logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Sähköinen järjestelmä henkilökohtaisen avustajan työn ja palkanmaksun hallinnointiin

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä


TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN markkinakartoitukseen liittyvä TIETOPYYNTÖ: Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tämä ilmoitus ei myöskään velvoita Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää toteuttamaan varsinaista hankintaa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu tarjouskilpailuun osallistumiseen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvauksia. TIETOPYYNTÖ KOSKEE: Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on sähköiseen teknologiaan perustuva palvelukokonaisuus, jolla voidaan hallinnoida vammaispalvelulain nojalla tehtävää henkilökohtaisen avustajan työtä ja palkanmaksua. Hankinnan kohteena olevan palvelun tulee kyetä hoitamaan ja hallinnoimaan sähköisesti seuraavia palvelukokonaisuuksia: * työsopimusten hallinnointi * tehtyjen työntuntien hallinnointi * palkkojen laskenta * palkkojen maksaminen ja muut työnantajamaksut * viranomaisilmoitukset Tietopyynnön tarkoitus on kartoittaa sähköisen palvelukokonaisuuden markkinaa käymällä teknistä vuoropuhelua tarjoajien kanssa ja selvittää tulevan hankinnan edellytyksiä, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Pinterest