logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

SIEM-järjestelmä (tietoturvatiedon ja –tapahtumien hallintajärjestelmä) palveluna.

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä


Hankintayksiköllä on tarve kehittää lokitietojen keräyskykyä, parantaa tietoturvapoikkeamien havaitsemiskykyä sekä toimistoaikana että sen ulkopuolella. Lisäksi on tarve kehittää lokitietojen käsittely- ja analysointikykyä sekä henkilötietojen käytön seurantaa EU:n Tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. SIEM-palvelulta odotetaan seuraavia ominaisuuksia: • Lokitiedon keskitetty kerääminen, tallentaminen ja suojaaminen • Lokien automaattinen analysointi ja hälytykset tietoturvatapahtumien havainnoinnin tueksi • Tietoturvaraportointi • Tietoturvapoikkeamien havaitseminen ja niiden vaikutusten analysointi • Toimittajalla on kyky kehittää järjestelmää ja sen ominaisuuksia yhdessä asiakkaan kanssa toiminnan tai siihen liittyvien tarpeiden mahdollisesti laajentuessa Hankinnan kohde ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu/määritetty tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Pinterest