällä voidaan luoda lisäarvoa uudelleen ja uudelleen.

http://www.itewiki.fi/p/valuaatio-fi

 

Osaamisen jakaminen Skillhive-palvelulla (Tilaaja: useita, Toteuttaja: Intunex Oy)

Intunex-skillhive

Intunex on luonut jotakin uutta ja erilaista henkilöstöhallinnon (HR) kenttään. ”Skillhive-palvelu tarjoaa uudenlaisen toimintatavan ja työkalun asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen.” Asiantuntijaorganisaation resursointia helpottava palvelu, jollaiseen emme ole toisaalla törmänneet.

http://www.itewiki.fi/p/skillhive-palvelu

 

Kustannussäästöt taloushallinnossa (Tilaaja: Vetrea Terveys Oy, Toteuttaja: Enfo Oyj)

Enfo Vetrea

Yrityksen talousasioissa on tyypillisesti aina vahva digitalisaatiokulma. Numeroiden pyörittämisessä on paljon automatisoitavaa. Enfo kuvaa Vetrea Terveydelle tekemäänsä taloushallinnon analyysiä: ”Tulokset: Suurta säästöä – pienellä säädöllä”. Tarina on päässyt listallemme, sillä se on hyvin kuvattu ja tuo esille lopputuloksen ja digitalisaation hyödyt konkreettisimmalla mahdollisella tavalla: rahassa.

http://www.itewiki.fi/p/talousrntgen-paljasti-vetrean-sstmahdollisuudet

 

Blogisarjamme seuraava osa ilmestyy tulevien viikkojen aikana uudella teemalla. Liity sähköpostilistalle ja seuraa ite wikiä Twitterissä, facebookissa, Linkedinissä ja Google+:ssa saadaksesi jatkossakin tietoa alan kehityksestä.

Ite wikissä yritykset esittelevät tarjontaansa ja toteutuksiaan digitalisaation kentän eri laidoilta. Yrityksen tarjooma ja referenssitoteutus voi siis olla esimerkiksi innovatiivinen laite, yrityskulttuuria muokkaava konsultointi, tai visuaalisesti erityisen innostava käyttöliittymä. Ite wiki auttaa näin hahmottamaan digitalisaation mahdollisuuksia, löytämään liiketoiminnalle potentiaalisen innovaation ja yhdistämään sopivia kumppaneita liiketoiminnan kehittämiseksi. ite wiki on kaikille käyttäjille avoin ja ilmainen palvelu.

 

Julkaisujärjestelmä CMS Yritykset Referenssit Julkaisut

Asiakkuudenhallinta CRM Yritykset Referenssit Julkaisut

Myynti Yritykset Referenssit Julkaisut

HR Yritykset Referenssit Julkaisut

Taloushallinto Yritykset Referenssit Julkaisut

Viestintä Yritykset Referenssit Julkaisut

Markkinointi Yritykset Referenssit Julkaisut

Integraatiot Yritykset Referenssit Julkaisut

Konsultointi Yritykset Referenssit Julkaisut

Toteutustyö Yritykset Referenssit Julkaisut

Open Source -osaajayritykset, -referenssit ja -julkaisut

BI ja raportointi Yritykset Referenssit Julkaisut

Arkkitehtuuri Yritykset Referenssit Julkaisut

Webkehitys Yritykset Referenssit Julkaisut

Auditointi Yritykset Referenssit Julkaisut

 

Viestintä digitalisoinnin oppaassa

Julkaisujärjestelmä CMS digitalisoinnin oppaassa

Asiakkuudenhallinta CRM digitalisoinnin oppaassa

Myynti  digitalisoinnin oppaassa

HR (human resources) – henkilöstöhallinto digitalisoinnin oppaassa

Taloushallinto digitalisoinnin oppaassa

Markkinointi digitalisoinnin oppaassa

Integraatiot digitalisoinnin oppaassa

Konsultointi digitalisoinnin oppaassa

Toteutustyö digitalisoinnin oppaassa

Open Source digitalisoinnin oppaassa

BI (Business intelligence) ja raportointi digitalisoinnin oppaassa

Webkehitys digitalisoinnin oppaassa

Auditointi digitalisoinnin oppaassa