Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tiedolla johtaminen vauhdittaa Ahlstromin globaalia liiketoimintaa

Referenssi

Tiedolla johtaminen vauhdittaa Ahlstromin globaalia liiketoimintaa

Kuvat: Copyright © Ahlstrom

Ahlstrom on yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Laajan konsernin eri osien talous- ja myyntiraportoinnin yhtenäisen arkkitehtuurin luominen ja toteuttaminen SAP:n päälle oli vuosia kestävä hanke. Etlia vastasi ratkaisun data-arkkitehtuurista ja toimi hankkeessa myös projektipäällikkönä.

Ahlstromilla on kymmeniä tuotantolaitoksia ja noin 8 000 työntekijää ympäri maailman. Konsernin data-analytiikan ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Tuukka-Juhana Ukkonen. Data ja analytiikka -tiimiin kuuluu 6 henkilöä, minkä lisäksi kehityshankkeissa ja -projekteissa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia konsultteja ja kumppaneita.

SAP-analytiikkaratkaisu rakennettiin askel kerrallaan

Vuonna 2018 alkanut talous- ja myyntiraportoinnin yhtenäistämishanke kesti noin 4 vuotta. Tavoitteena oli harmonisoida ja yksinkertaistaa talous-, myynti-, varasto- ja ostoraportoinnin prosesseja. Yhtenäisen data-arkkitehtuurin lisäksi datan keruu ja yhdistäminen automatisoitiin tiiviissä yhteydessä Controlling-organisaation kanssa.

“Tehokas, vertailukelpoinen ja ajan tasalla oleva talousraportointi on liiketoiminnalle välttämättömyys. SAP:iin Etlian tuella rakennettu harmonisoitu raportointimalli on luotettava, toimii lähes reaaliajassa eikä vaadi juurikaan manuaalista työtä.”

TUUKKA-JUHANA UKKONEN

Head of Data And Analytics Strategy & Solutions

Tällaisessa hankkeessa integroitavia datalähteitä on useita, sillä eri puolilla maailmaa sijaitsevissa yksiköissä on käytössä monia taloushallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmiä. Kokonaisuus myös elää jatkuvasti: uusia liiketoimintoja tai tuotantolaitoksia ostetaan hankkeen edetessä ja toisia saatetaan myydä tai ajaa alas.

Harmonisointihanke toteutettiin useassa vaiheessa:

  1. Yhdenmukaisen data-arkkitehtuurin luominen asiakkaan oman yleisarkkitehtuurisuunnitelman pohjalta
  2. Tietovarastoinnin edellyttämät määrittelyt
  3. Järjestelmien integrointi SAP:n kanssa yksi kerrallaan
  4. Integrointien testaus ja käyttöönotto sekä vanhojen järjestelmien alasajo

Ensimmäinen vaihe oli perustan luominen yhtenäiselle raportointimallille ja data-arkkitehtuurille: mitä tietoja liiketoiminnan raportointi toisaalta tarvitsee ja missä muodossa tietoa eri lähteistä on saatavilla. Ahlstromin Controlling-organisaation toiveiden pohjalta Etlia suunnitteli SAP:in päälle tulevan datavarastointiratkaisun ja valvoi sen toteutusta product ownerin ja projektipäällikön rooleissa eli vastasi projektikokonaisuudesta ja sen etenemisestä.

Kun data-arkkitehtuuriratkaisu oli validoitu Controlling-tiimin kanssa, talous- ja myyntitietoa tuottavia järjestelmiä ryhdyttiin integroimaan SAP:iin yksi kerrallaan. Integroitavia järjestelmiä oli yhteensä 7. Ratkaisun tekninen toteutus ja ylläpito tapahtuivat monitoimittajaympäristössä, jossa Etlian lisäksi olivat mukana Bilot ja Ahlstromin ulkoistuskumppani Tech Mahindra.

Lopputuloksena oli noin 25 priorisoidun ja lähes reaaliaikaisen talousraportin tuottaminen SAP:issa automaattisen tiedonkeruun ja yhdistämisen avulla.

Ratkaisukeskeinen toimintatapa multi-vendor-ympäristössä

Tuukka kertoo, että kokonaisuudesta vastaavan konsultin rooli erilaisissa data- ja analytiikkahankkeissa on ratkaisevan tärkeää. SAP-teknologiahankkeissa valintaan vaikuttaa luonnollisesti konsultin kokemus ja osaaminen samantyyppisten hankkeiden läpiviennistä.

Asiakkaan toimintaympäristön ja käytössä olevan teknologian tunteminen on iso plussa. Lisäksi konsultoinnin aikataulun ja hinnan pitää vastata hankkeelle varattua aikaikkunaa ja budjettia.

Tuukka-Juhana Ukkosen kuva

“Etlialla on erittäin hyvin organisoitu tapa toimia. Hyvät viestintätaidot useita osapuolia sisältävässä multivendor-ympäristössä helpottivat etenemistä. Arvostamme myös Etlian kyvykkyyttä toimia kansainvälisessä ympäristössä ja erityisesti kokonaiskuvan huomioon ottamista. Ongelmatilanteiden ratkaisukeskeinen ja tulevaisuutta ennakoiva toimintatapa on tuottanut meille toivomaamme lisäarvoa.

TUUKKA-JUHANA UKKONEN

Head of Data And Analytics Strategy & Solutions

Kun vuosia kestävässä hankkeessa on useita sisäisiä ja ulkoisia osapuolia, kokonaisuuden hallinta on etenemisen ja lopputuloksen kannalta olennaista. Etlian tapa nostaa esiin ja tarvittaessa rakentavasti kyseenalaistaa projektien aikana tehtäviä ratkaisuja auttaa asiakasta tekemään pitkällä tähtäimellä toimivia päätöksiä.

“Spesifin SAP-teknologiaosaamisen lisäksi saimme enemmän kuin osasimme pyytää: järjestelmien tulevaisuutta koskevat näkemykset ja ehdotukset ovat arvokas lisä, joka vahvistaa myös omaa näkemystämme.”

TUUKKA-JUHANA UKKONEN

Head of Data And Analytics Strategy & Solutions

Erittäin tärkeänä Tuukka pitää myös sitä, että Etlia huolehti ratkaisun toimivuuden varmistamisesta tulevaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoitti ylläpidosta ja kehityksestä vastaavan kumppanin huolellista perehdyttämisestä järjestelmään.

Etlialla on syvällinen ymmärrys SAP-integraatioista

Etlia on ollut mukana myös toisessa, pienemmässä projektissa. Ahlstrom tarvitsi erikoisosaamista AecorSoft-ohjelmiston integroinnista SAP:n ja Azuren kanssa. Etlia pystyi tarjoamaan myös tähän projektiin tarvittavaa ratkaisukeskeistä osaamista:

“Haimme sopivaa ratkaisua monesta paikasta. Etlialla oli paras ymmärrys tarpeestamme ja se tarjosi meille sopivan aikataulun kilpailukykyiseen hintaan. Aikaisempi kokemuksemme Etliasta sekä Proof of Concept vakuuttivat. Etlia on hyödyllinen ja luotettava kumppani tietovarastointi- ja pilviratkaisuhankkeissa.”

TUUKKA-JUHANA UKKONEN

Head of Data And Analytics Strategy & Solutions

https://etlia.fi/referenssit/tiedolla-johtaminen-vauhdittaa-ahlstromin-globaalia-liiketoimintaa/

Suosittelija:

“Etlialla on erittäin hyvin organisoitu tapa toimia. Hyvät viestintätaidot useita osapuolia sisältävässä multivendor-ympäristössä helpottivat etenemistä. Arvostamme myös Etlian kyvykkyyttä toimia kansainvälisessä ympäristössä ja erityisesti kokonaiskuvan huomioon ottamista. Ongelmatilanteiden ratkaisukeskeinen ja tulevaisuutta ennakoiva toimintatapa on tuottanut meille toivomaamme lisäarvoa."

Tuukka-Juhana Ukkonen, Head of Data And Analytics Strategy & Solutions

Pinterest
Referenssin infoboxi
Etlia logo

Tiedot

Tilaaja: Ahlstrom
Ajankohta: 2018 - 2021
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Tuukka-Juhana Ukkonen

Lisätietoja

Yritysprofiili Etlia kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Hankinta
Logistiikka
Myynti
Taloushallinto

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Big Data

Toimialakokemus

Valmistava teollisuus

Teknologia

Microsoft
SAP

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

Data Engineering
analytics

Siirry yrityksen profiiliin Etlia kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Etlia - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Etlia - Muita referenssejä

Etlia - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia