logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

koulukuljetusjärjestelmä

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö): Sansia Oy 


Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tällä tietopyynnöllä EI pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia vaan pyydetään tietoa ja tarjoajien kommentteja mahdollisesti hankittavan järjestelmän osalta, jotta tuleva hankinta voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tällä tietopyynnöllä pyydetään kommentteja Sansia Oy:n mahdollisesti käyttöön tulevasta koulukuljetusjärjestelmästä. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei myöskään estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Toimijoita pyydetään kommentoimaan kohtaan "hankinnan kohteen kriteerit" suunniteltuja vaatimuksia ja/tai mahdollisesti lisäämään kommenttinsa tämän tietopyynnön liitteeksi.

Pinterest