Tässä bloggauksessa esitellään it-yritykset, jotka toteuttavat webratkaisut ja mobiilipalvelut yrityksille ja organisaatioille Suomessa. Avaamme alkuun bloggauksen taustaa ja mallinnamme webkehityskenttää. Jos haluat hypätä suoraan yritysesittelyihin, voit scrollata alaspäin.

Bloggauksen taustalla on se, että olemme keräämässä koko Suomen it-palvelutarjoajia ja referenssejä yhteen keskitettyyn markkinapaikkaan.  Jo kuukausi palvelumme julkaisusta huomaamme, että meille kertyy erittäin mielenkiintoista tietoa siitä minkälaisia tarjontoja ja tyyppejä it-markkinassa oikein on. Niinpä aiommekin avata markkinaa myös bloggauksin pyrkien välittämään tietoa toimittajista helppolukuisessa muodossa. Pyrimme samalla mallintamaan tarjontojen eroja ja auttamaan näin tilaajia löytämään tarpeeseen sopivat kumppanit, sillä toimittajien kotisivuilla esittämät arvolupaukset ovat usein hyvin lähellä toisiaan.

Monissa esitellyissä

Monissa esitellyissä taloissa on sellaista ”cutting edge”-osaamista, joka varmasti kiinnostaa lukuisia tilaajia. Web-ratkaisuja tarjoavilla toimittajilla on tyypillisesti kokemusta sekä markkinoinnin, viestinnän, että yrityskohtaisten liiketoimintaprosessien tehostamisesta ja tukemisesta selain- ja mobiiliratkaisuilla. He ovat usein myös graafisen suunnittelun taitureita mainostoimistojen tapaan. Lukuisten web-tarinoiden kirjoittajina nämä toimittajat pystyvät myös toimimaan asiakkailleen verkossa tapahtuvan toiminnan strategisena konsulttina. Mutta se mikä tekee näistä taloista äärimmäisen mielenkiintoisia, on niiden ydinosaaminen: kyky kehittää web- ja mobiiliratkaisuja toimivilla käyttöliittymillä asiakastarpeeseen perustuen.

Meillä_on_webkehityskentässä

It-projekteilla on huono maine. Mutta kuten esiteltävien yritysten profiileista voi lukea, meillä on webkehityskentässä valtavasti onnistuneita projekteja ja toteutuksia, jotka ovat elintärkeitä tilaajiensa liiketoiminnalle. Onnistumisten taustalla on usein kyky pystyä speksaamaan toiminnot ja käyttöliittymät vastaamaan asiakastarvetta ja kasvavasti myös toimiminen ketterästi, loppukäyttäjiä kuunnellen.  Internetin mahdollisuuksia pohtivien tilaajien kannattaakin miettiä tarkkaan minkä tyyppisen konsultin neuvottelupöytään kutsuu. Osaavan kumppanin kanssa voidaan nimittäin kehittää visioiden ja strategioiden lisäksi myös konkreettinen ratkaisu tehokkaasti.

Bloggaukseemme valitut yritykset eivät ole kuitenkaan käyneet läpi mitään laatutestausta. Mukaan pääsivät kaikki, jotka vastasivat taannoiseen haasteeseemme ja osoittivat osaamisensa julkaisemalla vähintään kolme referenssitoimitusta kaikelle kansalle ite wikissä. Olemme kuitenkin tavanneet suuren osan toimittajista henkilökohtaisesti tai puhelimitse ja päässeet näin pykälän syvemmälle heidän toimintaansa. Ja jos olet it-toimittaja ja haluat yrityksesi mukaan esittelyyn, voimme päivittää bloggausta ja lisätä teidät listoille.

Bloggauksen rajaus

Ennen yritysten listausta on paikallaan tarkentaa mitä tarkoitamme käyttäessämme sellaisia termejä kuin webkehitys, mobiilipalvelut ja verkkoratkaisu. Web-selaimet toimivat nykyään lukuisien it-palveluiden käyttöliittymän välityskanavana. Siksi esimerkiksi ERP-, CRM-, BI- ja GIS-ratkaisut sisältävät usein webkehitystä. Tässä bloggauksessa kuvataan kuitenkin nimenomaan räätälöityjä verkkopalveluja tuottavia yrityksiä, jotka toteuttavat tilaajalle web-palveluita ja -konsepteja sisältäen palvelun graafisen sekä käyttöliittymäsuunnittelun.

Mitä tarkoitamme käyttäessämme sellaisia termejä kuin webkehitys mobiilipalvelut ja verkkoratkaisu

Haimme mukaan tässä kohdassa yrityksiä, jotka tukevat palveluillaan asiakkaidensa markkinointia, viestintää ja myyntiä. Siksi nämä ratkaisut ovat tyypillisesti verkossa julkisesti nähtävillä. Mainittujen prosessien lisäksi esitellyt toimittajat tukevat usein asiakaskohtaisia prosesseja, jolloin ne usein kehittävät asiakkaidensa webissä tapahtuvaa toimintaa räätälöidysti. Näin ollen ne tekevät usein asiakkaalleen myös tuotekehitystä.

Mobiilikehityksellä viittaamme siihen, että toimittaja tuottaa palvelun myös mobiilialustoille joko responsiivisesti tai applikaatioina. Käytännössä kaikki verkkoratkaisutarjoajat toteuttavat palvelut nykyään myös mobiiliresponsiivisesti, joskin osa tarjoajista on erikoistunut mobiilipalveluihin ja applikaatioihin.

Webratkaisujen mallinnusta

Web-palveluiden kehittäjät kertovat tyypillisesti kotisivuillaan tarjoavansa näyttäviä verkkoratkaisuja ja toimivia käyttöliittymiä asiakkaidensa liiketoiminnan tueksi. Mutta mitkä kumppanit olisivat sopivimpia neuvottelupöytään? Kuvaan tarjontojen tyyppejä oheisella mallilla, joka pyrkii auttamaan tilaajaa tarpeeseen sopivien kumppanien löytämisessä.

Mitkä_kumppanit_olisivat

Mallin vasemmassa reunassa sijaitsevat simppelit verkkototeutukset, kuten bloggerilla, kotisivukoneella, wordpress-pohjalla tai facebookilla tehdyt kotisivut. Kuvan oikeaa laitaa siirryttäessä ratkaisu muuttuu kohti teknisesti vaativampaa räätälöityä web-ohjelmistoa. Malli esittää it-tarjoajien, toteutuksen tyypin ja tuettujen liiketoimintaprosessien sijoittumista tällä akselilla.

On hyvä huomata, että mallin oikeaa laitaa kohti kulkeminen ei suoranaisesti viittaa projektin koon kasvamiseen, vaikka ohjelmistoprojektit ovat helposti ajatuksen tasolla verkkosivustoprojekteja suurempia. Kuitenkin mallissa vasempaan laitaan tai keskelle sijoittuvat yritykset toteuttavat usein hyvinkin laajoja verkkopalveluja myös suurille asiakkuuksille. Toisaalta esimerkiksi räätälöidyn iOS  applikaation toteutus ei välttämättä ole mikään valtava projekti.

Web-markkina_muokattu

Malli it-tarjoajien sijoittumisesta webkehityskentälle. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen.

On myös hyvä huomata, että mallin vasempaan laitaan ja keskelle sijoittuvat yritykset pystyvät toteuttamaan monipuolisia verkkopalveluja räätälöidysti asiakastarpeeseen perustuen ja tukemaan usein asiakkaan tyypillisimpiä tarpeita, kuten myyntiä ja viestintää, ja yksilöllisiä tarpeita kuten ajanvarausta. Tilaajan onkin hyvä kysyä itseltään, onko tarve sellainen, että se vaatii räätälöityä ohjelmistokehitystä, vai päästäänkö lopputulokseen esimerkiksi WordPress-toteutuksella.

Neljä ryhmää

It-yritysten-logot_v2 copy

Esiteltyjen yritysten logot

Mallistamme voidaan erottaa neljä ryhmää, joiden tarjonnat tosin menevät usein päällekkäin.

1.    Pienet julkaisujärjestelmien hyödyntäjät, digimainostoimistot

Ryhmään 1 kuuluvat näyttäviä verkkoratkaisuja tarjoavat pienet toteuttajat. Nämä talot hyödyntävät tyypillisesti julkaisujärjestelmiä, kuten wordpressiä, ja räätälöivät asiakkailleen käytettäviä visuaalisesti näyttäviä selain- ja mobiiliratkaisuja. Ryhmän 1 edustajia voisi nimittää digimainostoimistoiksi, sillä ne konseptoivat tyypillisesti asiakkailleen verkkopalveluja tilaajan markkinoinnin ja myynnin työkaluksi. Nämä tarjoajat pystyvät toimimaan kumppanina mm. seuraavissa tarpeissa: verkkokaupat, sosiaalinen media, brändäys, Googleoptimointi, intranet, ajanvaraus, karttapalvelut, graafinen suunnittelu ja myös monet asiakaskohtaiset tarpeet. Ne siis taipuvat moneen, joskin käytetyn julkaisujärjestelmän rajoissa.  Näiden tarjoajien koko on yleensä 1-10 henkeä ja niillä on esitellä kymmeniä referenssejä usein keskisuurilta tilaajayrityksiltä.

2. Keskisuuret tarjoajat, joilla myös omia julkaisujärjestelmiä

Mallissa numeron kaksi alta löytyvät pykälän suuremmat, usein pitkään markkinassa olleet verkkoratkaisujen tarjoajat. Näillä taloilla voi olla resursseissaan oma julkaisujärjestelmä, kuten Poutapilvellä, Mediacabinetilla ja Koodiviidakolla. Näin nämä tarjoajat levittyvät mallissa myös aivan vasempaan laitaan, mikä kuvastaa niiden kykyä tarjota standardeja, tuotteistettuja käytäntöjä web-tarpeisiin. Näillä tarjoajilla on tyypillisesti satoja referenssitoteutuksia ja niillä on resursseja laajan asiakaskunnan palvelujen ylläpitoon. Ryhmää 1 suurempina toimijoina näillä tarjoajilla on usein myös suuria referenssitoteutuksia ja näin ne levittyvätkin mallissamme myös pienten tarjoajien oikealle puolelle.  Eli näiltä tarjoajilta löytyy työkaluja, käytäntöjä ja tuotteita suoraviivaiseen tarpeeseen, mutta ne pystyvät ottamaan vastuuta myös laajoista web-projekteista. Tätä kuvastaa myös niiden koko, tyypillisesti 10-30 henkeä.  Ne tukevat tyypillisesti samoja prosesseja kuin ryhmän yksi tarjoajatkin.

3. Web-pohjaisten ohjelmistojen kehittäjät

Ryhmään kolme kuuluvat web-pohjaisten ohjelmistojen kehittäjät. Nämä talot tuottavat usein myös näyttäviä, toiminnoiltaan staattisempia verkkosaitteja, ja siksi osan tarjonta levittyy myös kohti mallimme vasenta reunaa. Ne ovat kuitenkin ennen kaikkea räätälöidyn ohjelmistokehityksen tarjoajia ja näin ne kykenevät muokkaamaan toteutuksensa vastaamaan suoraan asiakkaan it-tarvetta.

Käytän esimerkkinä ite wikin hakupalvelua. Koska tarve oli täysin yrityskohtainen ja tilaajalla oli visio siitä, miten web-softan tulisi toimia, räätälöityä ohjelmistokehitys oli oikea kehitystapa. Näin palvelun toiminnot toteutettiin vastaamaan suoraan asiakkaan tarvetta ja prosessia. Samalla syntyi oma innovaatio, mielenkiintoinen ohjelmisto ja omanlaisensa julkaisujärjestelmä, jonka käyttöä voi monistaa. Ryhmän kolme kanssa voit tehdä tähän tapaan tuotekehitystä ja luoda innovaatioita. Olemassa olevaa julkaisujärjestelmää hyödyntäessä meille olisi tullut todennäköisesti teknologian rajat vastaan. Teknologian vaihtaminen jälkikäteen saattaisi tarkoittaa kehitystyön aloittamista nollasta.

Ryhmien yksi ja kaksi toteuttamat verkkopalvelut voivat syntyä esimerkiksi 1.000-10.000 eurolla, mutta ohjelmistoprojektin kustannukset ovat helposti pykälää suuremmat. Hintahaarukka vaihtelee toteutuksesta riippuen kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin.

Räätälöity ohjelmistokehitys ei tokikaan tarkoita välttämättä koko verkossa tapahtuvan toiminnan rakentamista kustomoidusti, vaikka ryhmän kolme tarjoajat siihen kykenevätkin. Tarpeena voi olla vaikkapa tietynlaisen tuotteen, sanotaan työnohjauksen työkalun, kehittäminen mediana toimivan verkkosivuston lisäksi.

4.       Mobiiliratkaisuihin erikoistuneet toimittajat

Mobiiliratkaisuihin erikoistuneet toimittajat ovat oma tarjonnan tyyppinsä johon ryhmän neljä yritykset ovat erikoistuneet. Niiden toteuttamat projektit voidaan suunnitella ennen kaikkea mobiilien selainten käyttäjät mielessä pitäen, tai puhtaasti tiettyyn mobiilialustaan, kuten Androidiin, naulattuna applikaationa. Mobiiliratkaisut ovat nostaneet palveluiden tavoitettavuutta ja käytettävyyttä niin paljon, että moni tilaaja tuottaa palvelunsa puhtaasti mobiilipalveluksi.

Tilaajan kannattaa miettiä, kerääkö toteutus tarpeeksi käyttäjiä applikaationa, vai kannattaako toteutus tehdä responsiivisesti, jolloin palvelua voi jakaa ja siihen päästä suoraan muilta sivustoilta. Responsiivisen mobiilipalvelun etuna on myös se, että palvelu päivittyy kerralla kaikille käyttäjille. Esimerkiksi ite wikiä speksatessamme oli itsestään selvää, että palvelu toteutettiin kerralla responsiivisesti (kokeile kaventaa selain mobiilileveyteen). Toisaalta toimivalla applikaatiolla voi ratkaista erittäin käytettävästi jonkun yksittäisen prosessin. Esimerkkinä toimii Tinder, joka teki hetkessä yhdellä käytettävällä applikaatiolla seuran hakemisesta helppoa. Ryhmän neljä tarjoajien kanssa voit kehittää vastaavan helppokäyttöisen palvelun, joka ratkaisee yksilöllisen haasteen asiakkaillesi.

Tyypillisesti ryhmän neljä talot taipuvat sekä responsiiviseen, että applikaatiokehitykseen. Erona muihin ryhmiin niiden tulokulmana on nimenomaan mobiilikäyttö.

Yritysten esittely

Esiteltävät yritykset eivät ole minkäänlaisessa paremmuusjärjestyksessä, vaan aloitamme esittelyt asiakkaistamme. Esittelemme kuitenkin kaikki yritykset objektiivisesti ja samoista lähtökohdista, eli sisällöllisesti et löydä joukosta ”sponsoroituja” kuvauksia. Hyödynnämme analyysissämme vahvasti referenssejä, aivan kuten it-alan referenssipankkina toimiva palvelummekin. Erot sisällöissä johtuvat ennenkaikkea tavattujen henkilöiden aktiivisuudesta haastattelutilanteessa.

W3_muokattu

W3 – Digitaalisia ratkaisuja ainutlaatuiseen liiketoimintaan

Kuten mallistamme voi lukea, W3 tarjoaa sekä suuremman kokoluokan ohjelmistoprojekteja ja pitkäaikaista kumppanuutta, että teknisesti kevyempiä saitteja.W3:n liiketoimintajohtaja Heikki Pelkkikangas saa välittömästi kiinni ajatuksestani jäsentää web-kehityskenttää. Ei jää epäselväksi, että täällä osataan mallintaa julkaisujärjestelmien ja ohjelmistokehitystyökalujen potentiaalia tarvelähtöisesti. W3:ssa löytyykin osaamista sekä WordPress- että drupal toteutuksiin, vaikka yritys työskenteleekin ennen kaikkea vaativampien ohjelmistokehitysprojektien kanssa. Pelkkikangas tiivistää W kolmosen toiminnan iskevästi: ”Siirrämme asiakkaamme toiminnan verkkoon” ja ”luomme digitaalisia ratkaisuja ainutlaatuiseen liiketoimintaan”.

Täällä_osataan

W3 ei ole keskittynyt mihinkään yksittäiseen toimialaan ja yrityksen referensseistä löytyykin kattavasti erilaisia toteutuksia.  Esimerkkinä laajemmasta toteutuksesta toimii mm. Meripelastusseuralle tuotettu ratkaisu, joka sisältää Järjestötoiminnan kokonaishallinnan. Ratkaisu sisältää mm. Intranetin, koulutusrekisterin, kalustorekisterin, taloushallintoa ja toiminnanohjausta. Toisena W3:n laajana referenssinä toimii Smartum setelitilaus-, saldokortti- ja palvelusetelijärjestelmä, jolla on yli 12.000 asiakasyritystä. Koko Smartumin verkossa tapahtuva liiketoiminta on rakennettu W3:n kanssa yhteistyössä kehitettyyn järjestelmään. Kolmantena esiteltävänä referenssinä W3 on kehittänyt myös Kalasataman Fisuverkko.fi palvelun.  Kyseessä on Kalasataman oma verkkopalvelu, josta löytyy kaikki tieto Kalasatamasta ja sen lähiympäristöstä. Palvelun tarkoituksena on helpottaa etenkin asukkaiden päivittäistä asiointia ja edistää alueen toimijoiden välistä vuorovaikutusta

W3 siis ottaa vastuulleen laajempia projekteja ja 28 hengen tiimi voi hyödyntää tarpeen mukaan myös alihankintakumppaneita resursseina. W3 pystyy myös toimimaan teknologiakonsulttina ja myös muuttaa teknologista ratkaisua ajan myötä, asiakkaan tarpeiden kehittyessä.

Kun Pelkkikangas esittelee W3:n referenssejä, hän tekee tietämättään suurimman vaikutuksen yllättävältä toteutuksella: ”Teimme höyrylaiva Tursolle sivuston talkoohengessä” hän kertoo, tietämättä että allekirjoittaneen lähipiiri on mukana Turson operoinnissa. Tapaamisen jälkeen minulla onkin tunne, että kun kutsut W3:n neuvottelupöytään, saat samalla kertaa webratkaisujen konsultin ja aidosti toteutuksista innostuneen, rehellisen kumppanin. Samalla saatat päätyä myös siirtämään liiketoimintasi verkkoon.

Faktat

Ite wiki profiili http:/itewiki.fi/w3-group-finland

Nimi: W3 Group Finland Oy

Perustettu: 1995

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.w3.fi

Yrityksen sijainti: Helsinki, Kerava, Pori, Tampere

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Toiminnanohjaus ERP, Markkinointi, Viestintä, Myynti ja asiakkuudenhallinta CRM, Logistiikka, Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Teknologia: Open source, Linux

Toimialakokemus: Julkishallinto, Asiantuntijapalvelut, Kiinteistöala, Rakentaminen, Kauppa, Kuljetus, liikenne ja logistiikka

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Ohjelmisto

 

SC5_muokattu

 

SC5 Online – Maailman suurin HTML5 osaajien keskittymä?

SC5 on mobiiliratkaisuihin erikoistunut kehittäjätalo, joka on brändännyt itsensä ykkös HTML5-toteuttajaksi Suomessa. Teknologia sinänsä lienee myös muiden toimittajien työkalupakissa, joten kääntäisinkin viestin kansankielelle sanomalla, että SC5 on erikoistunut tuomaan applikaatioiden käytettävyyden mobiiliselaimiin. Oikein toteutettuna HTML5-sovellus toimii myös offlinessä ja osaa hyödyntää mobiililaitteen ominaisuuksia, kuten GPS:ää ja kiihtyvyysanturia applikaation tapaan. Applikaatiota suunnittelevaa kiinnostanee myös se, ettei kustakin eri alustoille luotavasta applikaatiosta synny omaa kustannustaan ja päivitysrumbaansa, ja että palvelu on myös Googlen löydettävissä.

SC5 operoi Helsingin ytimessä Kampin keskuksessa. SC5:n Myyntijohtajana toista vuotta operoi Timo Aittoniemi, joka esittelee meille SC5:n toimintaa ja tiloja. Suuressa työskentelytilassa, jossa kehittäjät ja käyttöliittymäsuunnittelijat operoivat, on kuitenkin paljon vapaita paikkoja, sillä moni devaaja työskentelee asiakkaan luona. Aittoniemi esittelee myös – luonnollisesti älypuhelimen näytöltä – SC5:n kehittämää verkkokauppaa, jossa tuotteiden selaaminen onnistuu salaman nopeasti. Aittoniemen rekrytessään SC5 on saanut ainakin kaksi asiaa: pitkän linjan ICT-liiketoimintakokemusta ja huumorintajun, joka ei jätä ketään kylmäksi.

Moni_asiakas_pelaa

SC5:llä on kattavasti referenssejä tunnetuille toimijoille toteutetuista mobiilipalveluista. Yritys on mm. toteuttanut Nelonen Medialle palvelun, jolla sadat tuhannet televisionkatsojat voivat äänestää kotisohvalta esimerkiksi Dancing on Ice kilpailusuorituksia. Veikkauksen mobiilipalvelut on varmasti yksi Suomen suurimpia verkkokauppoja.  Niin pitkäveto kuin Lottokin on palvelun myötä niin käytettävä mobiilialustalla, että moni asiakas pelaa varmasti nykyään kotonakin puhelimella. Kolmantena mielenkiintoisena referenssinä toimii PoP-vakuutus, joka on kehittänyt toimintansa täysin verkkoon pohjautuvaksi SC5 kumppaninaan.

Kun asiakkuuksista mainitaan vielä F-Secure, Sanoma, Iltalehti ja YLE, ei jää epäselväksi, että SC5 tarjoaa erittäin uskottavan kumppanin mobiilipalvelun tilaajille. Tosiasiassa 77 mobiiliosaajan SC5 voi olla ei ainoastaan Suomen, vaan koko maailman suurin HTML5-osaajien keskittymä.

 

Faktat

Nimi: SC5 Online Oy

Ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/sc5-online

Perustettu: 2006

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://sc5.io

Yrityksen sijainti: Helsinki, Jyväskylä, New York, Korneuburg

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Myynti ja asiakkuudenhallinta CRM, Tuotekehitys ja suunnittelu

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Sisällönhallinta

Teknologia: Mac OS, Open source, Windows, iOS, Android, Windows Phone

Toimialakokemus: IT, Pankki- ja vakuutus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Kauppa, Valmistava teollisuus

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö

Sofokus_muokattu

Sofokus – kokenut kumppani verkkoon pohjautuvan liiketoiminnan pystyttämisessä

Sofokus toteuttaa räätälöityjä verkkosovelluksia pyrkien luomaan asiakkailleen liiketoiminnallista hyötyä. Vaikka lause saattaa kuulostaa markkinointijargonilta, se tuskin on sitä Sofokuksen tapauksessa. Moni verkkoratkaisujen tarjoaja nimittäin toteuttaa näyttävän sivuston asiakkaalleen jättäen liiketoiminnassa onnistumisen asiakkaan harteille. Sofokuksen toimitusjohtajalla Teemu Malisella on kokemusta useiden start-up-yritysten pystyttämisestä ja vastuusta liiketoiminnan synnyttämisessä. Sofokus tuo kumppanina tätä kokemusta, näkemystä ja menestyksen nälkää myös asiakkaidensa verkkopalvelun kehitykseen.

Jotta_voitaisiin

Haastattelen Malista puhelimitse. Hän on matkalla kohti Helsinkiä, missä Turussa operoivalla yrityksellä on paljon toimintaa. Sofokus toimii asiakkailleen digitaalisen liiketoiminnan konsulttina joka ottaa vastuun ratkaisun teknisestä toteutuksesta.  ”Jotta voitaisiin tehdä lisäarvoa, on pakko ymmärtää asiakkaan bisnestä”, Malinen kuvaa. ”Pitää tuntea erpit, laskutusjärjestelmät, integraatiot, mitä automatisoidaan, mitä ei…”. Huomaamme, että asiakkaan liiketoimintaan integroituva ohjelmistokehitys vaatii pykälän syvempää perehtymistä asiakkaan it-toimintoihin.

Sofokus palvelee siis asiakkuuksia, joissa toteutuksen täytyy integroitua olemassa oleviin järjestelmiin. Toisaalta myös verkossa käynnistettävä uuden liiketoiminnan speksaus ja toteutus on ydintoimintaa. Esimerkkinä tuoreesta toteutuksesta toimii One Mind Dogs Agilityharrastajien web-yhteisö, jonka verkkoon pohjautuvaa liiketoimintamallin Sofokus on toteuttanut.  Sofokus tekee myös tarpeesta riippuen julkaisujärjestelmätoteutuksia, joista Stora Enson verkkosivuston uudistus toimii yhtenä esimerkkinä.

Koska Sofokus on vahvasti digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvä, verkkokauppatoteutukset erityisesti Magentolla ovat tuttuja. Verkkokauppaesimerkkinä voidaan esitellä kauppahalli24.fi , joka kerää tuotteet eri lähteistä ja hoitaa asiakkaille jakelun keskitetysti. Kuningaskuluttajan verkkoruokakauppoja vertailevassa testissä Kauppahalli24 sijoittui ensimmäiseksi. ”Jos palvelu on yhtään kuluttajasektorille, täytyy toteutuksessa huomioida nykypäivän markkinoinnin tarpeet ja palaset kuten sosiaalinen media ja Googlenäkyvyys. Referenssinä Googleoptimoinnin ymmärtämisestä Sofokus tuntuu paistattelevan ohjelmistokehityksen keskeisillä hakukriteereillä Googlen kärkisijoilla.

Sofokus pähkinänkuoressa? -”Olemme riittävän pieni ollaksemme ketterä, mutta prosessit ja osaaminen on tarpeeksi pitkältä, eli olemme myös kokenut kumppani”.

Faktat

ite wikin profiili: http://www.itewiki.fi/sofokus

Perustettu: 2000

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.sofokus.com

Yrityksen sijainti: Turku

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Toiminnanohjaus ERP, HR, Markkinointi, Tietohallinto, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Teknologia: Microsoft, Mac OS, Open source, Windows, Linux

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Kauppa, Prosessiteollisuus

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus, Ohjelmisto

Mediacabinet_muokattuMedia Cabinet –  vaativia verkkopalveluja ja sovelluksia kuudentoista vuoden kokemuksella

Media Cabinet on jo vuonna 1997 perustettu kokenut verkkopalvelujen toteuttaja. Media Cabinet onkin nähnyt alan kehityksen ja elänyt sen mukana. Media Cabinetin myyntijohtaja Juha Mattila kuvailee alan kehitystä tavalla joka osuu hyvin kenttää kuvaavaan malliimme. ”Markkinaan tulee toisesta suunnasta mainostoimistoja ja toisaalta taas ohjelmistotaloja”.

Media Cabinet ei ole jämähtänyt tietynlaisiin toteutuksiin. Yrityksen tarjoomasta löytyy oma ohjelmisto ja julkaisujärjestelmä Base C6, joka on saavuttanut paljon asiakkuuksia etuinaan nopeus, käytettävyys ja turvallisuus. Toisaalta yrityksen resursseista löytyy HTML5 tietämystä yksilöllisiin mobiilitarpeisiin.

Media Cabinet taitaa myös applikaatiokehityksen, mistä käytännön referenssinä toimii Showell iPad applikaatio, joka on kansainväliseen myyntiin kehitetty Media Cabinetin oma tuote. iPad-sovellus on kehitetty myyntiaineistojen keskitettyyn hallintaan ja esittämiseen.  Toisena esimerkkinä Media Cabinetin Start-up aktiivisuudesta Mattila kertoo käynnissä olevan pienemmän WordPress-yrityksen pystystys palvelemaan omaa asiakaskuntaansa.

Mediacabinetilla_v2

Parinkymmenen hengen MediaCabinet taipuu siis moneen ja yrityksellä onkin kenties vaikuttavin referenssiseinä ite wikissä.  Toteutuksiin lukeutuu mm. Op-Pohjola ryhmän verkkovuosikertomus (myös Verkkovuosikertomukset ovat olennainen osa Media Cabinetin tarjoomaa) ja DNA:lle toteutettu vuosiraportoinnin työkalu.

Muita esimerkkireferenssejä ovat mm. Lahti Region, Ympäristöministeriö, Senaattikiinteistöt, Cargotec ja Helsingin ja Jyväskylän Yliopistot.

Kun aloimme speksata it-alalle markkinapaikkaa, tunnistimme, että toimittajan referenssit ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä hankintapäätöksen kannalta. Referenssitoteutusten perusteella Media Cabinet nousee verkkopalvelutoimittajien kärkipäähän valtavalla skaalalla monipuolisia toteutuksia.

Faktat

Nimi: Media Cabinet Oy

ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/media-cabinet

Perustettu: 1997

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.mediacabinet.fi

Yrityksen sijainti: Jyväskylä

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Myynti ja asiakkuudenhallinta CRM

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Paikkatieto GIS, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Teknologia: Google, Open source, iOS, Julkaisujärjestelmä CMS, Linux

Toimialakokemus: Julkishallinto, Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Pankki- ja vakuutus, Media, Raaka-aineet ja energia

Tarjonnan tyyppi: Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Ohjelmisto

Solid_angle_muokattu

Solid Angle – Eleganttia, asiakaskohtaista WordPress-designia

Helsingin Punavuoressa operoiva Solid Angle  on kahdeksan hengen näyttäviä verkkoratkaisuja tarjoava webkehitystalo. Aiemmin Drupalia hyödyntänyt toimija on sittemmin keskittynyt WordPress-toteutuksiin. Kuten esimerkit osoittavat, WordPress taipuu näyttävien palvelujen lisäksi monen asiakaskohtaisen prosessin tukemiseen. Solid Anglen tapauksessa tämä tarkoittaa mm. ravintoloille suunnatun paikanvarausjärjestelmän kehitystä. Solid Anglen referenssiasiakas, Ravintola Juuri, onkin saanut yhteistyön myötä tehoja toimintaansa. Tietysti näyttävä ja käytettävä mobiiliresponsiivinen saitti tukee ravintolan myyntiä ja markkinointia. Samalla Solid Angle on suoraviivaistanut pöytävarausjärjestelmää siirtäen varaukset suoraan ravintolan omalle käyttöliittymälle asiakkaan nettivarauksiin perustuen, ilman että kenenkään tarvitsee kuitata varausta. Näin mobiiliratkaisu tuo parantuneen viestinnän ja markkinoinnin myötä lisämyyntiä ja vapauttaa myös ravintolan sisällä resursseja muuhun työhön, kuten asiakaspalveluun.

Solid_v2

Solid Anglen tarinaa meille avaa Vilppu Simpanen, jonka vastuualueena on Solidin kotisivujen mukaan ”operations”.  ”Solid Angle myy työn jälkeä”, Simpanen tiivistää referenssejä esitellessään. Simpanen kertoo miten Solid Angle oli mukana kumppanina, kun Pekka Haaviston pääsi presidentinvaalien toiselle kierrokselle 2012. Haaviston menestys pohjautui tietysti ennen kaikkea osaavaan ja lämpimään persoonaan, joka jätti populistiset kilpaveljet taakseen. Menestystä oli kuitenkin vahvasti tukemassa onnistunut verkkosivusto ja some-strategia, jossa kumppanina toimi Solid Angle. Vai mitä sanotte kampanjasta, joka tuottaa vaalien toiselle kierrokselle yli miljoona ääntä ja yhteensä 725 000 euroa pienlahjoituksina?

Solid Angle on auttanut myös Rakkautta & anarkiaa filmifestivaalin digiaikaan. ”Responsiivinen webbisaitti välittää tiedot festarin tarjonnasta helppokäyttöisesti ja lippujen ostaminen verkosta ja mobiilialustoilta onnistuu nykyään lennosta”, Vilppu Simpanen kertoo. Toteutus tukee mainiosti urbaania filmifestaria, jonka tarjontaan porukat tutustuvat ja varaavat lippuja adhoc-pohjalta.

Solid Anglen referensseistä löytyy myös EK:n ja Lakiasiaintoimisto Hammarström Puhakka Partnersin sivuston uudistus. Solid Anglella riittää siis kokemusta laajasti erityyppisten asiakastarpeiden tukemisesta tarpeeseen sopiva verkkoratkaisu kehittämällä. Yleisesti ottaen Vilppu Simpasen Solid Anglea voisi kuvailla sympaattiseksi ja mutkattomaksi sekä työhönsä erittäin innostuneesti suhtautuvaksi kehityskumppaniksi.

Faktat

Nimi: Solid Angle

ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/solid-angle

Perustettu: 2008

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://solidangle.fi

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Tietohallinto, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Paikkatieto GIS, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Teknologia: Google, Mac OS, Open source, iOS, Julkaisujärjestelmä CMS

Toimialakokemus: Julkishallinto, Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Asiantuntijapalvelut, Pankki- ja vakuutus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Kiinteistöala, Rakentaminen, Kauppa, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Telekommunikaatio

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus

Starcut-Software

Starcut Software – mobiilipalvelut -myös ammattikäyttöön

Starcut suunnittelee ja toteuttaa mobiilisovellukset, mobiilisivustot ja responsiiviset web –sivustot koko palveluiden elinkaaren suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Vaikka Starcutin tarjontaan kuuluu kotisivujen perusteella myös mobiili- ja responsiiviset sivustot, jää toimitusjohtaja Hannu Hiilamon kertomasta kuva, että Starcut on ennen kaikkea mobiiliaplikaatioiden erikoistalo. Starcutin malliin kuuluu myös mahdollisuus toteuttaa palvelut tarjoamalla projektien sijaan resursseja, jotka työskentelevät vuokratyövoimana asiakkaan tiloissa.

Tuomme_B2B_Prosesseihin

Miten Starcut erottuu mobiilimarkkinan muista tarjoajista? ”Starcut Softwarella on osaamista ja kokemusta back-end integraatioista asiakkaan taustajärjestelmiin”, kuvaa Hiilamo. ”Tuomme b2b prosesseihin kuluttaja-applikaatioiden käytettävyyden.” Voin arvata, että nyt ollaan kentässä, joka kiinnostaa lukuisia tilaajayrityksiä. ”Käynnissä on evoluutio kuluttaja- ja mediakentästä b2b prosesseihin”, hän jatkaa. Hiilamon mukaan kyse ei ole ainoastaan palveluiden mobilisoinnista vaan myös siitä että ylipäätään vanhoja, esim. paperilla pyöritettäviä prosesseja digitalisoidaan.

Starcut Software esittelee joukon vaikuttavia referenssejä ite wiki-profiilissa ja kotisivuillaan. Toiminta kelpaa esitellä sellaisilla referenssiyrityksillä ja toimijoilla kuin Iltalehti, S-Pankki ja Finnair.

Faktat

Nimi: Starcut Software Oy

ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/starcut-software

Perustettu: 2010

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.starcut.com

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Myynti ja asiakkuudenhallinta CRM

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Mobiilikehitys, Webkehitys

Teknologia: Open source, Windows, iOS, Android, Windows Phone, Julkaisujärjestelmä CMS

Toimialakokemus: IT, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Pankki- ja vakuutus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Kiinteistöala, Kauppa, Telekommunikaatio

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Ohjelmisto

Fraktio

Fraktio – halu tehdä internetistä parempi

Fraktio on perustettu vuonna 2012, mutta ei ole kokemukseltaan untuvikko.  Fraktion hallituksen puheenjohtaja ja yksi perustajista Pekka Koskinen toteaa yrityksen kotisivuilla: ”Perustin Fraktion alan parhaiden tyyppien kanssa ja uskon että se näkyy tuloksissa”.  Kyseessä ei siis ole mikään start-up yritys, vaan ryhmä kokeneita ammattilaisia, jotka ”tietävät miten tehdä internetistä parempi”. Fraktio on myös aktiivinen start-up kentässä ja se on kiinnostunut olemaan mukana auttamassa uusien start-up tarinoiden synnyttämisessä.

Fraktion toimitusjohtaja Jesse Peurala esittelee meille Fraktion toimintaa. Suuremmista toimijoista tuttu raportointi ja byrokratia ovat minimissä ja Peurala on silminnähden tyytyväinen työympäristöön ja kulttuuriin, joka yritykseen on luotu. Tässä organisaatiossa ei ole minkäänlaista puurakennetta ja kaikki päätökset tehdään demokraattisesti tiimissä. Tätä kuvastaa hyvin myös Fraktion kotisivut, joissa koko henkilöstö esitetään yhdessä tasa-arvoisessa rivissä Hallituksen puheenjohtajasta kehittäjiin.

Fraktio nojaa vahvasti avoimeen lähdekoodiin ja ketteriin menetelmiin. Peurala kuvailee yrityksen kehitysprosessia, jossa Kanban on ohittanut Scrumin lähestymistapana. Peuralan bloggaus verkkopalvelun toteuttamisesta toimittajariippumattomasti opastaa huomioimaan mm. tekijänoikeudet,  design-velan ja dokumentaation ohjelmistoprojektissa ja on mielenkiintoista luettavaa kelle tahansa it-tilaajalle. Fraktiossa pelataan avoimin kortein.

Meitä_ei kiinnosta

Minkä tyyppisiä asiakkuuksia Fraktiolla sitten on? ”Meitä ei kiinnosta Ranen Grillin uudet kotisivut. Jos sovellus on asiakkaan ydinliiketoimintaa ja palvelulla on tarkoitus tehdä tulosta, silloin asiakkuus kiinnostaa meitä”, Peurala kuvaa Fraktion toimintakenttää. Fraktion mallissa löytyy monia piirteitä, jotka varmasti houkuttelevat tilaajia. ”Haluamme toimia asiakaspalvelussa kumppanina niin, että kuulemme myös asiakkaan asiakasta.”

Fraktio tuntee hyvin verkkomaksamisen ja maksutavat. Referensseistä löytyykin esimerkiksi Paytrail. Fraktiolla onkin tiivis suhde maksualaan erikoistuneen serkkuyhtiö Solinorin kanssa. Paytrailin lisäksi Fraktion referenssitoimituksia ovat mm. Huutokaupat.com ja eAutokoulu.

Se pistää kummasti silmään, kun yritys pystyy nimeämään jokaiselle referenssilleen suosittelijan tilaajayrityksestä ite wikissä.

Faktat

Yritys: Fraktio Oy

ite wikissä: http://www.itewiki.fi/fraktio

Perustettu: 2012

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://fraktio.fi/

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Myynti ja asiakkuudenhallinta CRM, Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Tietoturva, Auditointi, Laadunvarmistus

Teknologia: Open source

Toimialakokemus: Koulutusala, Asiantuntijapalvelut, Pankki- ja vakuutus, Media

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Johtamistyö, Koulutus, Ohjelmisto

 

Mediatavast

Mediatavast – mainostoimisto suurella digisydämellä

Hämeenlinnalais-helsinkiläinen Mediatavast sanoo suoraan olevansa digiajan mainostoimisto. Nelihenkisessä yrityksessä yhdistyykin kaksi asiakkaalle kuin asiakkaalle keskeistä osaamisaluetta. Ensinnäkin tarjonta markkinoinnin monipuoliseen suunnitteluun brändistä ja graafisesta suunnittelusta printtimateriaaleihin ja markkinoinnin workshoppeihin. Toisekseen kokemus näyttävistä ja monipuolisista web- ja mobiilipalveluista WordPress-teknologiaan perustuen. Mediatavastin tapauksessa tämä tarkoittaa muutakin kuin näyttävää leiskaa, eli esimerkiksi vastuun ottamista palvelun ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Mediatavastin_tulokulma

Keskustelemme rehellisen rempseän, liiketoiminnasta ja ideoista Mediatavastissa vastaavan, Rami Aaltosen kanssa. Olen keskustellut lukuisten web-gurujen kanssa palvelumme ite wikin konseptista ja täytyy sanoa, että siinä on omat puolensa, että keskustelukumppani on markkinoinnin ammattilainen. Melko kuvaavaa on se, että siinä missä suurin osa näistä guruista rupeaa ideoimaan uusia toimintoja palveluumme, Rami tarttuu välittömästi sosiaalisen median mahdollisuuksiin. Eli siihen, miten saadaan käyttäjiä. Voisikin sanoa, että Mediatavastin tulokulma on mielenkiintoinen kelle tahansa, joka haluaa asiakkaita.

Mediatavastilla on kuitenkin mainostoimistoksi tärkein mahdollinen ydinosaaminen tänä päivänä: kyky luoda näyttäviä ja toimivia verkkopalveluita ottaen vastuu verkkopalvelukumppanuudesta pitkäjänteisesti. Kun Ramia kuuntelee, voi rivien välistä lukea, että olet mainostoimistona pulassa, ellet pysty tuottamaan asiakkaillesi markkinoinnin tärkeintä työkalua. Eli monipuolisia verkkopalveluja.

Mediatavastin referenssitoteutuksista pistää silmään HPK:n kotisivut, jotka iskevät erityisesti näyttävyydellään. Entistä paikkatietokonsulttia lämmittää myös Reim-GROUPin etusivua dominoiva, hauskasti pystyasentoon aseteltu, karttapalvelu. Panimoravintola Bryggerin toteutukseen kuuluu uusi logo, jota kelpaa esitellä referenssinä graafisen suunnittelun taituruudesta.

Faktat

Ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/mediatavast

Perustettu: 2004

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://www.mediatavast.fi

Yrityksen sijainti: Helsinki, Hämeenlinna

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä

Erityisosaaminen: Pilvipalvelut / SaaS, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Verkkokaupparatkaisut

Teknologia: Google, Open source, iOS, Android, Windows Phone, Julkaisujärjestelmä CMS

Toimialakokemus: Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Asiantuntijapalvelut, Urheilu-, viihde ja virkistys, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Rakentaminen, Kauppa, Kuljetus, liikenne ja logistiikka

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö

Qvik

Qvik – Mobiilien start-up-tarinoiden takana

Kampin keskuksessa taitaa sijaita ylivoimaisesti suurin keskittymä mobiilipalveluiden ammattilaisia, sillä myös 21 hengen Qvik toimii kauppakeskuksen tiloissa. Avaraa toimistotilaa dominoi valtava baaripöytä, jonka ympärillä kelpaa ottaa virvokkeet porukalla viikon päätteeksi.

Qvikin tarinan alku ajoittuu vuoteen 2008 jolloin Apple store avattiin ja mobiiliapplikaatioiden maailmanvalloitus alkoi. Siitä lähtien applikaatioiden kysyntä on ollut kovaa ja Qvik mukana toteuttamassa niitä. Applikaatiobuumi synnytti lukuisia start-up asiakkaita ja Qvik oli etulinjassa kehittämässä heille toteutukset. Niinpä näin vuonna 2014 Qvikillä onkin esitellä vaikuttavia lukuja: yli 120 toteutettua applikaatiota joilla 20.000.000 loppukäyttäjää ja takataskussa Apple design award. Palkinto pokattiin klassikkopelistä, Wooden Labyrinth 3d:stä.

Responsiivisuus_on_vähimmäisvaatimus

Qvik toteuttaa applikaatioita sekä Applen, Androidin, että Windows Phonen alustoille, sekä myös responsiivisina mobiilisovelluksina. ”Responsiivisuus on vähimmäisvaatimus” linjaa kehittäjä Niko Hälvä. Jos lukuisat talot vievät responsiivisuuden sanomaa innolla asiakkailleen, Qvikissä tunnetaan natiivien applikaatioiden mahdollisuudet ja potentiaali liiketoiminnassa. Pelit toimivat hyvänä esimerkkinä koukuttavista toiminnoista, jotka vaativat applikaatiota. ”Qvik tekee kaiken tyylillä” tiivistää Hälvä ja rivien välistä voi lukea, että tietyn tyyppisissä toteutuksissa tason säilyttäminen vaatii natiivia applikaatiota.

Qvikin näkemyksiä ja referenssejä on esittelemässä myös myyntijohtaja Anu-Kaisa Jääskeläinen, jolla on mielenkiintoinen tausta: Hän on työskennellyt Trainers Housessa palvelusuunnittelun parissa. Jääskeläinen kuvailee Qvikin tarjonnan laajuuden. Appiksen suunnittelun, käyttöliittymien speksauksen ja toteutuksen lisäksi Qvikillä on kokemusta alkuvaiheen rahoituksen hakemisesta, mobiilistrategiasta, monetisointimalleista sekä myös eri ”storeista” ja julkaisun jälkeisestä markkinoinnista. Referenssinä onnistuneesta markkinoinnista kun Qvik launchasi Wooden Labyrinthin kampanjahengessä ilmaisjakoon päiväksi, aplikaatiota ladattiin päivässä yli 300.000 kertaa.

Qvikin referensseistä yhtenä tuoreena esimerkkinä esitellään Ylen Uutisvahti, jonka hastag on kerännyt myös aktiivista keskustelua Twitterissä.  Taloussanomien iPad sovellus oli ensimmäisiä tabletille suunniteltuja Suomalaisia sanomalehtiä. Golf gamebook on nousemassa maailman ykkös golf-applikaatioksi ja toimii esimerkkinä Start-up applikaatiosta jonka taustalta löytyy Qvik.

Faktat

Nimi: Qvik Oy

ite wiki-profiili: http://www.itewiki.fi/qvik

Perustettu: 2008

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.qvik.fi

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Käyttäjähallinta, Auditointi, Laadunvarmistus

Teknologia: iOS, Android, Windows Phone

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Asiantuntijapalvelut, Pankki- ja vakuutus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Kauppa, Valmistava teollisuus, Telekommunikaatio

 Koodiviidakko

Koodiviidakko – mieleen painuva nimi ja 1.000 referenssiä

Koodiviidakolla on jopa uhkaavasta nimestään huolimatta ainakin kaksi etua brändäyksessä: Ensinnäkin nimi joka jää mieleen. On nimittäin niin, että lähes kaikilla it-yrityksillä on abstrakti englanninkielinen nimi. ”Viidakko” on suorastaan raikas tuulahdus nimilistassa. Toisekseen Koodiviidakolla on tarjoama, joka on selkeästi tuotteistettu asiakkaiden ostettavaksi.

Koodiviidakko tarjoaa pilvipalveluperheen digitaaliseen markkinoinnin tarpeisiin. Työkalupakki sisältää alustat niin verkkosivujen, verkkokauppojen, sähköpostimarkkinoinnin kuin markkinointiautomaatioiden toteutukseen. Näin Koodiviidakko tarjoaa yhteensopivia tuotteita verkkonäkyvyyden ja –markkinoinnin keskeisiin tarpeisiin.

”Työkaluperheemme on skaalautuva, ja kukin ohjelmistoista toimii loistavasti sekä yksinään että yhdessä. Asiakkaamme käyttävätkin usein useampaa Viidakon tuotetta”, viestittää Viidakon marketing manager Johanna Jämsä. ”Asiakkaan kannalta tämä on kätevää, sillä tekninen tuki on saatavilla yhdestä paikasta ja eri tuotteet integroituvat keskenään luonnostaan muodostaen mielekkään kokonaisuuden. Nimitämme tätä ajattelutapaa digitaalisen markkinoinnin jatkumoksi”

Koodiviidakon_referenssiasiakkaiden määrä

Koodiviidakon referenssiasiakkaiden määrä on vaikuttava; palvelua käyttää yli 1000 asiakasta Suomessa. Konseptin levityksessä on apuna laaja kumppaniverkosto. ”Meille on erityisen tärkeää, että työkalumme ovat käyttäjäystävällisiä” Jämsä jatkaa ja herättää allekirjoittaneen huomion. Muistan nimittäin edelleen kuinka aloitin ensimmäisen sisällönluontini WordPress-alustalla. Kyllähän se rullaa kun siihen paneutuu, mutta omaksumiseen menee kuitenkin mielestäni kohtuuttoman paljon aikaa ja silloin riskinä on käyttäjän passivoituminen. Minulla ei tosin ole kokemusta Viidakon käyttöliittymästä, mutta ainakin yksi keskeisiä sisällönluonnin haasteita, eli käytettävyys, on fokuksessa.  Koodiviidakko pyrkii myös toimimaan digimarkkinointiin innostajana ja ohjaajana, eikä vain staattisena julkaisujärjestelmätoimittajana.

Koodiviidakon referensseistä löytyy mm. SOL, Destia ja Paperiliitto. Tulevaisuudessa profiili voi tarjota kattavankin esittelyn Viidakon referensseihin, ainakaan materiaalista ei pitäisi olla pulaa!

Faktat

Nimi: Koodiviidakko Oy

ite wikin profiili: http://www.itewiki.fi/koodiviidakko

Perustettu: 2005

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.viidakko.fi

Yrityksen sijainti: Helsinki, Kuopio, Oulu

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Myynti ja asiakkuudenhallinta CRM

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Teknologia: Julkaisujärjestelmä CMS

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Asiantuntijapalvelut, Pankki- ja vakuutus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Kiinteistöala, Rakentaminen, Kauppa, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Valmistava teollisuus, Prosessiteollisuus, Raaka-aineet ja energia, Telekommunikaatio

Tarjonnan tyyppi: Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Ohjelmisto

Flo-apps

 

Flo apps – erityisosaamisena tiedon visualisointi

Kun Virve Angermann Flo Appsista kuulee webkehityskentän koostavasta bloggauksestamme, hän tietää heti mikä puolisko heidän tarjontaansa erottuu massasta: Flo Apps toteuttaa myös web sivustoja mutta on erikoistunut datavisualisointeihin.  Projektien aikana Flo Apps on hionut visualisointihankkeita prosesseiksi. Datavisualisoinnista kiinnostuneet saavat lisätietoa Flo Appsin bloggauksesta Yhdeksän kysymystä tiedon visualisointiin.

Flo Appsilla on erityyppisiä referenssejä esimerkkeinä datavisualisoinnin mahdollisuuksista. Tekesille toteutettu Tiedon Valtatie havainnollistaa organisaation monipuolista roolia suomalaisten innovaatioiden vauhdittajana. Terveystalolle kehitetty karttapohjainen Nuhasää kertoo, missä juuri nyt sairastellaan. Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. Perinteisemmästä websivusto-projektista referenssinä toimii Helsingin Yliopiston verkkosivusto.

Faktat

Nimi: Flo Apps Oy

ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/flo-apps

Perustettu: 2008

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://www.floapps.com/

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Viestintä, BI ja raportointi

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Webkehitys, Mobiilikehitys, Paikkatieto GIS, Big Data

Teknologia: Google, Open source

Toimialakokemus: Julkishallinto, Koulutusala, Asiantuntijapalvelut, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

 

Kisko-Labs

 

Kisko Labs – ideoiden sparraaja ja web tuotteiden toteuttaja

Tapasimme Kisko Labsin Antti Akonniemen jo ennen ite wikin koodauksen alkamista. Oli kyse sitten start-up yrityksen perustamisesta tai yritysasiakkaan web-tuotteesta, on äärimmäisen hyödyllistä kerätä kokeneilta konseptien toteuttajilta näkemyksiä ennen työhön ryhtymistä. Kisko Labs saakin varmasti paljon markkinointia puskaradion välityksellä, sillä sana kokemuksesta sparraajana leviää. Varsinkin kun omaa aikaa käytetään pyyteettömästi muiden auttamiseksi.

Meille Akonniemi ehdotti mm. keskittymistä ensiksi yhteen it-osaamisalueeseen ja näin hakemaan tuntumaa konseptin toimivuuteen. Tietysti kunnianhimoisina yrittäjinä emme kuunnelleet, vaan toteutimme ite wikin palvelemaan heti koko it-markkinaa. Täytyy kuitenkin myöntää, että neuvon kuunteleminen olisi ollut paljon riskittömämpi tapa toimia ja olisi säästänyt selvää rahaa, jos konsepti ei olisikaan toiminut.

Tiiviissä_projektissa

Kisko Labs on tuottanut responsiivisia ratkaisuja vuodesta 2007 lähtien ja on erikoistunut web tuotteiden kehitykseen ruby on rails teknologialla. Kiskon lähestymistapa ja teknologia sopii parhaiten räätälöityyn tuotekehitykseen, jolla on selkeä tavoite ja funktio. Siksi sijoitankin yrityksen vahvasti mallimme oikeaan laitaan. Kotisivuillaan Kisko markkinoi prototyyppiajattelua; tiiviissä projektissa synnytetään ensimmäinen versio tuotteesta nopealla aikataululla. Näin asiakkaalle annetaan mahdollisuus saada tuntumaa konseptin toimivuuteen tehokkaasti, ja myös mahdollisuus epäonnistua edullisesti.

Referenssitoteutuksina Kisko Labs on toteuttanut Sito Tietotekniikalle kaiku-projektinhallinnan työkalun, on kehittänyt ja kehittämässä edelleen Mad Gang-suosituspalvelua ja on myös kehittänyt omana tuotteenaan WODconnect-sovelluksen, jonka tavoitteena on olla paras työkalu CrossFit -saleille, urheilijoille ja valmentajille ympäri maailman.

Faktat

Nimi: Kisko Labs Oy

Ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/kisko-labs

Perustettu: 2007

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://kiskolabs.com

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Tuotekehitys ja suunnittelu

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Käyttäjähallinta, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Toimialakokemus: Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Kiinteistöala, Rakentaminen, Kauppa, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Telekommunikaatio

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Koulutus

IWA-Labs

IWA Labs – Joustavaa mobiili-, internet- ja ohjelmistokehitystä

Internet- ja mobiiliratkaisujen konsultti ja kehittäjä IWA Labs operoi Helsingin Ruoholahdenkadulla. Yrityksen liiketoimintaa pyörittää Kare Souru ja taustalla hallituksen puheenjohtajana vaikuttaa Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Souru työskentelee intensiivisesti asiakasrajapinnassa ja Roihalla on päivätyönsä puolesta näppituntuma koko ohjelmistoalan trendeihin ja toimijoihin. Näin IWA Labsista löytyy näkemystä myös start-up toteutuksiin ja kentän toimintaan.

IWA Labsin tarjonnassa esiin nousee mobiiliosaaminen, oli tarpeena sitten Android, iOS, Windows Phone tai HTML5 toteutus, taikka selainratkaisu. IWA:n referensseistä silmään pistää Spot Digger joka palkittiin vuoden 2013 parhaana Android-sovelluksena Suomen Paras Mobiilipalvelu -palkintojenjakotilaisuudessa. Yhteisöllinen sovellus mahdollistaa skeitti- ja snoukkayhteisölle parhaiden lautailuspottien jakamisen. 26.000 latausta sovelluskaupoista kuvaa palvelun leviämistä lautailupiireissä.

IWA Labsilla on kaiken kaikkiaan laaja valikoima mielenkiintoisia referenssejä. Yritys on toteuttanut mm. Hotelli Fabianin ja Havenin mobiilipalvelut. Hotellit keikkuvat järjestäen listojen kärjessä Suomen parhaita hotelleja arvioitaessa. Pankkialan referenssi Euro Loan Consumer Finance tuo kuluttajille lainan hakemisen Android ja iOS-alustoille.  Tiloja.fi-palvelussa toimitilan hakijan on helppoa etsiä, vertailla ja valita toimitiloja karttapohjaisella tilahaulla.

Faktat

Nimi: Iwa Labs Oy

Ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/iwa-labs

Perustettu: 2009

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.iwa.fi/

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi:

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Webkehitys, Mobiilikehitys, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Sisällönhallinta

Teknologia: Open source, iOS, Android, Windows Phone

Toimialakokemus: Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Asiantuntijapalvelut, Pankki- ja vakuutus, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Kiinteistöala, Kauppa

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

Iasy

Iasy – Käytettäviin WordPress-toteutuksiin erikoistunut kaksikko

Iasy on kahden kaveruksen, Jukka Kuisman ja Hannu Lemettisen operoima WordPress toteuttaja Töölön Mechelininkadulta. Iasyn tiloina toimii sympaattinen kaksiosainen toimistotila katutasossa ja hauska kellarista löytyvä neukkari.

Kuisma ja Lemettinen ammentavat kokemuksensa mainostoimistomaailmasta ja toteutuksia tehdään edelleen alihankintana mainostoimistoille. Kuitenkin yrityksen perustamisen taustalla on ollut nimenomaan halu tehdä asioita itse ja oikein. ”Mainostoimistomaailma on kuitenkin edelleen aika staattinen, monesti yritetään tehdä lehtimainosta verkkosivulle” Kuisma kuvaa. ”Iasy nostaa palveluiden toimivuuden ja käytettävyyden avainasemaan”, hän jatkaa.

Mainostoimistomaailma

Iasyn referensseihin kuuluu Eaton Power Qualitylle toteutettu Uutishuone, Atoy Autohuollon responsiivinen verkkosivusto sekä RedEvents tapahtumatoimiston verkkosivuston rakennus.

Bloggauksen alussa esittämämme mallin mukaan sijoitan Iasyn mallin vasempaan laitaan, kenttään, jossa valtavalla määrällä pk-yrityksiä ja muita organisaatioita on tarve toimivalle verkkosivustolle. Monelle oman brändin mukainen sivusto yksilöllisellä käyttöliittymällä on keskeisin osa markkinointia ja Iasyn tapainen toimija on sopiva kumppani luomaan yksilöllisen ratkaisun ketterästi.  ”iasy Oy syntyi huomattuamme, että markkinoilla on tilaa verkkoviestinnän asiantuntijapalveluille, joiden toiminnan keskipisteessä on asiakas. Haluamme, että asiakkaamme kokevat verkkoviestinnän helpoksi ja mielenkiintoiseksi toimiessaan kanssamme”, Iasy kertoo kotisivuillaan

Faktat

Nimi: iasy Oy

ite wikin profiili: http://www.itewiki.fi/iasy

Perustettu: 2010

Työntekijöitä: 1-10

Kotisivut: http://www.iasy.fi

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu

Erityisosaaminen: Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Graafinen suunnittelu

Teknologia: Open source

Toimialakokemus:

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

eXpertOS

eXpertOS ICT-asiantuntijat – tietojärjestelmäosaamisen asiantuntijayhteisö

Vuonna 2013 perustettu eXpertOS ICT-asiantuntijat on tietojärjestelmäosaamisen asiantuntijayhteisö, joka palvelee ICT-palveluliiketoimintaa sekä yksilönä että yhteisönä.  ExpertOS jäsenet ovat levittyneet Helsinkiin, Haminaan, Jyväskylään ja Tampereelle ja organisaatio toimii jäseniensä keskitettynä markkinointikanavana sekä verkostona asiakasprojektien resursointiin. ExpertOs tarjoaakin laajasti erilaisia it-palveluita koulutuksesta ja konsultoinnista monipuolisten verkkopalveluiden rakennukseen.

Kun viestin ICT solutions architect Jan Erik Finlanderin kanssa projektistamme kerätä it-osaaminen keskitettyyn markkinapaikkaan, saan alkuun hieman epäluuloisen vastaanoton. Kun jää on murrettu, ei jää epäselväksi, että Finlander on innokas ja itsevarma levittämään eXpertOS-asiantuntijoiden tarinaa ja osaamista. Finlander paljastuukin erittäin aktiiviseksi vaikuttajaksi sosiaalisen median ICT-keskusteluissa ja LinkedIn profiili paljastaa huimia määriä suosituksia it-projekteista.

eXpertOS nimeää sivuillaan kilpailueduikseen asiakaslähtöiset kokonaisratkaisut ja –palvelut. Talo ei edusta tiettyjä ohjelmistoratkaisuja, vaan hakee ”parhaat” ratkaisut asiakkaan ongelmaan tarpeet ja liiketoiminnan ymmärtävänä kumppanina. Arvoikseen eXprtOS nimeää aitouden, ja läpinäkyvyyden ja asiakas luvataan pitää mukana tiiviisti kehitystyössä.

eXpertOSin referensseinä on esitelty ILO verkkopohjainen oppimisympäristö, Somea Oy:n verkkosivusto, sekä Rakennusliiton eri sivustot.

Faktat

Nimi: eXpertOS osk

Ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/expertos-osk

Perustettu: 2013

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://expertos.fi

Yrityksen sijainti: Hamina, Helsinki, Jyväskylä, Tampere

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Toiminnanohjaus ERP, Markkinointi, Viestintä, Myynti ja asiakkuudenhallinta CRM, Tietohallinto, Hankinta, Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, It-infrapalvelut, It-infra loppukäyttäjäpalvelut, Tietoliikennepalvelut, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Käyttäjähallinta, Tietoturva, Verkkokaupparatkaisut, It-omaisuuden hallinta, Master Data MDM, Sisällönhallinta, Laadunvarmistus

Teknologia: Microsoft, Google, Open source, Oracle, IBM, Windows Phone, Julkaisujärjestelmä CMS, Linux

Toimialakokemus: IT, Koulutusala, Asiantuntijapalvelut, Media, Valmistava teollisuus

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus, Ohjelmisto

Nord-Software

Nord Software – Teknisesti haastavien verkkopalveluiden toteuttaja

Ytimekkäästi nimetty Nord Software kuvaa itseään nuoreksi, innovatiiviseksi ja ketteräksi kumppaniksi. Hesperian puiston kulmille sijoittuva yritys koostuu 16 kehittäjästä ja toteuttajasta. Yritys sijoittuu mallimme oikeaan laitaan erikoistuen nimenomaan vaativien web-applikaatioiden ja laajojen, jopa miljoonien käyttäjien portaalien kehittämiseen. 16 kehittäjän nippu jättää itseasiassa monet saman kategorian yritykset taakseen koollaan.

Nord Software tuotteistaa palvelunsa kuuteen kategoriaan: Digitaalinen strategia, ohjelmistokehitys, sisällönhallinta, integraatiot, ohjelmistoauditoinnit ja design. Näin pesäero simppelien verkkosaittien suunnittelijoihin on tehty.

Nord Software esittelee useita referenssiasiakkaita eri toimialoilta. Dovre Club on pörssilistattu suomalainen projektinhallinnan palveluiden toimittaja, joka on erikoistunut projekti-insinöörien rekrytoimiseen. Kidmemo on verkkopalvelu, jonka avulla vanhempien on mahdollista luoda virtuaalinen vauvakirja lapsistaan. Hankenin ylioppilaskunnan verkkosivusto puolestaan uudistettiin vastaamaan paremmin ylioppilaskunnan viestinnällisiä tarpeita ja toimintaa. Koordinaatti.fi korvaa useat hajautuneet nuorten tieto- ja neuvontatyöhön erikoistuneet portaalit, ideana tehostaa ja sujuvoittaa viestintää alan asiantuntijoiden välillä.

Faktat

Nimi: Nord Software

Ite wikin profiili: http://www.itewiki.fi/nord-software

Perustettu: 2007

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.nordsoftware.com

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Toiminnanohjaus ERP, HR, Markkinointi

Erityisosaaminen: Arkkitehtuuri, Integraatiot, Webkehitys

Teknologia: Open source, Julkaisujärjestelmä CMS

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Koulutusala, Asiantuntijapalvelut, Media, Kauppa

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

Lamia

Lamia – verkkoratkaisut Magento-verkkokaupoilla varustettuna

Kun tapaamme Lamian kundit he ovat juuri olleet toimiston näyttötilaisuudessa Helsingissä. Espoolainen Lamia on siis mahdollisesti stadilaistumassa piakkoin. Yrityksen partnerit Henri Halmelahti ja Lauri Järvenpää ovat tavanneet alun perin RUKissa ja särmä meno on jatkunut siviilissä. Lamiassa yhdistyy kaupallinen ja tekninen osaaminen yhdistettynä nuorekkaaseen tekemisen meininkiin ja tuloksia on syntynyt. Lamialla onkin esitellä vaikuttava määrä referenssitoimituksia.

Lamia pystyy nimeämään selkeän myynnillisen keihäänkärjen: Magento-verkkokaupat. Magentolla pystytään tukemaan asiakasyritysten toimintaa tuloksellisesti ja yritys tekee Magenton ympärillä omaa kehitystään ja innovoi ratkaisuja asiakkailleen, Halmelahti ja Järvenpää kertovat. ”Kaupallisuus, teknisyys ja visuaalisuus” listautuvat yrityksen ydinosaamisalueet.

Arkena_kestävää

Lamian osakkaista välittyy ahkera, innokas ja työteliäs kuva. Siinä missä moni yritystoiminnassaan menestyvä nuori yrittäjä olisi palkinnut itsensä kesälomalla, Lamian kundit hyppäsivät viime kesäksi Aalto Yliopiston Start-up kiihdyttämöön ja alkoivat kehittämään yhteisöllistä ongelmanratkaisualustaa Skibb:iä. Lamia taitaakin olla todellinen valtiontalouden unelma; arkena kestävää liiketoimintaa ja lomalla monistettavaa kasvuyrittäjyyttä.

Kirjoitushetkellä Lamia on täyttänyt ite wiki profiiliinsa jo 11 referenssiä, mm. SM-Liigan alumnisivuston, Freesin Winno.fi-magento verkkokaupan, sekä Terveysapteekki.fi:n verkkokaupan.

Faktat

Nimi: Lamia Oy

ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/lamia

Perustettu: 2012

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://lamia.fi/

Yrityksen sijainti: Espoo, Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Teknologia: Google, Open source, Windows Phone, CAD, Julkaisujärjestelmä CMS, Linux

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Rakentaminen, Kauppa, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Valmistava teollisuus, Prosessiteollisuus

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus, Ohjelmisto

PoutapilviPoutapilvi – Kokenut ja pitkäikäinen digitaalisten palvelujen asiantuntijayritys

Vuonna 1998 perustettu Poutapilvi web design on kokenut ja pitkäikäinen digitaalisen median asiantuntijayritys. Poutapilvi suunnittelee ja toteuttaa helposti ylläpidettäviä internet-sivustoja sekä extranet- ja intranet-ratkaisuja. Poutapilvi tuo pöytään omaan ohjelmistokehitykseen perustuvat julkaisujärjestelmät P4:n ja Maisema alustajärjestelmän. Poutapilven kotisivuilla esitelty 22 osaajan joukko kertoo resursseja riittävän laajemmankin asiakasryhmän tarpeisiin.

Mallissamme Poutapilvi sijoittuu keskisuurten pitkään markkinassa olleiden tarjoajien joukkoon. Yrityksestä välittyy kuva vakaana kumppanina joka pyrkii tuomaan myös markkinoinnillista osaamista asiakkailleen. ”Suunnittelupalvelumme, näyttävä visuaalinen design, palvelujen käytön seuranta, nopea asiakaspalvelu, käyttötuki sekä jatkuva, asiakaslähtöinen tuotekehitys takaavat menestyksen”, Poutapilvi lupaa asiakkailleen.

Poutapilven referensseihin kuuluu mm. Tikkurilan maalit ja langattomien viestintäverkkojen operaattori Digita Oy. Vakaana julkisen sektorin asiakkaan esitellään Puolustusministeriö, joka on varmasti pohtinut tarkkaan kenen kontolle sivustojen kehitys annetaan. Myös korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö AKAVA lukeutuu Poutapilven referensseihin.

Faktat

Ite wiki profiili:  http://www.itewiki.fi/poutapilvi-web-design

Nimi: Poutapilvi web design Oy

Perustettu: 1998

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.poutapilvi.fi/

Yrityksen sijainti: Turku

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä

Erityisosaaminen: Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta

Teknologia: Google, Mac OS, Windows, Julkaisujärjestelmä CMS, Linux

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Asiantuntijapalvelut, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Rakentaminen, Kauppa, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Valmistava teollisuus, Prosessiteollisuus, Raaka-aineet ja energia

Tarjonnan tyyppi: Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Ohjelmisto

Verkkoasema

Verkkoasema – julkaisujärjestelmät ja ohjelmistokehitys

Verkkoasema jakaa kotisivuillaan tarjontansa kahteen: digitaaliseen markkinointiin ja ohjelmistoratkaisuihin. Yritys tekee siis asiakkailleen tavallaan saman jaon kuin mitä me tämän bloggauksen mallissamme.  Digitaalinen markkinointi sisältää Verkkoaseman tarjonnan mukaan mm. verkkosivut, hakukoneoptimoinnin, Googlemainonnan, nettikilpailut, sähköpostimarkkinoinnin ja sosiaalisen median.  Ohjelmistokehitys puolestaan sisältää verkkopalvelut ja web-sovellukset sekä intra- ja extranetin.

Ajatusmallista kuvastuu se, että loppukäyttäjille näkyvä osa tukee tyypillisesti markkinointia ja myyntiä ja ohjelmistokehitys sisältää enemmän back-end puolen kehitystä, mikä varmasti on totta monissa ohjelmistoprojekteissa. On mielenkiintoista lukea miten eri tarjoajat jäsentävät tätä akselia ja verkkoasema on selvästi tullut samantyyppiseen lopputulokseen kuin mihin itsekin tulin tätä kirjoittaessani.

Verkkoasemalla on kirjoitushetkellä kolme julkista referenssiä ite wikissä. FAM Sports suunnittelee ja kehittää mittausmenetelmää sekä laitetta, jonka välityksellä voidaan mitata ja laskea urheilijan fyysistä harjoitteluvalmiutta ja rasitustasoa. Näin voidaan optimoida urheilijan harjoittelua. Verkkoaseman toteutuksella mittaustulokset siirretään älypuhelimeen ja sen välityksellä verkkopalveluun.

Verkkoaseman toteutuksiin lukeutuu myös Opel-varaosien verkkokaupparatkaisu ja Cleantech-alan kohtaamispaikka solved.fi

Faktat

Nimi: Verkkoasema Oy

ite wikin profiili: http://www.itewiki.fi/verkkoasema

Perustettu: 1997

Työntekijöitä: 10-100

Kotisivut: http://www.verkkoasema.fi

Yrityksen sijainti: Oulu

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Toiminnanohjaus ERP, Markkinointi, Viestintä, Tietohallinto, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Integraatiot, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, It-infrapalvelut, It-infra loppukäyttäjäpalvelut, Käyttäjähallinta, It-omaisuuden hallinta

Teknologia: Microsoft, Google, Mac OS, Open source, Windows, iOS, Android, Windows Phone, CAD, Julkaisujärjestelmä CMS

Toimialakokemus: Julkishallinto, Koulutusala, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Asiantuntijapalvelut, Urheilu-, viihde ja virkistys, Kiinteistöala, Rakentaminen, Kauppa, Valmistava teollisuus, Raaka-aineet ja energia

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus, Ohjelmisto

H1-Web

H1 – WordPress-verkkopalveluita rakkaudella

H1:n ensisijaiseksi työvälineeksi on valikoitunut WordPress. ”Sen työkalupakki on nykyisin mainio monipuoliseen ja tehokkaaseen sovelluskehitykseen. WordPressillä on myös turvattu tulevaisuus: alustan sekä laajennusten kehittymisestä vastaa yksi maailman laajimmista open source –yhteisöistä.” H1 kuvailee kotisivuillaan.

Kuuden web-ammattilaisen helsinkiläisryhmittymä esittelee kirjoitushetkellä kolme referenssiä profiilissaan. H1 suunnitteli ja toteutti STTK:lle laajan verkkopalvelu-uudistuksen. Projektin tavoitteena oli muuttaa sttk.fi staattisen tiedon tarjoajasta aikaa seuraavaksi ja keskustelussa mukanaolevaksi toimihenkilöiden äänitorveksi. Muina referensseinä esitellään Sulavan verkkosivujen uudistus, sekä Viini-Lehden verkkosivuston toteutus.

Faktat

ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/h1-web

Nimi: H1 Web Oy

Perustettu: 2010

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://h1.fi

Yrityksen sijainti: Helsinki, Tampere

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Tietohallinto, Tuotekehitys ja suunnittelu

Erityisosaaminen: Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Graafinen suunnittelu, Paikkatieto GIS, Sisällönhallinta

Teknologia: Open source, Linux

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Koulutusala, Asiantuntijapalvelut, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus

booncon-PIXELS

Booncon PIXELS – kansainvälistä designia – ja ihmeitä

Booncon PIXELS tarjoaa printti- ja web- designia sekä informaatiojärjestelmiä monipuolisesti. Booncon PIXELS toimii esimerkkinä kansainvälisestä yrityksestä Suomessa. Leeni Harmainen booncon PIXELSiltäilta kuvaa yrityksen monipuolista taustaa: ”Työntekijät tulevat yhteensä 4 eri maanosasta. Kyseessä on siis teollisten muotoilijoiden, arkkitehtien, front- ja back-end -kehittäjien, tietokantaspesialistien sekä businessosaajien yhdistelmä jonka juuret ovat Italiassa, Pakistanissa, Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa, Virossa sekä Suomessa”.

Booncon PIXELSin taustalla on ollut idea luoda työympäristö, joka olisi enemmän kuin työpaikka. Kansainvälinen yritys koki Helsingin täydelliseksi ympäristöksi innokkaille tekijöilleen. Yrityksen slogan voisikin olla ”mikä tahansa on mahdollista”

Booncon PIXELSin referenssit sisältää mm. SongHi Entertainment Ltd:n joka on suomalainen teknologia-alan yritys, joka yhdistää pelit, musiikin sekä oppimisen. Booncon PIXELs on toteuttanut myös nettisivut sekä yritysilmeen italialaiselle kamppailulajiseuralle Fighting Club Meran/o:lle.

Faktat

Nimi: booncon PIXELS oy

ite wiki profiili: http://www.itewiki.fi/booncon-pixels

Perustettu: 2014

Työntekijöitä: alle 10

Kotisivut: http://pixels.booncon.com/

Yrityksen sijainti: Helsinki

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Tuotekehitys ja suunnittelu

Erityisosaaminen: Ketterät menetelmät, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu

Teknologia: Open source, Julkaisujärjestelmä CMS

Toimialakokemus: Asiantuntijapalvelut, Urheilu-, viihde ja virkistys, Media, Rakentaminen, Valmistava teollisuus

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Ohjelmisto

 

Jälkisanat

ite wiki on it-alan ilmainen markkinapaikka. Palveluun on kertynyt jo lyhyessä ajassa valtavasti sisältöjä ja pystymme palvelemaan it-tilaajia päivä päivältä paremmin tarjoamalla markkinatietoa hankintavaiheessa.  Olemme jo välittäneet ensimmäiset liidit it-toimittajille ja meille on jo alkanut tulla kyselyjä tilaajilta sopivista toimittajista. Jos edustamasi yritys ei ole vielä palvelussa, voit lisätä profiilin ja referenssejä etusivulta. 

Ite wikin perustajat Johannes Puro ja Eeva Melama

Eeva ja Johannes

Seuraa ite wikiä, Johannes Puroa ja Eeva Melamaa Twitterissä

Seuraa ite wikiä facebookissa ja LinkedInissä

 

Mobiilikehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Ohjelmistokehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Webkehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Verkkokaupparatkaisujen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Käyttöliittymäsuunnittelun osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Julkaisujärjestelmien osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Tuotekehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Viestinnän osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

iOS-osaajayritykset, -referenssit ja -julkaisut

Android-osaajayritykset, -referenssit ja -julkaisut

Ketterien menetelmien osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Open Source -osaajayritykset, -referenssit ja -julkaisut

 

Webkehitys digitalisoinnin oppaassa

Mobiilikehitys digitalisoinnin oppaassa

Ohjelmistokehitys digitalisoinnin oppaassa

Verkkokaupparatkaisut digitalisoinnin oppaassa

Käyttöliittymäsuunnittelu digitalisoinnin oppaassa

Julkaisujärjestelmät digitalisoinnin oppaassa

Tuotekehitys digitalisoinnin oppaassa

Viestintä digitalisoinnin oppaassa

iOS digitalisoinnin oppaassa

Android digitalisoinnin oppaassa

Ketterät menetelmät digitalisoinnin oppaassa

Open Source digitalisoinnin oppaassa