logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmä (IAM) innovaatiokumppanuutena

TarjouspyyntöHankintailmoitus: Jyväskylän kaupunki

Osallistumishakemukset 27.05.2019 klo 16.00 mennessä

Jyväskylän kaupunki on hankkimassa keskitettyä identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisua ensisijaisesti Kankaan alueelle. Tämän hankinnan tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa keskitetty, kaupungin kaupunkikehityshankkeissa käytettävissä oleva identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmäratkaisu, joka toteutetaan innovaatiokumppanuushankintamenettelyn avulla. Hankinta sisältää järjestelmän ja siihen liittyvät palvelut, jotka kuvataan tarkemmin liitteenä olevissa hankinta-asiakirjoissa. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain (1397/2016) mukaista innovaatiokumppanuutta. Hankintamenettely sisältää neuvotteluja osallistumishakemusten perusteella valittujen toimijoiden kanssa. Neuvotteluihin valitaan ehdokkaat, joilla on hankinnan kokoon, laajuuteen ja tavoitteisiin nähden riittävä kokemus ja osaaminen sekä taloudellinen vakavaraisuus ja edellytykset pystyäkseen luotettavasti sitoutumaan järjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen tuottamiseen Jyväskylän kaupungill

Pinterest