Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Tietopyyntö: Sähköinen seurantajärjestelmä erikoislääkärikoulutuksessa

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):

Oulun yliopisto : Tietopyyntö: Sähköinen seurantajärjestelmä erikoislääkärikoulutuksessa


Tämä ei ole hankintailmoitus, ennakkoilmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun. Oulun yliopisto haluaa tietoa mahdollisista järjestelmätoimittajista. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia ratkaisuja ja saada kattavasti niitä koskevaa ajantasaista tietoa markkinoista ja ratkaisumalleista. Hankinnan kohteena on valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sähköinen seurantajärjestelmä, jossa mukana ovat kaikki Suomen viisi yliopistoa, Oulun, Itä-Suomen, Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistot, niiden lääketieteelliset ja hammaslääketieteelliset tiedekunnat. Suunniteltava järjestelmä tulee käyttöön kaikilla erikoisaloilla. Järjestelmä kattaa kaikki erikoislääkärikoulutukseen liittyvät elementit sekä uutena osaamistavoitteet ja niiden arviointi. Hankittavan järjestelmän tulee hyödyntää jo käytössä olevia järjestelmiä ja luoda niihin rajapintoja sujuvan tiedonsiirron turvaamiseksi. Lisäksi järjestelmä tulee erikoisalakohtaisesti ja valtakunnallisesti kyetä järjestämään tilastoja aikaperustaisesta koulutuksen etenemisestä ja toisaalta osaamistavoitteiden karttumisesta ja tasosta. Tilastoja tulee kyetä hakemaan myös ilman erikoistujan henkilötietoja (erikoisalakohtainen haku, koulutuspaikka/yliopistokohtainen haku). Tietojärjestelmän tulee olla suomenkielinen ja sen täytyy sisältää sekä verkkopohjainen tietokonejärjestelmä, joka on pääjärjestelmä, että tähän skaalautuva/vähemmän toimintoja sisältävä mobiilisovellus. Osa toiminnoista on selkeästi sellaisia, joissa tullaan käyttämään pääsääntöisesti mobiiliversiota (osaamisperustaisuus: osaamisen osoittaminen ja sähköinen lokikirja). Tarkempi kuvaus suunnitelluista sisällöistä ja rajapinnoista liitteenä. Tiedustelulla selvitetään mahdollisia järjestelmätoimittajia ja tarjolla olevia ratkaisuja. Olemme erityisen kiinnostuneita yllä olevan kuvauksen mukaisista järjestelmistä. Tietopyyntö ja markkinavuoropuhelu eivät sido hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa, eikä sido siihen osallistuvia yrityksiä tarjouksen tekemiseen mahdollisessa tarjouskilpailussa, eikä toisaalta tietopyyntöön vastaamatta jättäminen eikä markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä mahdollisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastaamisesta tai osallistumisesta markkinavuoropuheluun ei makseta korvausta. Esitämme ensimmäisessä tapaamisessa oman näkemyksemme tarpeistamme järjestelmän osalta. Sen jälkeen toivomme, että markkinatoimijat esittelevät oman sen hetkisen näkemyksensä mukaista järjestelmäkokonaisuutta esim. PowerPoint-esityksenä (max 20 min.). Esittelyjen jälkeen keskustellaan yhteisestä näkemyksestä mahdollisen tarkoituksenmukaisen järjestelmän kokonaisuudesta. Työpajan tulos ei sido hankintayksikköä kilpailuttamaan vastaavaa kokonaisuutta. Markkinavuoropuhelu voidaan järjestää myös etäyhteydellä. Yhteydenotot markkinavuoropuhelun sopimiseksi 4.10.2019 mennessä osoitteeseen: mervi.ryytty@oulu.fi

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Tutkimus: julkisen pilven suurimmat tietoturvahaasteet 2020
Tiedonhaku maksaa organisaatioille isoja summia – Ilveshaku on yrityksen sisäinen hakukone, joka vie käyttäjän nopeasti tiedon lähteille
Moni työmailla ahertava kaipaa digitaalista tiedonkeruumenetelmää – “Työ tehostuu, kun asiat hoituvat yhdessä sovelluksessa”

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia