Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

TIETOPYYNTÖ: Digiavusteinen sparraus ja asiakasanalyysi

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):

Business Finland Oy : TIETOPYYNTÖ: Digiavusteinen sparraus ja asiakasanalyysi


Osana digitalisaatiota ja uutta toimintamallia, Business Finland on uudistamassa asiakaspalveluprosessejaan, lisäämässä verkossa tarjottavia itsepalveluja sekä tuomassa uusia työvälineitä henkilöstönsä asiakastyön tekemiseen (ns. asiakastyön työpöytä). Business Finlandin asiakkaita ovat erikokoiset ja –ikäiset yritykset (start-up, pk, suuret yritykset), matkailualan toimijat, tutkimusorganisaatiot sekä asiakasryhmistä koostuvat ekosysteemit. Osana Business Finlandin asiakaspolkua asiantuntijat neuvovat, ohjaavat ja sparraavat asiakaita. Neuvonta ja ohjaus voi alkaa asiakkaan itsepalveluna verkossa (yrityksen tarpeiden, tilanteen ja osaamisten itsearviointia ja analysointia) ja jatkua siitä sitten BF-asiantuntijan sparraamisena mahdollisen palvelutarpeen selkiyttämiseksi. Asiakkaiden sparrausta tehdään sekä kotimaassa että BF:n ulkomaan verkostossa. Yritysten sparrausta tehdään yrityksen kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kasvun sekä merkittävän uudistumisen eri vaiheissa. Sparraus voi muodostua esim. strukturoidusta dialogista (kysymyksistä ja vastausvaihtoehdoista sekä niiden pohdiskelusta) sekä erilaisten esimerkkitapausten (case) ja muun materiaalin läpikäymisestä. Asiakkaan sparraamispisteeseen sisältyy myös sekä julkisen tiedon että asiakkaalta saadun tiedon keruuta ja esittämistä myös visualisoituna, esim. graafeina. Tyypillisiä tietoja ovat esim. asiakkaan nykytilan ja kasvuvision kuvaukset olemassa olevan numeerisen yrityksen taloustietojen lisäksi. Sparrauskokonaisuus voi myös sisältää asiakkaan itsensä tekemiä testejä ja yritysarviointeja. Sparrauksen tavoitteena on saada asiakas tunnistamaan oma kansainvälistymisen kehitysvaihe, edellytykset kansainvälistymiseen sekä keskeisimmät yrityksen kehityskohteet. Samalla tuotetaan asiakkuustietoa Business Finlandin sisäiseen asiakkuudenhallintaprosessiin; asiakasprofilointiin ja –analyysiin. Asiakkuutena voi olla myös erilaisista asiakkuuksista koostuva ekosysteemi, asiakasryhmä. Ekosysteemiä sparrataan sekä kokonaisuutena (mitä asiakasryhmä yhdessä tavoittelee ja miten tämä tavoite saavutetaan) että yksittäisten osapuolten sparraamisena (miten yksittäisen yrityksen/tutkimusorganisaation tekeminen vaikuttaa osapuolen omaan kehittymiseen ja toisaalta yhteiseen kokonaisuuteen). Business Finlandin näkökulmasta järjestelmän käyttämisen tavoitteena on: • Parantaa asiakaskokemusta ja kehittää palvelutuotantoa tasalaatuisammaksi • Systematisoida, helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa työn tekemistä sekä parantaa työn mielekkyyttä. • Vähentää ”pomppimista” järjestelmien välillä ja tiedon ja materiaalin etsimistä. Business Finland on siirtynyt käyttämään koko TEM-konsernissa käytössä olevaa asiakashallintajärjestelmää (Microsoft Dynamics, ”KasvuCRM”). Tämä järjestelmä myös toimii asiakastiedon ja asiakasprosessin keskitettynä hallintajärjestelmänä (ns. Master Data). Hankittavan ratkaisun tulee integroitua em. CRM -järjestelmään. Business Finlandin IT-ympäristö muodostuu pääosin mm. seuraavista Microsoftin pilvipalveluista. • Microsoft Office 365 (M365 E5), • Dynamics CRM (Customer Engagement Plan), • Dynamics 365 for Marketing, • Microsot Forms Pro (käyttöönotto Q4/2019), • Microsoft Power platform (Power BI, PowerApps, Microsoft Flow) Lisäksi Business Finland on ottamassa käyttöön Microsoft Azure pilvipalvelua mm. analytiikka-, teköäly- ja tietovarastoratkaisuihin sekä sovelluskehitykseen (DevOps) tiedon luottamuksellisuusnäkökulmat huomioiden. Järjestelmien integrointiin mm. CRM:ään on tarkoitus käyttää Microsoft Azure API management ratkaisua. Business Finlandin suunnitteleman hankinnan tarkoituksena on löytää sähköinen tuote / ratkaisu, joka täyttää edellä määritellyt tarpeet digiavusteiseen sparraukseen ja asiakasanalyysin tuottamiseen. Tiedustelemme näkemyksiänne seuraavista asioista: 1. Mikä teistä olisi paras tapa toteuttaa hanke? Pyydämme esittämään näkemyksiänne hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista (esim. kokonaishankkeena, osina, usean toimijan toimesta, jne.). 2. Tarjoatteko joitain vai kaikkia hankkeessa ja ratkaisussa mahdollisesti tarvittavia järjestelmiä, komponentteja tai palveluita? 3. Yksilöikää mahdollinen palvelunne tai ehdotettava ratkaisu tarkemmin. Liitteeksi voitte laittaa palvelu- ja ratkaisukuvauksianne, jos mahdollista. 4. Millaisella hinnoittelumallilla tarjoatte palveluita? Millä edellytyksillä pystytte antamaan kokonaishinnan palvelulle? 5. Mikä on alustava hinta-arvionne ehdottamastanne toteutuksesta? 6. Aikatauluarvionne? Onko aikataululla hinnoitteluvaikutuksia ja jos on, niin millaisia? 7. Millaisilla sopimusehdoilla tarjoatte palveluita? Voitte mahdollisuuksien mukaan liittää oheen sopimusmallin. 8. Mikä on mielestänne sopiva henkilöstömäärä toteuttamaan tämä hanke? Minkälaista osaamista ja kokemusta hankinnan hyvä toteuttaminen mielestänne edellyttää? 9. Kuvatkaa yrityksenne kokemusta kyseessä olevien palvelujen tuottamisesta. Pyydämme ilmoittamaan montako referenssiä/millaisia referenssejä teillä on hankinnan kohdetta vastaavien palvelujen tuottamisesta. 10. Onko teillä palveluksessanne (käytettävissänne) asiantuntijoita, jotka voisitte nimetä tähän hankkeeseen, keitä? Millaisia referenssejä heillä on? Kuinka monta konsulttia nimeäisitte hankkeeseen (liitteeksi voitte laittaa CV:itä, jos katsotte tarpeelliseksi)? Näiden tietojen lisäksi pyydämme vapaamuotoisia näkemyksiänne seikoista, joita tarjouspyyntöä tehtäessä kannattaisi huomioida. (TIETOPYYNTÖÖN VASTAAMISEN OHJEET: ks. kohta "Tarjouksen lähettäminen")

Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia