Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Information Security Manager / Datasäkerhetschef

post_image

RekryilmoitusInformation Security Manager / Datasäkerhetschef

IT-Services at Hanken School of Economics are searching for an Information Security Manager

Are you passionate about data security and data protection? Do you have the skills and experience to lead people and projects in this field? If so, you might be the perfect fit for our Information Security Manager role at Hanken School of Economics.

Hanken School of Economics, is a leading university level business school with over a hundred years of experience in economics and business administration education and research. As an Information Security Manager, you will be responsible for maintaining and further developing data security and data protection at Hanken. You will also support Hanken in general as a data security expert. You will report to the Head of IT. The role can be located in Helsinki or Vaasa.

The work is multifaceted and consists of:

 • Operational technical tasks, such as ensuring network security and monitoring critical IT services.
 • Project/development work, such as leading projects and developing data security processes.
 • General administrative tasks, such as road-map work, informing and training as well as maintaining cooperation with internal and external stakeholders.

To be successful in this position, you need to have:

 • A strong security mindset and experience from both technical and administrative data security work.
 • A suitable Bachelor’s or Master’s degree in IT, as well as documented previous work experience from the IT security/data protection field.
 • Strong Finnish and English language skills (written and spoken). In addition, at least intermediate Swedish skills will be needed as Swedish is our administrative language.
 • The ability to lead work groups and have strong communication skills.
 • The ability to progress tasks independently as well as in cooperation with others.
 • The ability to manage larger work areas with parallel and/or time-critical tasks.
 • An active work approach and the ability to take own initiative. Problem-solving skills are essential.

Certificates in data security or data governance as well as team leading experience are seen as merit. Competence in network technology and system administration is a great asset. 

You will have the opportunity to work on challenging and meaningful projects that make a difference for our students and staff.

What we offer

We offer you interesting work in an international business school with an informal work environment and committed and ambitious employees. A permanent and full-time employment contract starting as soon as possible according to agreement. The trial period is 6 months. The salary, which is based on the university’s salary system, is determined by your formal qualifications, work experience and work result.

Employment benefits include lunch benefit, exercise/cultural benefit, gym card at reduced staff price, employee healthcare, flexible working hours and possibility to partly work remotely. Also, six weeks’ holiday, with the possibility to earn more with relevant work experience.

How to apply

If you are interested in this position, please send your application with your CV and salary request, via Hanken’s application database LAURA, no later than 19.11.2023. Further information is provided by Head of IT, Magnus Sippel (magnus.sippel@hanken.fi). Before a final candidate is chosen a suitability test and a security background check can be conducted, with the applicant’s own consent.

We look forward to hearing from you soon!

—-

Svenska handelshögskolans IT-avdelning i Helsingfors söker en Datasäkerhetschef

Är datasäkerhet och dataskydd en passion? Har du kompetens och erfarenhet av att leda människor och projekt inom detta område? Om så är fallet kan du vara den perfekta kandidaten för vår roll som datasäkerhetschef. 

Hanken är en ledande handelshögskola på universitetsnivå med över hundra års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi och företagsekonomi. Som datasäkerhetschef kommer du att ansvara för att upprätthålla och vidareutveckla datasäkerheten och dataskyddet inom organisationen. Du kommer också att stödja Hanken i allmänhet som en datasäkerhetsexpert. Du rapporterar till IT-chefen. Rollen kan vara placerad i Helsingfors eller Vasa

Arbetet är mångfacetterat och består av:

 • Operativa tekniska uppgifter, såsom att säkerställa nätverkssäkerheten och övervaka kritiska IT-tjänster
 • Projekt-/utvecklingsarbete, såsom att leda projekt och utveckla datasäkerhetsprocesser
 • Allmänna administrativa uppgifter, såsom vägkartsarbete, informera och utbilda samt upprätthålla samarbete med interna och externa intressenter. 

För att lyckas i denna position behöver du ha: 

 • Ett starkt säkerhetstänkande och erfarenhet av både tekniskt och administrativt datasäkerhetsarbete.
 • En lämplig kandidat- eller magisterexamen inom IT, samt dokumenterad tidigare arbetslivserfarenhet från IT-säkerhets-/dataskyddsområdet. 
 • Starka kunskaper i finska och engelska (skriftligt och muntligt). Dessutom behövs minst medelgoda kunskaper i svenska eftersom det är vårt administrativa språk.
 • Tydlig kommunikation och förmåga att leda arbetsgrupper
 • Kunnande i att både driva uppgifter självständigt samt i samarbete med andra. 
 • Kompetens att hantera större arbetsområden med parallella och/eller tidskritiska uppgifter. 
 • Ett aktivt arbetssätt och förmågan att ta eget initiativ. Problemlösningsförmåga är avgörande. 

Certifikat inom datasäkerhet eller datastyrning samt erfarenhet av teamledning ses som meriter. Kompetens inom nätverksteknik och systemadministration är en stor tillgång. Du kommer att få möjlighet att arbeta med utmanande och meningsfulla projekt som gör skillnad för våra studenter och anställda. 

Vad vi erbjuder 

Vi erbjuder dig intressant arbete i en internationell handelshögskola med en informell arbetsmiljö och engagerade och ambitiösa medarbetare. Ett permanent och heltidsanställningsavtal som börjar så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställningen är 6 månader. Lönen, som baseras på universitetets lönesystem, bestäms av din formella kompetens, arbetserfarenhet och arbetsresultat. Anställningsförmåner inklusive lunchförmån, motions-/kulturförmån, gymkort till reducerat personalpris, personalhälsovård, flexibel arbetstid och möjlighet att delvis arbeta på distans. Dessutom sex veckors semester, med möjlighet att tjäna mer med relevant arbetserfarenhet.

Mer information och ansökningar

Om du är intresserad av den här tjänsten, vänligen skicka din ansökan med ditt CV och löneanspråk, via Hankens ansökningsdatabas LAURA, senast 19.11.2023. Ytterligare information ges av IT-chefen, Magnus Sippel (magnus.sippel@hanken.fi). Innan en slutlig kandidat väljs kan ett lämplighetstest och en säkerhetsbakgrundskontroll genomföras, med sökandens eget samtycke. 

Vi ser fram emot att höra från dig snart!

Hanken Svenska handelshögskolan

Om du är intresserad av ekonomi och samhälle erbjuder Hanken dig en internationellt välkänd och uppskattad utbildning av högsta kvalitet. Hos oss skapar du dig nätverk för livet, får personlig handledning och möjlighet att ta framgångsrika steg i karriären.

Pinterest
Laura logo

Tietoja

Hakuaika: 25.10.2023 - 19.11.2023
Sijainti: Helsinki, Vaasa
Linkki: https://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/hanken-svenska-handelshogskolan/information-security-manager-datasakerhetschef/2502482/

Lisätietoa

Ilmoitus yrityksen kotisivuilla Yritysprofiilii Laura kotisivut

Tagit

Liiketoimintaprosessi

Tietohallinto

Erikoisosaaminen

Tietoturva

Toimialakokemus

IT

Laura:n muita rekryilmoituksia

Siirry yrityksen profiiliin Laura kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä